Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

ΚΥΘΗΡΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΣΚΑΝΔΕΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ!!!
ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛΙΤΗ.


-----------------------------
Πηγή: Adelinfm
-----------------------------

Σχετικά με την απαλλαγή από το μάθημα των ΘρησκευτικώνΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: «Σχετικά με την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών»

Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 91109/Γ2/10.07.2008 & 104071/Γ2/4.8.2008 εγκύκλιους του αρμόδιου Υπουργείου, οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης δύνανται απαλλαγής από την παρακολούθηση του μαθήματος των Θρησκευτικών, εφόσον έχει προηγηθεί υπεύθυνη δήλωση των γονέων του μαθητή, είτε του ίδιου αν είναι ενήλικος, στην οποία αναφέρεται ότι δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει το εν λόγω μάθημα για λόγους συνείδησης.

Οι εγκύκλιοι αυτοί έρχονται ως απόρροια της υπ’αριθμ. 77Α/25.6.2002 απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της σχετικής γνωμοδότησης του Συνηγόρου του Πολίτη του 2002 καθώς και της καταδικαστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εναντίον της χώρας μας, της 21ης Φεβρουαρίου 2008, στην υπόθεση «Αλεξανδρίδης εναντίον Ελλάδος».

Συγκεκριμένα, η αξίωση γνωστοποίησης θρησκευτικών πεποιθήσεων ως προϋπόθεση άσκησης δικαιωμάτων κρίνεται αθέμιτη, αφού κατά αυτόν τον τρόπο ανακοινώνονται αθελήτως, προσωπικά δεδομένα. Επομένως, με τις εγκυκλίους αυτές δεν δημιουργείται υποχρέωση για αιτιολόγηση της επιθυμίας απαλλαγής.

Τα ανωτέρω, έγιναν λιγότερο σαφή με την έκδοση της υπ’αριθμ. Φ.12/977/109744/Γ1/26.8.2008 εγκυκλίου, του ίδιου Υπουργείου, κατά την οποία παρέχεται αρμοδιότητα ελέγχου των θρησκευτικών πεποιθήσεων του αιτούμενου, στην Διεύθυνση του εκάστοτε σχολείου, ενώ παράλληλα, το δικαίωμα εξαιρέσεως παρέχεται αποκλειστικά σε αλλόθρησκους ή ετερόδοξους.
Η ανωτέρω εγκύκλιος, ακυρώνει ουσιαστικά τις πρωτύτερες, αφού δεν επιτρέπει την εξαίρεση σε ορθόδοξους, ενώ η σχετική δήλωση αποτελεί τεκμήριο θρησκευτικής πεποιθήσεως, γεγονός που αντίκειται τόσο στις εγχώριες όσο και στις Ευρωπαϊκές σχετικές διατάξεις.

Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών κρίνεται απαραίτητη δεδομένου του ομολογιακού-κατηχητικού χαρακτήρα της θρησκευτικής εκπαίδευσης. Άλλωστε, η αιτιολογία για λόγους συνείδησης, ορίστηκε βάσει του μη γνωσιολογικού περιεχομένου του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Επιπροσθέτως, οι αντιφάσεις μεταξύ των προαναφερθεισών εγκυκλίων έχουν ως αποτέλεσμα την άρνηση παροχής απαλλαγής σε μαθητές. Συγκεκριμένα, τόσο στην περίπτωση του μαθητή του 17ου Λυκείου Παγκρατίου, όσο και σε αυτήν του μαθητή του 1ου Γυμνασίου Γλυκών Νερών, οι διευθυντές των σχολείων αρνούνται την απόδοση εξαίρεσης, βασιζόμενοι στις ασάφειες που προκύπτουν από τις αντικρουόμενες εγκυκλίους. Ως αποτέλεσμα, οι συγκεκριμένοι μαθητές επιφορτίζονται με απουσίες, καταχρηστικά.

Επίσης, η ενημέρωση των γονέων αναφορικά με τα σχετικά δικαιώματα των μαθητών είναι ελλιπής, ενώ οι πρακτικές που ακολουθούν τα σχολεία είναι ιδιαιτέρως αποκλίνουσες.
Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
1.    Προτίθεται να προβεί στην αντικατάσταση του όρου «μη ορθόδοξοι μαθητές» της Φ.12/977/109744/Γ1/26.8.2008 εγκυκλίου με τον όρο «απαλλασσόμενοι μαθητές»; 

2.    Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα;
3.    Προτίθεται να προβεί στην άμεση ενημέρωση όλων των διευθυντών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με το συγκεκριμένο δικαίωμα των μαθητών;
4.    Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την ενημέρωση των γονέων αναφορικά με το εν λόγω δικαίωμα;
5.    Πως προτίθεται να διαχειριστεί το ζήτημα των απουσιών των προαναφερθέντων μαθητών;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Μαρία Γιαννακάκη

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΡΕΠΟΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΜαρία Ρεπούση
Βουλευτής Ά Πειραιά
Πειραιάς, 31/01/2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΡΕΠΟΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ
  
«Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας μας ενημέρωσε για την πρότασή της αναφορικά με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ. Εμείς από την πλευρά μας επιφυλαχθήκαμε και ζητήσαμε τον αναγκαίο χρόνο για να διατυπώσουμε σχόλια και παρατηρήσεις. Αντ’ αυτού  ενημερωθήκαμε κι εμείς όπως και εσείς για τη σημερινή συνέντευξη τύπου ανακοίνωσης του σχεδίου ΑΘΗΝΑ. 

 Η Δημοκρατική Αριστερά βρίσκεται στην φάση τελικής επεξεργασίας μιας ουσιαστικής πρότασης αναδιάρθρωσης των ΑΕΙ στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων επιστημολογικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. 

Στον κορμό της πρότασή αυτής που δεν επιζητεί τη συρρίκνωση αλλά αντίθετα την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκεται η συνένωση των δυνάμεων των πανεπιστημίων, των τεχνολογικών ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων σε κοινοπραξίες που θα διασφαλίζουν την πλήρη αξιοποίηση του ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού, των υπαρχουσών υποδομών αλλά και της εμπειρίας των ιδρυμάτων αυτών. 

Η δική μας προσπάθεια δεν είναι μια άσκηση επί χάρτου για να μην θιγούν κατεστημένα συμφέροντα αλλά μια τολμηρή πρόταση που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις παθογένειες και να ατενίσει με αισιοδοξία το μέλλον» .   

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων της Δυτικής Ελλάδας

ΕΡΩΤΗΣΗ : Προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού & Εσωτερικών

Θέμα: Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων της Δυτικής Ελλάδας

Κύριε Υπουργέ,

Είναι γεγονός ότι ο θεσμός των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, που θεμελιώθηκε με τον νόμο 1824/1988, αναβάθμισε ουσιαστικά την δημόσια εκπαίδευση στην χώρα μας αφού τα σχολεία αυτά στηρίζουν όχι μόνο την Παιδεία αλλά και τον Πολιτισμό, προάγοντας το ενδιαφέρον και τις δεξιότητες των μαθητών για τη μουσική, τον θέατρο, τον χορό και τις εικαστικές τέχνες. 

Τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο, καταγράφονται σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους σε πανελλαδική βάση, με κυριότερα αυτών την διασφάλιση της μετακίνησης του μαθητικού πληθυσμού (δεδομένου ότι τα σχολεία αυτά είναι διαδημοτικά-υπερτοπικά), την έλλειψη μόνιμου και βοηθητικού εκπαιδευτικού προσωπικού, την απουσία αναλυτικών προγραμμάτων για τα μουσικά μαθήματα, την ελλιπή υλικοτεχνική υποδομή (σε μουσικά όργανα, βιβλία, κ.α.), την έλλειψη ειδικών χώρων διδασκαλίας, κτλ. 

Μάλιστα, σε ότι αφορά το ζήτημα της πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού μουσικών και καλλιτεχνικών ειδικοτήτων, η κατάσταση έχει καταστεί εξαιρετικά προβληματική, αφού σύμφωνα με την εγκύκλιο 1883/Δ2 που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού στις 7/1/2013 με θέμα “Διάθεση ωρών για την πρόσληψη ωρομισθίων στα Μουσικά Σχολεία”, προβλέπεται η κάλυψη μόνο ενός μικρού μέρους των εκπαιδευτικών αναγκών των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων.  

Ειδικότερα, στην περίπτωση των Μουσικών Σχολείων της Δυτικής Ελλάδας και σε σχέση με το επίπεδο κάλυψης των απαιτούμενων διδακτικών ωρών σε εβδομαδιαία βάση (αριθμός ο οποίος προκύπτει αν αθροιστεί το σύνολο των απαιτούμενων ωρών ατομικής μουσικής διδασκαλίας ανά μαθητή επί του συνόλου του αριθμού των μαθητών κάθε σχολείου, με το σύνολο των απαιτούμενων ωρών ομαδικής μουσικής/καλλιτεχνικής διδασκαλίας ανά σχολείο) προβλέπονται τα εξής: 

-    Μουσικό Σχολείο Αιτωλοακαρνανίας (Αγρίνιο): από τις 568 απαιτούμενες διδακτικές ώρες, θα καλυφθούν οι 30.
-    Μουσικό Σχολείο Άρτας: από τις 300 απαιτούμενες διδακτικές ώρες, θα καλυφθούν οι 14.
-    Μουσικό Σχολείο Αχαΐας (Πάτρα): από τις 571 απαιτούμενες διδακτικές ώρες, θα καλυφθούν οι 27.
-    Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου: από τις 210 απαιτούμενες διδακτικές ώρες, θα καλυφθούν οι 12.
-    Μουσικό Σχολείο Ηλείας (Βαρθολομιό): από τις 200 απαιτούμενες διδακτικές ώρες, θα καλυφθούν οι 9.

-    Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων: από τις 250 απαιτούμενες διδακτικές ώρες, θα καλυφθούν οι 15.
-    Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας: από τις 267 απαιτούμενες διδακτικές ώρες, θα καλυφθούν οι 16.
-    Μουσικό Σχολείο Λευκάδας: από τις 300 απαιτούμενες διδακτικές ώρες, θα καλυφθούν οι 19.
-    Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας: από τις 150 απαιτούμενες διδακτικές ώρες, θα καλυφθούν οι 12.

Να σημειωθεί ότι ανάλογα κενά παρουσιάζονται και στα υπόλοιπα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία της χώρας.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα Μουσικά Σχολεία της Δυτικής Ελλάδας καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες ολόκληρων Νομών – αφού στις περιοχές που αναφέρθηκαν, υπάρχει ένα μόνο Μουσικό Σχολείο ανά Νομό –, και μάλιστα σε μια εποχή οικονομικής δυσπραγίας που οι γονείς δεν διαθέτουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για την στήριξη της μουσικής/καλλιτεχνικής εκπαίδευσης των παιδιών τους από ιδιώτες,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

1.    Έχει καταρτίσει το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού συγκεκριμένο σχέδιο για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων της χώρας; Ειδικότερα, με ποιον τρόπο σκοπεύει να καλύψει τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό των ανωτέρω σχολείων, τόσο της Μουσικής – Καλλιτεχνικής Παιδείας, όσο και της Γενικής Παιδείας;

2.    Πώς θα επιλυθεί οριστικά το ζήτημα της μετακίνησης των μαθητών των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων; Εξετάζεται από τα Υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών το ενδεχόμενο της τροποποίησης της ΚΥΑ 35415/28.7.2011 ώστε τα σχολεία αυτά να συμπεριληφθούν μαζί με τα ΕΠΑΛ και τα ΕΠΑΣ στις διαδικασίες για την προκήρυξη και ανάθεση του μεταφορικού έργου που τα αφορούν χωρίς τους περιορισμούς από τη σχολική μονάδα, όπως ισχύει για τις ΣΜΕΑ;

Οι ερωτώντες βουλευτές
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ 31-1-2013.- ΑΦΙΕΡΩΜΑ '' ΙΜΙΑ'' ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ.

Ο αφελφός του Ήρωα των Ιμίων, υποπλοιάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου, μιλά στην πρωϊνή εκπομπή του adelin-FM...


------------------------
Πηγή: Adelinfm
------------------------

ΑΛΣΟΣ ΚΑΨΑΛΙΟΥ: ΑΡΧΙΣΕ Ο ΠΙΛΟΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣΤον περασμένο μήνα άρχισαν οι εργασίες για πιλοτικό καθαρισμό του Άλσους στο Καψάλι, το οποίο περιλαμβάνει το κάμπιγκ και το δασύλλιο μέχρι το ναό του Αγίου Ιωάννου στον Εγκρεμνό. 

Το καλοκαίρι που πέρασε, μετά και από τις δύο φωτιές που απείλησαν τη Χώρα, ετέθη και πάλι στο τραπέζι η ανάγκη καθαρισμού του μικρού δάσους, αφού το ενδεχόμενο μίας τυχαίας φωτιάς σε αυτό, όχι μόνο δεν ήταν αμελητέο, αλλά έθετε άμεσα δύο σοβαρά ζητήματα. 

Πρώτον, μία αισθητική καταστροφή ενός από τα ωραιότερα από τουριστική και αισθητική άποψη μέρη του τόπου και δεύτερον τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης επέκτασης προς τα Ανατολικά και Βόρεια, κάτι που θα ήταν επίσης καταστροφικό, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλες τις πυρκαγιές. 

Το δασάκι αυτό είχε ήδη μεγάλη επιβάρυνση από καύσιμη ύλη, καθώς τα πεύκα ήταν πυκνοφυτεμένα και είχαν πολλά ξερά κλαδιά, τα οποία, μαζί με τα ξερόκλαδα και τις πευκοβελόνες ήταν ιδανικός συνδυασμός για φωτιά. 

Είναι αλήθεια ότι είχαν γίνει προσπάθειες καθαρισμού από ομάδες εθελοντών τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίες ήταν φυσικό να περιοριστούν στα σημεία κοντά στο δημόσιο δρόμο. 

Πριν δύο χρόνια περίπου ξεκίνησε μία πρωτοβουλία από τον καθηγητή Καρδιολογίας και πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας κ. Π. Βάρδα, ο οποίος, πλαισιωμένος από λίγους ανθρώπους με τις ίδιες ανησυχίες, ξεκίνησε και έλαβε τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες αρχές. 
 
Το καλοκαίρι που πέρασε σχηματίστηκαν, μετά από μία συγκέντρωση στη Χώρα, δύο ομάδες εργασίας και άρχισε η αναζήτηση χρημάτων για να γίνει το έργο, το οποίο τέθηκε υπό την αιγίδα του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Κυθήρων, σε ειδικό λογαριασμό του οποίου γίνεται η συγκέντρωση των χρηματικών προσφορών. 

Συγκεντρώθηκε ένα χρηματικό ποσό, το οποίο υπολογίζεται ότι επαρκεί για το 1/3 του έργου, ίσως και λιγότερο, αλλά άρχισαν τον Ιανουάριο πιλοτικές εργασίες πλήρους καθαρισμού σε συγκεκριμένο χώρο. 
Συγκεντρώνεται η καύσιμη ύλη σε σάκους, καθαρίζεται πλήρως το έδαφος και απομακρύνονται τα ξερά κλαδιά των πεύκων μαζί με τα πεσμένα και ξερά δένδρα. 

Ήδη το πιλοτικό πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα πρώτα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά για την ποιότητα της εργασίας, η οποία σε αυτή τη φάση είναι επίσης προσφορά ιδιώτη. Τώρα μένει το δύσκολο κομμάτι, καθώς ο χειμώνας έχει μόνο δύο μήνες να τελειώσει και ο καθαρισμός ολόκληρου του χώρου είναι πολύ χρονοβόρα υπόθεση. 

Για το λόγο αυτόν προέχει η συγκέντρωση των χρημάτων που απαιτούνται, πρώτα απ’ όλα δε πρέπει να συνεισφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς θα είναι και οι πρώτοι, οι οποίοι να απολαύσουν το 
 αποτέλεσμα και θα ανασάνουν λίγο από τον επαπειλούμενο κίνδυνο που ελλοχεύει κάθε καλοκαίρι.

Ο ειδικός λογαριασμός του Κυθηραϊκού Συνδέσμου στην Εθνική Τράπεζα είναι:
                             380/296036-28
και παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν το ενδιαφέρον και τη δυνατότητα να συμβάλουν στο έργο, το οποίο αποτελεί επίσης πιλοτικό πρόγραμμα και για άλλα παρόμοια στο νησί, ώστε, αφ’  ενός να σωθούν μερικά δασύλλια στον τόπο και αφ’ ετέρου να διαμορφωθούν κατάλληλοι χώροι αναψυχής παράλληλα με την εξάλειψη ενός σημαντικού κινδύνου για τα αλσύλλια αυτά, αλλά και για την ταλαιπωρημένη χλωρίδα του τόπου μας, στον οποίο την τελευταία δεκαετία έχουν καεί εκτάσεις που πλησιάζουν το 20% της επιφανείας του νησιού, σε πολλές από τις οποίες η αναγέννηση είναι βραδεία ή σχεδόν μηδενική και κινδυνεύουν να καταστούν άμεσα υποψήφιες για ερημοποίηση. Για την Ομάδα Πρωτοβουλίας
     ΜΑΝ. Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ
        Εκδότης εφημερίδας «ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ»

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ:  ΜΑΡΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ

ΚΙΝΕΖΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ Ο οικολόγος που πουλάει "αέρα κοπανιστό" σε... κονσέρβες!

Ο πολυεκατομμυριούχος Τσεν Γκουανγκμπιάο (Chen Guangbiao), είναι ένας ευαισθητοποιημένος πολίτης που πραγματοποιεί πρωτότυπες επιχειρηματικές ιδέες...


Ο Τσεν που πλούτισε ακριβώς επειδή ασχολήθηκε επιχειρηματικά με την ανακύκλωση, αποφάσισε να πουλήσει... "αέρα κοπανιστό" συσκευασμένο σε κονσερβοκούτια!
Η ατμοσφαιρική ρύπανση στο Πεκίνο έχει φτάσει σε πλήρως απάνθρωπα επίπεδα με αποτέλεσμα η ζωή στην μεγαλούπολη να είναι σχεδόν αφόρητη και το γεγονός αυτό κινητοποίησε τον εκκεντρικό οικολόγο.
Αυτό που πουλάει είναι καθαρός αέρας, αλλά για καλό σκοπό, καθώς είναι ένας τρόπος για να διαμαρτυρηθεί για τα υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Έτσι, μοίρασε αλουμινένια κουτάκια σε πολίτες που περιέχουν καθαρό αέρα από μακρινές περιοχές της Κίνας.

"Θέλω να πω στους δημάρχους, στους επικεφαλής της κομητείας και στους προέδρους των μεγάλων εταιριών: μην κυνηγάτε απλά την αύξηση του ΑΕΠ, μην κυνηγάτε τα μεγαλύτερα κέρδη εις βάρος των παιδιών και των εγγονών μας, με κόστος το περιβάλλον" δήλωσε ο Γκουναγκμπιάο.
Στη συσκευασία αναγράφεται η φράση: "Ο Τσεν Γκουναγκμπιάο είναι καλός άνθρωπος".
Τα κουτάκια μοιράστηκαν δωρεάν την Τετάρτη, ωστόσο, το κόστος τους θα είναι περίπου 60 λεπτά του ευρώ και τα έσοδα θα δίνονται σε φτωχές περιοχές της Κίνας και σε περιοχές με ιστορική σημασία.
Πρόκειται για έναν από τους πιο διάσημους κατοίκους της Κίνας με την περιουσία του να αγγίζει τα 450 εκατομμύρια ευρώ και είναι γνωστός για την φιλανθρωπική του δράση και τις εκκεντρικές του ιδέες.
------------------------
Πηγή:  radar.gr
------------------------

Δελτίο Τύπου Λ.Α.Ν.Ε.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 Απόσπασμα από την εκπομπή "Η Επόμενη Ημέρα" του Radio Adelin FM 107,3.Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο κ. Μιχάλη Πρωτοψάλτη σχετικά με την διαμαρτυρία των μεταφορέων αυτοκινηστών Κυθήρων για την μεταφορά των μαθητών.
----------------------
Πηγή: adelinfm
----------------------

Καθένας με το .... ΜΕ του......


Είναι δύσκολο να είσαι Αγρότης και τραγικό να είσαι Νέος Αγρότης


Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ, όπως έχει πάγια στρατηγική, υποστηρίζει τις αποφάσεις της πλειοψηφίας του αγροτικού κόσμου και χαιρετίζει τις προσπάθειες να εκφρασθεί το αγροτικό κίνημα ενιαία, και όπως σε όλους τους χώρους, με ξεχωριστή πρόνοια για τους νέους, δηλαδή για τους Νέους Αγρότες, όπως η ΠΕΝΑ.
   
Από το 1995 ο πραγματικό εισόδημα της αγροτικής οικογένειας μειώνεται συνεχώς, και με βάση υπολογισμών το 100 για το 2005, το 1995 το εισόδημα ήταν 140, ενώ το 2011 έπεσε στο 75 περίπου, ενώ ταυτόχρονα στην ΕΕ αυξήθηκε !!!  
    
Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων αν και αυξήθηκαν την τελευταία δεκαετία, αυξήθηκαν υπερβολικά δυσανάλογα τα λιπάσματα και η ενέργεια για την παραγωγή τους, επιβαρύνοντας τελικά οικονομικά την παραγωγική διαδικασία και τους αγρότες.
   
 Το 1960 από ένα αγροτικό προϊόν στο ράφι (τιμή καταναλωτή) οι εισροές κόστιζαν το 10% της τιμής καταναλωτή, ο αγρότης έπαιρνε το 60% και οι μετασυλλεκτικές εργασίες απορροφούσαν το 30%. Το 2010 από το ίδιο αγροτικό προϊόν στο ράφι, οι εισροές κοστίζουν το 20%, ο αγρότης εισπράττει ΜΟΝΟ το 10% και οι μετασυλλεκτικές δραστηριότητες (συσκευασία, μεταφορά, ψυγεία, εμπορία, χονδρεμπόριο, λιανεμπόρια κλπ) απορροφούν το 70%.
   
 Στην Ελλάδα το άνοιγμα της ψαλίδας (τιμή καταναλωτή προς τιμή παραγωγού) είναι 5-8 φορές (η ΠΑΣΕΓΕΣ τον φθάνει στο 15), ενώ στο Βέλγιο είναι 2,25 φορές ΜΟΝΟ.
    
Η μόνη υπάρχουσα λειτουργούσα οργανική κοινωνία είναι η αγροτική κοινωνία και το αποτελεσματικότερο εργαλείο διαχείρισης της είναι η κοινωνική οικονομία. Στον αστικό χώρο επικρατεί ο ορθολογισμός και η οικονομία της αγοράς. Η επιβολή μορφών της οικονομίας της αγοράς στην αγροτική κοινωνία δημιουργεί ανωμαλίες και δυσαρμονίες, εις βάρος των μελών της αγροτικής κοινωνίας, των αγροτών.
   
 Οι αγρότες, αν και είναι οι δημιουργοί πραγματικού πλούτου και πρωτογενών αξιών, αναζητούν εναγωνίως την αναλογούσα προσοχή της εκτελεστικής & βουλευτικής εξουσίας στα θέματα που τους απασχολούν, και βλέπουν όλο το ενδιαφέρον να απορροφούν οι προσκείμενοι στα ΜΜΕ και στα κέντρα λήψης αποφάσεων αστοί διαχειριστές της υπεραξίας των αξιών & πλούτου, που παράγεται πρωτογενώς από τους αγρότες.
    
Η Ελλάδα είναι κατά 75% ορεινή και ημιορεινή, με μεγάλη ποικιλομορφία ανάγλυφου του εδάφους, που αυξάνει το κόστος εκμετάλλευσης, ενώ ο μέσος κλήρος είναι 47 στρέμματα (στην ΕΕ ο μέσος όρος είναι 2.000 στρέμματα).
    
Ο αγρότης αν και αποφασίζει να δράστηριοποιηθεί επαγγελματικά,  αντιμετωπίζοντας υπερβολικά μεγάλους κινδύνους (που είναι ο χαρακτηριστικός ορισμός της επιχειρηματικότητας), δεν έχει επαρκή αγροτική έρευνα και γεωργικές εφαρμογές, δεν έχει επαρκή αγροτική επαγγελματική κατάρτιση (σχεδόν ανύπαρκτη), ούτε προβλέπεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και δεν έχει καμιά συστηματική επιχειρηματική υποστήριξη για εκθέσεις, αποστολές, επισκέψεις, ανταλλαγές, δικτυώσεις, συλλογικότητες, δημοπρατήρια, μεταφορά τεχνογνωσίας, όπως κάνουν τα τοπικά Επιμελητήρια ή θα μπορούσε να κάνει ένα Αγροτικό Επιμελητήριο.
    
Τα τελευταία χρόνια οι απρόβλεπτοι κίνδυνοι με τις κλιματικές αλλαγές και τις ανεπαρκώς ελεγμένες επιδημιολογικά ποικιλίες έχουν αυξήσει τους επιχειρηματικούς αγροτικούς κινδύνους σε επίπεδο δημοσίου συμφέροντος, χωρίς μέχρι σήμερα η πολιτεία να έχει αναλάβει τις ευθύνες της.
   
 Με την νόθευση της εκπροσώπησης των αγροτών, με «Μητρώο Αγροτών» στο οποίο εγγράφονται και απασχολούμενοι με εισόδημα μόνο κατά 35% από αγροτικά επαγγέλματα αλλά και οι συνταξιούχοι αγρότες, με επαγγελματίες αγρότες αλλά και ετεροεπαγγελματίες παραγωγούς 1.200.000 Έλληνες και Αλλοδαπούς να έχουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, με 850.000 να εισπράττουν ενιαία ενίσχυση από την ΚΓΠ της ΕΕ, με 500.000 περίπου να δηλώνουν «αγρότες 35%», με εκτιμώμενους 320.000 «κατά κύριο επάγγελμα αγρότες» , συμπεριλλαμβάνοντας και τους συνταξιουχους αγρότες, άνω των 65 ετών και με μόνο 180.000 πραγματικούς αγρότες, δηλαδή κάτω των 65 ετών αποκλειστικά απασχολούμενους με την αγροτική παραγωγή ως επάγγελμα, το σύνολο αυτό δεν βοηθά στην διαμόρφωση ενός υγιούς, ειλικρινούς και εφαρμόσιμου συμβολαίου μεταξύ αγροτών και καταναλωτών, το οποίο να έχει πιθανότητα πραγματικής συμβολής στην ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου, με παραγωγή πλούτου και όχι μόνο δικαιολόγηση επιδοτήσεων .
   
 Ο με νομοθετικές διατάξεις αποκλεισμός των αγροτών από την δυνατότητα μεταποίησης και εμπορίας των παραγόμενων από αυτόν αγροτικών προϊόντων υποβαθμίζει και πάλι τον αγρότη σε «κολίγο»-εργάτη γης, που σήμερα πια δεν το ανέχεται κανένας. Οι θεσμοθετημένες Αγορές Αγροτών-Farmers Market, η δυνατότητα απ’ ευθείας νόμιμων πωλήσεων από το χωράφι (vente directe, σύμφωνα με το γαλλικό πρότυπο) και τα Δημοπρατήρια, ως αποκλειστικά πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί αγροτών, είναι μόνοι λίγα από τα απαραίτητα μέτρα που χρονίζουν απαράδεκτα και τροφοδοτούν εκρήξεις.
   
 Οι σημαίες του «κόστους παραγωγής» συχνά αποπροσανατολίζουν και βάζουν στο απυρόβλητο τους πραγματικούς δημιουργούς των προβλημάτων που είναι κυρίως οι μεσάζοντες «της ψαλίδας 5-8» και η «παράδοση» και όχι η πώληση του εκάστοτε προϊόντος, δηλαδη του πλούτου της αγροτικής παραγωής σε τρίτους δηλαδή στους χονδρέμπορες για την εμπορία του, χωρίς τον έλεγχο ή συμμετοχή των αγροτών ή έστω την προσυμφωνημένη ποσοστιαία αμοιβή για το κάθε ένα προϊόν.
    
Είναι αποπροσανατολιστική η εστίαση της προσοχής των αγροτών μόνο στα αγροτικά προϊόντα και το κόστος τους, και όχι στην αύξηση της συμμετοχής του αγρότη στην μετασυλλεκτική (εμπορία) και στην σημαντικότατη (ή/& σημαντικότερη) συμβολή της αγροτικής δραστηριότητας στην παροχή δωρεάν δημόσιων αγαθών στο ανθρώπινο είδος και κυρίως στους κατοίκους των πόλεων, όπως είναι το οξυγόνο, το πόσιμο νερό, το τοπίο και το φυσικό περιβάλλον.
    
Ο αγροτικός τομέας παράγει 7,5 δις. € ετησίως και το αποτέλεσμα είναι 7,4% στα χέρια της αγροτικής οικογένειας, από τα οποία πρέπει να πληρωθεί η χρήση γης, να υπολογισθούν τα μεροκάματα της οικογένειας και να γίνουν οι αποσβέσεις του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Προφανώς δεν υπάρχει φοροδοτική ικανότητα στο αγροτικό παραγωγικό σύστημα, αλλά ανάγκη μεταφοράς χρημάτων από τους άλλους τομείς, όπως γίνεται ακόμη και στις ΗΠΑ, με τον Farm Bill.
   
 Η αγροτική κοινωνία εξωθήθηκε σιγά-σιγά και έμεινε ακάλυπτη στο τραπεζικό σύστημα της οικονομίας της αγοράς. Η κακοδιοικούμενη ΑΤΕ και εξυπηρετούσα μόνο κατα 15% αγρότες εντάχθηκε στην οικονομία της αγοράς. Η αγροτική κοινωνία χρειάζεται ένα διαφορετικό χρηματοπιστωτικό εργαλείο της κοινωνικής οικονομίας, ή έστω σύμπραξη αγοράς και κοινωνίας. Αυτήν την στιγμή η παραπέρα διολίσθηση προς το τραπεζικό κατεστημένο εκθέτει καταστροφικά την αγροτική παραγωγική μηχανή και απορροφά τον δυναμισμό του αγροτικού τομέα.
    
Η συμβιβαστική πρόοδος στην ΚΓΠ 2014-2020 της 25 Ιαν 2013 με την ψήφιση ομαδοποιημένων 8.000 περίπου τροπολογιών για την ΚΓΠ αδικεί κατάφορα τον επαγγελματία Νέο Αγρότη μετακινώντας τις όποιες θετικές ενδείξεις στο βάθος του 2020. Την ίδια ώρα που ανεγκέφαλοι μοιράζουν ευκαιριακά «5 στρέμματα» σε αστούς νέους για να βαφτιστούν «επαγγελματίες νέοι αγρότες», εξωθούνται οι Νέοι Αγρότες επικίνδυνα προς την έξοδο από το αγροτικό επάγγελμα με την τελευταία κατανομή της Ενιαίας Ενίσχυσης στους Νέους Αγρότες, που στην καλύτερη των περιπτώσεων έφθασε στο «αστρονομικό» ποσό των 1.200€ ετησίως ανά Νέο Αγρότη μέχρι την εφαρμογή της νέας ΚΓΠ, που και αυτή αναβάλλεται για το μέλλον. Πρέπει να ενισχυθεί με κάθε διαθέσιμο μέσο ο 2ος πυλώνας της ΚΓΠ (Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης, υποδομές, Συνεργατικές δομές, Συλλογικές δράσεις, Δικτυώσεις, Δημοπρατήρια, ανταλλαγή εμπειριών, study visit, υποδοχή αποστολών, τοπικές αγορές, Τοπικά σύμφωνα κλπ).
   
 Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ έχει επισημάνει ήδη σε κείμενο με 16 σημεία άμεσης δράσης τις προτάσεις της με τίτλο ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020, μετά από επεξεργασία με τον Σύλλογο Γεωπόνων Μακεδονίας-Θράκης και το Παράρτημα του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο παραδόθηκε στην κοινωνία στις 4 Σεπ 2012 και αποτελεί εργαλείο προσανατολισμού δραστηριοτήτων και επιλογών.
   
 Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ σε συνεργασία με την Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας-ΕΤΑΓΡΟ και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-ΓΕΩΤΕΕ συνυπέγραψαν το πόρισμα των καθηγητών των πέντε Ελληνικών Πανεπιστημίων που έχουν Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας για την φορολόγηση των αγροτών και ετοιμάζουν σύσκεψη το Β’ 15θήμερο του Φεβ 2013 για αυτό το θέμα. Εκτιμάται ότι τα έγκυρα στοιχεία των αποτελεσμάτων της σύσκεψης θα αποτελέσουν φάρο επιλογών για κάθε ορθά σκεπτόμενο που ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της Ελλάδος και την ευημερία όλων των Ελλήνων. Η ΠΕΝΑ έχει σημαντικές και ωφέλιμες για το σύνολο του αγροτικού χώρου προτάσεις –προσθήκες για δίκαιο, έντιμο και λειτουργικό φορολογικό σύστημα για τους επαγγελματίες αγρότες που θα επιθυμούσε να αναπτύξει σε υπεύθυνους λειτουργούς της πολιτείας, αν κρίνεται χρήσιμη μια τέτοια προσθήκη. Η οποιαδήποτε βελτίωση στην φορολογία θα πρέπει να μην είναι απλά φοροεισπρακτικού χαρακτήρα, αλλα να λειτουργεί αναπτυξιακά και ως ενισχυτικός πολλαπλασιαστής στην υποστήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας.
    
Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ συνθέτει την πρόταση ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020, η οποία αφορά στην δημιουργία μιας νέας γενιάς επαγγελματιών αγροτών, ικανής, με οργανωμένη συλλογική δράση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και με την μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να προσφέρει αγροτικά προϊόντα πιστοποιημένων προδιαγραφών, που θέλουν οι καταναλωτές, και ανταγωνιστικού κόστους, τα οποία θα προσδιορίζουν, ανά μονάδα προϊόντος την μικρότερη συνολική περιβαλλοντική επιβάρυνση και την μεγαλύτερη δυνατή παραγωγή δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών.
    
Ακόμα και αν βρεθούν χρήματα το σημαντικότερο είναι να παραχθούν τροφές. Αν έχεις λεφτά, αλλά δεν βρίσκεις τρόφιμα, η κατάσταση γίνεται κρίσιμη. Η επισιτιστική ασφάλεια είναι πολύ σημαντική, και ο αγροτικός τομέας είναι ο μόνος που μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην αντιμετώπισή της, ένα γεγονος που πολλές φορες έχει επισημανθεί και εντός του Ευρωκοινοβουλίου. Χρειάζεται ένα Εθνικό και Ευρωπαϊκό συμβόλαιο μεταξύ των αγροτών και των καταναλωτών για τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και την εξειδίκευση ρόλων και δαπανών.
   
 Ο πολλαπλασιαστής του ΑΕΠ της χώρας για τον αγροτικό τομέα είναι 5 (όταν για τον Τουρισμό είναι 2) και αυτό σημαίνει ότι αν σταματήσει το καταγραφόμενο 4% του ΑΕΠ από τον πρωτογενή τομέα, τότε όλοι οι Έλληνες θα χάσουμε 20% του ΑΕΠ και αναλόγως η απασχόληση. Κάθε νοήμων θα τον ενδιέφερε να εξασφαλίσει κατά προτεραιότητα το 20% του αγροτικού τομέα, ακολούθως το ενδιαφέρον θα ήταν για το 17% του τουρισμού, μετά για το 7% της βιομηχανίας και μετά όλα τα άλλα.
Αυτή η σημαντικότητα, που περιγράφεται και στην μελέτη της ΜacKinsey (ΣΕΒ, ΕΕΤ, ΤτΕ) με την επισήμανση ότι οι «ατμομηχανές» της ελληνικής οικονομίας είναι η γεωργία, η βιομηχανία τροφίμων και ο τουρισμός, δεν γίνεται αισθητή στην συμπεριφορά του κράτους, των υπηρεσιών του και των λειτουργών του προς τους αγρότες. Και οι κινητοποιήσεις εμπεριέχουν την ανάγκη για επισήμανση αυτής της σημαντικότητας.

Η ΠΕΝΑ επισημαίνει ότι κάθε νοήμων μπορεί εύκολα να αντιληφθεί ότι οι απομακρυσμένοι από τα κέντρα εξουσίας πραγματικοί αγρότες-παραγωγοί πλούτου, υφίστανται ισοπεδωτική εξομοίωση με τους καταναλωτές του πλούτου. Έτσι οι αγρότες αισθάνονται ότι ο λεκτικά «ενιαίος ΦΠΑ 23%» δρα αρνητικά και απαξιωτικά στον αγροτικό τομέα, όταν σε άλλους τομείς (τουρισμός) κατεβαίνει 6%, ή/και απουσιάζει τελείως ο φόρος στα πετρέλαια (ναυτιλία).

Οι αγρότες αισθάνονται ότι η «ενιαία φορολόγηση» των γαιών δρα αρνητικά και απαξιωτικά, όταν σε άλλους μειώνεται επιδεικτικά (Mall) ή/& αναγνωρίζονται ως σημαντικά για την επαγγελματική τους δράση (ξενοδοχεία κλπ) αλλά δεν αναγνωρίζονται ως εργαλεία δουλειάς τα αγροτεμάχια για την αγροτική επαγγελματική δράση, ούτε απαλλάσσονται από πρόσθετες φορολογήσεις τα εργαλεία της δουλειάς (τρακτέρ κλπ), όπως συμβαίνει σε επενδύσεις άλλων επαγγελματικών τομέων.
    
Η παραγωγή ενέργειας είναι εξ ορισμού κομμάτι του πρωτογενούς τομέα. Οι αγρότες εξ επαγγέλματος δεσμεύουν και αξιοποιούν την ενέργεια από τον ήλιο. Είναι ανακόλουθο το κόστος της ενέργειας (Φ/Β, βιοντίζελ, βιομάζα κλπ) να μην είναι σε προνομιακή χρήση για τους αγρότες, αλλά να παρεμβάλλονται τρίτοι αυξάνοντας απαράδεκτα τα κόστη.
   
 Φαίνεται σαν να επιβάλλεται ένας ιδιότυπος «ρατσισμός» εις βάρος αυτών που είναι συνδεδεμένοι στερεά, σταθερά και υπαρξιακά με την γη της πατρίδας, οργώνουν και χρησιμοποιούν και τα χέρια τους, έναντι αυτών που διατηρούν «μακρύ το νύχι στο δακτυλάκι» και μπορούν ανά πάσα στιγμή να φευγατίσουν τα κεφάλαια των επενδύσεών τους εκτός Ελλάδος.
    
Οι Νέοι Αγρότες είναι το 6% των αγροτών (κάτω των 35 ετών, EUROSTAT), και οι άνω των 55 ετών αγρότες είναι το 65% των αγροτών. Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ, όπως έχει πάγια στρατηγική, υποστηρίζει τις αποφάσεις της πλειοψηφίας του αγροτικού κόσμου και χαιρετίζει τις προσπάθειες να εκφρασθεί το αγροτικό κίνημα ενιαία, και όπως σε όλους τους χώρους, με ξεχωριστή πρόνοια για τους νέους αγρότες, όπως η ΠΕΝΑ.
   
Μέχρι και σήμερα οι Νέοι Αγρότες υφίστανται έναν καταιγισμό πολιτικής ασυνέπειας με αλληλοσυγκρουόμενες εικόνες και αδυναμία προσδιορισμού κάποιου ορατού πλαισίου σταθερής Αγροτικής Πολιτικής, ή έστω προσανατολισμού της πολιτείας στις κεντρικές της επιλογές στον αγροτικό τομέα.
    
Μέχρι σήμερα οι αγρότες χρησιμοποιήθηκαν και εξαντλήθηκαν, μέχρι πλήρους απαξίωσης, από ευκαιριακές κομματικές επιλογές στον αγώνα για την κατάκτηση της εξουσίας, με αξιοποίηση επιλεκτικών χρηματοδοτήσεων ή κομματικών υποστηρίξεων συνδικαλιστών ή σε πρόσκαιρες ικανοποιήσεις περιστασικών αιτημάτων. Χωρίς προσκλήσεις σε «κάστρα» ή επισκέψεις σε «πολυκατοικίες» οι Νέοι Αγρότες των Ενώσεων Νέων Αγροτών, των μόνων αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων που τα μέλη τους μπορούν να είναι ταυτόχρονα μέλη και σε άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, εύχονται να διαμορφωθεί ενιαία φωνή στον αγροτικό συνδικαλισμό χωρίς αποκλεισμούς και προαπαιτούμενα, πάντα με πρόνοια για τους Νέους Αγρότες.
    
Οι Νέοι Αγρότες, και με την διττή τους ιδιότητα, υποστηρίζουν τις συγκροτημένες κινητοποιήσεις για την προαγωγή της αγροτικής επιχειρηματικότητας & συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις για την καταξίωση του συνόλου των αγροτών.
    
Αφού οι νέοι θα κληθούν να διαχειριστούν το μέλλον, και αφού δοκιμάστηκαν οι ήδη κρατούντες στην μέχρι σήμερα πραγματικότητα, ίσως θα ήταν ενέργεια καλής θέλησης να νομοθετηθεί ή να παραχωρηθεί το 60% των μελών των οργάνων απόφασης για το μέλλον σε νέους ηλικιακά αγρότες.
   
Σήμερα ξέρουν όλοι ότι το μέλλον μας είναι υποθηκευμένο σε ένα τεράστιο χρέος. Όλοι οι Έλληνες θα χρωστάμε για πολλά χρόνια. Οι αγρότες, αν συνεχίσει να τους αποκλείεται η έξοδος στις αγορές και χωρίς επαρκή εφόδια, είναι σε δυσμενέστερη θέση. Όλοι οι Νέοι έχουμε υποθηκευμένο το μέλλον, ίσως και χωρίς ενεργό συμμετοχή μας. Είναι δύσκολο να είσαι σήμερα Έλληνας. Είναι ακόμα δυσκολότερο να είσαι Έλληνας Αγρότης. Και είναι τραγικό να είσαι Έλληνας Νέος Αγρότης.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382