Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΕΓΧΩΡΙΟΥ-----------------------------------------------------------------------------------------
Πηγή: TSIRIGOTV-PHOTO CERIGO ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ
-----------------------------------------------------------------------------------------