Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

Μελισσοκομικοί χειρισμοί Ιουλίου - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Οι δύο μήνες του καλοκαιριού, Ιούλιος - Αύγουστος, είναι η κρισιμότερη περίοδος για τη μελισσοκομία της Ελλάδας. Η αλήθεια αυτή ισχύει για όλη τη χώρα, παρά το γεγονός ότι το ανάγλυφο του εδάφους και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες (ορεινές περιοχές, πεδιάδες, δεκάδες νησιά κλπ.), δημιουργούν μικροκλίματα που επηρεάζουν διαφορετικά την εξέλιξη των μελισσοσμηνών. 

Άνοιξη με βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες τον Μάρτιο και Μάιο, καλές καιρικές συνθήκες τον Απρίλιο και τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, τον Ιούνιο, διαμορφώνουν ένα σκηνικό στη μελισσοκομία μας με διαφορετικά πρόσωπα από περιοχή σε περιοχή, από την μεγάλη ικανοποίηση σε αρκετές περιοχές, έως την πλήρη απογοήτευση σε μεγάλα διαμερίσματα της χώρας μας.

 
΄Ετσι, ευνοημένοι όταν βρέχει είναι οι μελισσοκόμοι της Ανατολικής Ελλάδας, όσοι βρίσκονται ανατολικά της οροσειράς της Πίνδου (της ραχοκοκαλιάς της Ελλάδας) και των νησιών του Αιγαίου. Η περιοχή αυτή διακρίνεται για το ξηροθερμικό κλίμα της και οι βροχές της άνοιξης ευνοούνν τις διάφορες ανοιξιάτικες ανθοφορίες για την ανάπτυξη των μελισσιών, αλλά και την πραγματοποίηση τρυγητών, όπως του ανοιξιάτικου πεύκου τον Απρίλιο – Μάιο. 

Παρομοίως περιοχές που βασίζονται εν μέρει σε πρώιμες καλοκαιρινές ανθοφορίες , όπως το παλιούρι, τα αγριοτρίφυλλα και η σμυρνιά, ευνοούνται επίσης και αρκετοί μελισσοκόμοι πραγματοποιούν τρυγητούς . Επίσης το πρώιμο θυμάρι στα νησιά έχει καλή ανάπτυξη και απόδοση, ενώ και τα θυμάρια του Ιουλίου, ο κύριος όγκος του βασικού αυτού 31 μελισσοκομικού φυτού, αν προετοιμασθεί από βροχές που προηγούνται θα πάει αρκετά καλά. 

Αντίθετα η Δυτική Ελλάδα, περιοχές της Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, που βρίσκονται δυτικά της οροσειράς της Πίνδου, δεν ευνοούνται από ανοιξιάτικες και πρώιμες καλοκαιρινές βροχές. Οι περιοχές αυτές που συγκεντρώνουν και τις περισσότερες βροχοπτώσεις, έχουν και τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αποτέλεσμα τα μελισσοσμήνη δεν δουλεύουν ικανοποιητικά τον Ιούνιο, ενώ σοβαρό πλήγμα δέχονται οι μελιτοεκκρίσεις του έλατου στην Στερεά και Πελοπόννησο. 

Από τα ανωτέρω συμπεραίνει κανείς ότι οι καλοκαιρινοί μήνες Ιούλιος - Αύγουστος, κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία τόσο για τους μελισσοκόμους των ξηροθερμικών περιοχών, όσο και για τους μελισσοκόμους των υγρών δυτικών περιοχών που αναμένουν σ' αυτό το δίμηνο να αποζημιωθούν , να βγάλουν τα έξοδά τους και να πετύχουν ικανοποιητική παραγωγή.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ - ΑΥΓΟΥΣΤΟ

A. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ


Πολλές μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις στηρίζονται στην παραγωγή μελιού από τις φυτείες βαμβακιού. Πρώτη ενέργεια των μελισσοκόμων είναι η επιλογή της τοποθεσίας μεταφοράς των μελισσιών. Στην περίπτωση του βαμβακιού οι εμπειρίες προηγουμένων ετών δεν είναι το μοναδικό κριτήριο. 

Χρειάζεται ο μελισσοκόμος να ενημερωθεί προηγουμένως για την πιθανότητα εφαρμογής εντομοκτόνων στην περιοχή. Ο οργανισμός βάμβακος με παγίδες που έχει τοποθετήσει στις διάφορες περιοχές, παρακολουθεί τους πληθυσμούς του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού και ανάλογα συστήνει αποφυγή ή εφαρμογή των ραντισμάτων. 

Τις πληροφορίες αυτές μπορεί να τις έχει ο μελισσοκόμος από τους γεωπόνους του Οργανισμού Βάμβακος, τους γεωπόνους της κάθε Δ/νσης Γεωργίας ή τους γεωτεχνικούς με καταστήματα γεωργικών φαρμάκων . Αποφασιστικής επίσης σημασίας είναι η "ποικιλία" του βαμβακιού. Η αλλαγή ποικιλίας είναι πιθανό να σημαίνει αλλαγή των δεδομένων νεκταροέκκρισης ή μελιτοέκκρισης της προηγούμενης χρονιάς. 

Στο βαμβάκι δεν χρησιμοποιούμε συνήθως διαφράγματα. Ο γόνος επεκτείνεται σημαντικά, είμαστε έτοιμοι για προσθήκη ορόφων ή φύλλων κηρήθρας εφ' όσον τα μελίσσια μας δεν έχουν συμπληρώσει τον δεύτερο όροφο. 

Μας ενδιαφέρει η επέκταση του γόνου, γιατί εκτός των άλλων αποτελεί και την ασφαλιστική δικλείδα για την περίπτωση (που δεν το εύχεται κανείς) της μαζικής απώλειας συλλεκτριών από τα ραντίσματα. Οι εκκολαπτόμενες μέλισσες αναπληρώνουν σ' ένα ποσοστό αυτές
------------------------------
Πηγή: melinet.gr
------------------------------

Διακοπές,,,,,,,,,


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (30-6-2013)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
«Δόξα Σοι Χριστέ ὁ Θεός, Ἀποστόλων καύχημα, Μαρτύρων ἀγαλλίαμα, ὧν τό κήρυγμα,
Τριάς ἡ Ὁμοούσιος».
Ἡ πρώτη Κυριακή τῶν Εὐαγγελικῶν Περικοπῶν τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, καί μαζί ἡ τελευταία Κυριακή τοῦ Πεντηκοσταρίου σήμερα, ἡ Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, ὅπως μᾶς εἶναι γνωστή, καί ἡ καί ἡ  Ἁγία μας Ἐκκλησία, μαζί μέ ὅλους τούς Ἁγίους της : Ἀποστόλους, Μάρτυρας καί Προφήτας, Ἱεράρχας, Ὁσίους καί Δικαίους, ἑορτάζει τήν ἱερή Σύναξι τῶν ἁγίων 12 Ἀποστόλων. 

Τόσο οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, ὅσο καί οἱ Ἅγιοι ὅλων τῶν αἰώνων, οἱ Ἅγιοι τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, εἶναι πνευματικά τέκνα τῆς Πεντηκοστῆς καί γλυκύτατοι καρποί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Στή συνέχεια θά παραθέσωμε ἐπίλεκτα ἐρανίσματα ἀπό τόν ἅγιο Χρυσόστομο, πού ἀναφέρονται στήν εὐρύτερη κατηγορία τῶν Ἁγίων Πάντων τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Καθένας ἀπό τούς ἁγίους, λέγει ὁ ἱερός Πατήρ, ζοῦσε σ' αὐτή τή ζωή σάν νά διάγη ὡς ξένος. Γι' αὐτό καί θ' ἀκούσης τόν Προφητάνακτα Δαβίδ νά λέγῃ : «Ξένος εἶμαι σ' αὐτή τή ζωή καί προσωρινά διαμένω».
Ὅλοι οἱ Ἅγιοι δέν αἰσθάνονταν κατάνυξι μιά μονάχα μέρα τῆς ζωῆς τους, ὅπως συμβαίνει μέ πολλούς ἀνθρώπους. Συνεχῶς καί καθημερινά περνοῦσαν τή ζωή τους μέ ἔρωτα καί εὐλάβεια καί αὔξαναν τήν ἀγάπη τους ... Ἀφοῦ, λοιπόν, ἀφήσουμε τά πρόσκαιρα καί ἐφήμερα, ἄς ἀγαπᾶμε τόν Αἰώνιο καί Παντοτινό. 

Οἱ ἅγιοι, κι ἄν ἀκόμα βρίσκωνται σέ τρικυμία, κι ἄν ἀκόμα εἶναι μέσα στήν θάλασσα ἤ σέ πέλαγος, κανένα κακό δέν παθαίνουν, ἀλλά καί ἄλλους σώζουν μαζί τους. Ἄν σ' ἐκεῖνο τό πλοῖο (στό ναυάγιο τοῦ Ἀπ. Παύλου - Πράξ. κζ'), πού κινδύνευε κι ἀντιμετώπιζε ναυάγιο, σώθηκαν κι οἱ δέσμιοι ἐξ αἰτίας τῆς παρουσίας τοῦ Παύλου, σκέψου τί σημαίνει νἄχης στό σπίτι σου ἕναν ἅγιο. Πολλές τρικυμίες συμβαίνουν καί σέ μᾶς κι εἶναι πολύ πιό φοβερές ἀπ' αὐτές.Ἔχει ὅμως τή δύναμι κι ἐμᾶς ὁ Θεός νά μᾶς σώζῃ, ἀρκεῖ νά δείχνουμε ὑπακοή στούς ἁγίους, ὅπως συνέβη τότε. 

Κανένας ἀπό τούς ἁγίους δέν ἐπεδίωξε τά δικά του, ἀλλά καθένας φρόντισε γιά τό συμφέρον τοῦ πλησίον. Γι' αὐτό καί ἔλαμψαν περισσότερο.
Ὁ ἅγιος, κι ὅταν κάνη τό καλό καί παρ' ὅλα αὐτά ὑποφέρει, εὐχαριστεῖ τόν Θεό. Ἔτσι πλήττει τόν διάβολο. Καλό, βέβαια, εἶναι νά ἐλεῆ καί νἆναι ἐνάρετος κι ὅταν ὅλα ἔρχωνται κατ' εὐχήν. Ἀλλά περισσότερο καλό εἶναι νά μή παραιτῆται κανείς ἀπό τό καλό κι ὅταν δυστυχῆ. Τότε κατ' ἐξοχήν εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. 

Καταπληκτικό τό θέαμα καί δεῖγμα τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ : Σκεῦος ὀστράκινο ὁ ἅγιος κατάφερε νά προσφέρη τέτοια λαμπρότητα ... Τότε περισσότερο διαφαίνεται ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἐνεργῆ σπουδαῖα διά μέσου ἀδυνάτων.
Δέν ἀρκεῖ νά μήν ἐγγίζουμε ἀκάθαρτο γιά νἄμαστε καθαροί, ἀλλά μᾶς χρειάζεται καί κάτι ἄλλο : Προσπάθεια, προσοχή, εὐλάβεια, γιά νά γίνουμε ἅγιοι. 

Ἅγιος εἶναι ὁ καθαρός. Καθαρός θά μποροῦσε νά γίνη κανείς ἄν ἀποφύγη ὄχι μόνο τήν πορνεία, ἀλλά καί τήν πλεονεξία καί τόν φθόνο καί τόν παραλογισμό καί τήν ματαιοδοξία, καί πρό πάντων τήν ματαιοδοξία, πού πρέπει πάντοτε βέβαια νά ἀποφεύγωμε, ἀλλά πολύ περισσότερο ὅταν δίνουμε ἐλεημοσύνη. Γιατί ἄν ἔχη αὐτή τήν ἀρρώστια τῆς ματαιοδοξίας, ἡ ἐλεημοσύνη δέν εἶναι ἐλεημοσύνη, ἀλλά ἐπίδειξις καί σκληρότητα. 

Ἁγίους ὀνομάζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἄνδρες, πού εἶχαν καί γυναῖκα καί παιδιά καί ὑπηρέτες ... Ἄς σκεφθοῦμε πόση ἀδιαφορία ἐπικρατεῖ σήμερα γιά τά πνευματικά, ἀφοῦ τόσο σπανίζουν ἔργα ἀρετῆς, καί πόση τότε ἦταν ἡ τάσις τῶν ἐναρέτων, ὥστε ἀκόμα καί κοσμικοί νά καλοῦνται ἅγιοι καί πιστοί.
Ἅγιος εἶναι ὅποιος φυλάσσει τήν ὀρθόδοξη πίστι, ὁ ἄμεμπτος, αὐτός πού ἔχει βίο ἀκατηγόρητο. Ὅμως, ὁ Χριστός δέν ζητεῖ ἁπλᾶ τήν ἁγιότητα καί τό ἀνεπίληπτο, ἀλλά καί τό νά φαίνεται κάποιος ἐνώπιόν Του ἅγιος καί καθαρός. Διότι ὑπάρχουν ὡρισμένοι πού τούς νομίζουν οἱ ἄνθρωποι ἁγίους καί ἀκατηγορήτους. Καί αὐτοί μοιάζουν μέ τάφους, πού ἔχουν μόνο ἐμφάνισι ἐξωτερική καλή, ὅπως κι ἐκεῖνοι, πού ντύνονται μέ προβιές προβάτων. 

Τέλος, ὁ ἅγιος Χρυσόστομος ὑποστηρίζει ὅτι ἅγιοι εἶναι ὅλοι ὅσοι ἔχουν ὀρθή πίστι μέ ἐνάρετη ζωή. Ἔστω κι' ἄν δέν κάνουν θαύματα καί δέν βγάζουν δαιμόνια, εἶναι ἅγιοι.
Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ὅ,τι τό ἁγιώτερο, τό ἐκλεκτότερο, τό ἱερώτερο, τό ποθεινότερο, τό ἁγνότερο καί τό θεοφιλέστερο, πού ἔχει νά ἐπιδείξη ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀνθρωπότητα. Ἄς γίνωμε μιμητές τους. Ἀμήν.-
† Ὁ Κ.Σ.
--------------------------------
Πηγή:  imkythiron.gr
--------------------------------

Πατριανάκου: «Η χρηστή διοίκηση και το Σύνταγμα υπαγορεύουν συμψηφισμό των αμοιβαίων οφειλών»

“ Να συμψηφίζονται οι αμοιβαίες οφειλές και απαιτήσεις των ιδιωτών όχι μόνο με το Δημόσιο με τη στενή έννοια, αλλά και με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ”
 

ΣΠΑΡΤΗ. Η Φεβρωνία Πατριανάκου, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, επισημαίνει την περιορισμένη ισχύ του μέτρου του συμψηφισμού, ο οποίος επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που τόσο οι οφειλές όσο και οι απαιτήσεις των ιδιωτών αφορούν το Δημόσιο με τη στενή έννοια.

Αμέσως μετα την παρέμαβσή της για τις Πολύτεκνες οικογένειες ο λάκαινα βουλευτής θέτει ένα σοβαρό θέμα που αφορά σε μεγάλο αριθμό επιχειρηματιών και επαγγελματιών.

Η βουλευτής Λακωνίας ζητά από τον Υπουργό Οικονομικών να ισχύσει το μέτρο αυτό για το σύνολο του δημόσιου τομέα, ώστε να μπορούν να συμψηφίζονται αμοιβαίες οφειλές και απαιτήσεις μεταξύ των ιδιωτών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των ασφαλιστικών φορέων και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων κλπ.

Προκειμένου, όμως, η καθιέρωση του γενικευμένου μέτρου του συμψηφισμού να αποφέρει τα μέγιστα δυνατά οφέλη και να καταστεί συνεπώς αποτελεσματικό, πρέπει:

- Να προβλεφθεί ότι υπόκεινται σε συμψηφισμό και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών προς τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία ρύθμισης.

- Να απλοποιηθεί, κατά το δυνατό, ο τρόπος με τον οποίο θα αποδεικνύεται «το βέβαιο και εκκαθαρισμένο» της απαίτησης του ιδιώτη κατά του Δημοσίου.

- Να προβλεφθεί η δυνατότητα συμψηφισμού απαιτήσεων των ομόρρυθμων εταίρων προσωπικών εταιρειών κατά του ευρύτερου δημόσιου τομέα με οφειλές των εταιρειών προς αυτόν και αντιστρόφως.
Η καθιέρωση του μέτρου αυτού, τονίζει η Βουλευτής, θα επιφέρει σημαντικά οφέλη και θα λειτουργήσει ανακουφιστικά αλλά και εξισορροπητικά στη ροή της οικονομίας. Επιβάλλεται για την τόνωση της αγοράς και επιτάσσεται από το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την οικονομική ελευθερία και το δικαίωμα κάθε πολίτη να προγραμματίζει την οικονομική του δραστηριότητα βάσει της χρηστής διοίκησης.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

«Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδιωτών»
 Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, βέβαιη και εκκαθαρισμένη χρηματική απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, η οποία αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δημόσιο έγγραφο, συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη του οφειλέτη προς το Δημόσιο.

 Ο συμψηφισμός αυτός είτε προτείνεται με δήλωση του οφειλέτη που υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., είτε ενεργείται αυτεπάγγελτα με πράξη του προϊσταμένου της (άρθρο 83 Κ.Ε.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 Ν. 3943/2011).

 Στην ΠΟΛ. 1022/24-01-2012 που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών για την εφαρμογή του ως άνω άρθρου ορίζεται ρητά ότι προτείνονται προς συμψηφισμό ή συμψηφίζονται αυτεπάγγελτα τα χρέη που είναι βεβαιωμένα στο εν στενή εννοία Δημόσιο με απαιτήσεις του οφειλέτη που προέρχονται από το εν στενή εννοία Δημόσιο.

Επίσης, ορίζεται ρητά ότι δεν συμψηφίζονται σε καμία περίπτωση απαιτήσεις κατά του Δημοσίου με οφειλές που είναι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. υπέρ τρίτων (π.χ. υπέρ ΝΑΤ, Ν.Π.Δ.Δ. Τράπεζας κλπ), καθώς επίσης δεν συμψηφίζονται οφειλές προς το Δημόσιο με απαιτήσεις του οφειλέτη κατά Ο.Τ.Α. (Δήμοι, Περιφέρειες), Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Π.Α.Δ., Δημοσίων Επιχειρήσεων, Νοσοκομείων που έχουν μορφή Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.

 Ο συμψηφισμός, συνεπώς, επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που και οι δύο αμοιβαίες απαιτήσεις αφορούν το με στενή έννοια Δημόσιο, ενώ δεν προβλέπεται δυνατότητα συμψηφισμού σε περίπτωση που η μία ή και οι δύο αμοιβαίες απαιτήσεις αφορούν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Ο.Τ.Α., ασφαλιστικούς φορείς και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα Ο.Τ.Α. κλπ).

 Η καθιέρωση της δυνατότητας συμψηφισμού αμοιβαίων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων μεταξύ του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτών θα επιφέρει ιδιαίτερα σημαντικά οφέλη εκατέρωθεν και θα λειτουργήσει ανακουφιστικά αλλά και εξισορροπητικά στη ροή της οικονομίας. Επιβάλλεται για την τόνωση της αγοράς και την ενδυνάμωση της οικονομίας και επιτάσσεται από το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την οικονομική ελευθερία και το δικαίωμα κάθε πολίτη να προγραμματίζει την οικονομική του δραστηριότητα βάσει της χρηστής διοίκησης.

 Προκειμένου, όμως, η καθιέρωση του γενικευμένου μέτρου του συμψηφισμού να αποφέρει τα μέγιστα δυνατά οφέλη και να καταστεί συνεπώς αποτελεσματικό, πρέπει:

- Να προβλεφθεί ότι υπόκεινται σε συμψηφισμό και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών προς τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία ρύθμισης. Η πρόβλεψη αυτή καθίσταται επιτακτική, μετά την ψήφιση του Ν. 4152/2013, με τον οποίο δόθηκαν οι ζητούμενες δυνατότητες ρύθμισης οφειλών βεβαιωμένων σε Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία, καθώς και ληξιπρόθεσμων οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, πλην ΝΑΤ., ώστε όσοι κάνουν χρήση των διατάξεων αυτών να είναι σε θέση να αντιτάξουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλόμενες δόσεις τους σε συμψηφισμό.

- Να απλοποιηθεί, κατά το δυνατό, ο τρόπος με τον οποίο θα αποδεικνύεται «το βέβαιο και εκκαθαρισμένο» της απαίτησης του ιδιώτη κατά του Δημοσίου. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο απαιτεί για την απόδειξη του βέβαιου εκκαθαρισμένου της απαίτησης είτε τελεσίδικη δικαστική απόφαση είτε δημόσιο έγγραφο. Η τελεσίδικη δικαστική απόφαση, όμως, λόγω των γνωστών σημαντικών καθυστερήσεων απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης, πολλές φορές καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερές να εξασφαλιστεί εγκαίρως. Από την άλλη πλευρά αποτελεί συνήθη πρακτική της διοίκησης να αναζητά τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις κα να μην αρκείται σε δημόσια έγγραφα, προκειμένου να προβεί σε συμψηφισμό.

- Να προβλεφθεί η δυνατότητα συμψηφισμού απαιτήσεων των ομόρρυθμων εταίρων προσωπικών εταιρειών κατά του ευρύτερου δημόσιου τομέα με οφειλές των εταιρειών προς αυτό και αντιστρόφως. Οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη της εταιρείας και συνεπώς έχουν ίδιον όφελος αλλά και δικαίωμα για τέτοιου είδους συμψηφισμό. Επιπλέον, η πρόβλεψη αυτή συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην ζητούμενη εξυγίανση των επιχειρήσεων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.- Προτίθεται να προβεί στις απαιτούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ώστε να καθιερωθεί η δυνατότητα συμψηφισμού αμοιβαίων ληξιπρόθεσμων οφειλών μεταξύ του συνόλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα  και των ιδιωτών;

2.- Με ποιους συγκεκριμένα όρους και προϋποθέσεις προβλέπεται να θεσπιστεί το μέτρο του συμψηφισμού και ποιες επακριβώς οφειλές προβλέπεται ότι θα περιλαμβάνει;

3.- Προτίθεται να συμπεριλάβει στη σχετική ρύθμιση και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση;

4.- Προτίθεται να απλοποιήσει τη διαδικασία απόδειξης του βέβαιου και εκκαθαρισμένου χαρακτήρα των απαιτήσεων των ιδιωτών, προκειμένου να μπορέσουν να τις αντιτάξουν σε συμψηφισμό;

5.- Προτίθεται να συμπεριλάβει ειδική ρύθμιση για τη δυνατότητα συμψηφισμού αμοιβαίων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων ή οφειλών ομόρρυθμων εταίρων κατά ή προς τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με αντίστοιχες απαιτήσεις ή οφειλές των προσωπικών εταιρειών στις οποίες είναι εταίροι;»

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2013
Η ερωτώσα Βουλευτής
Φεβρωνία Πατριανάκου
------------------------------
Πηγή: notospress.gr
------------------------------

Για μήνυμα - απάτη στο Διαδίκτυο προειδοποιεί η Αστυνομία

Την προσοχή όσων χρηστών του Διαδικτύου συναντήσουν ένα μήνυμα για δήθεν μπλοκάρισμα του υπολογιστή τους από την Αστυνομία εφιστά η Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ.  
Το μήνυμα είναι απάτη και οι χρήστες καλούνται από την Αστυνομία να μην ακολουθούν τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό. Πρόκειται για κακόβουλο λογισμικό με την ονομασία «Ransomware» (γνωστό ως «ιός των 100 ευρώ»), που έχει ως στόχο να αποσπάσει χρήματα από τους χρήστες του Διαδικτύου, παίρνοντας τον έλεγχο των υπολογιστών τους.

Ο συνηθέστερος τρόπος δράσης του είναι το μπλοκάρισμα της λειτουργίας του υπολογιστή, ενώ έχουν αναφερθεί και άλλοι τρόποι όπως η κρυπτογράφηση αρχείων.

Οπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το κακόβουλο λογισμικό φιλοξενείται σε πορνογραφικές ιστοσελίδες και προσβάλλει υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows. 
Ξαφνικά εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή μήνυμα το οποίο ενημερώνει τον χρήστη ότι έχει επισκεφτεί ιστότοπους με πορνογραφία ανηλίκων και για τον λόγο αυτό ο υπολογιστής του έχει μπλοκαριστεί από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Επιπλέον, το μήνυμα αναφέρει ότι για το «ξεκλείδωμα» απαιτείται χρηματικό ποσό (συνήθως 100 ευρώ), το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί μέσω καρτών πληρωμής, όπως PaySafe ή Ukash.

Στην περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει τον αριθμό της προπληρωμένης κάρτας, αυτός αποστέλλεται σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, δίνοντας στους επιτήδειους πρόσβαση στα στοιχεία του.

Η Αστυνομία συμβουλεύει τους χρήστες του Διαδικτύου να μην πείθονται από τέτοιου είδους μηνύματα και να μην πληρώνουν τα χρήματα που τους ζητούνται. Αντίθετα, ενδείκνυται να τερματίζεται η λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να ζητείται η βοήθεια τεχνικού για την απομάκρυνση του κακόβολου λογισμικού.

Ως λύση προτείνεται η επανεκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία (F8 και επιλογή safe mode κατά την εκκίνηση) και στη συνέχεια η επαναφορά του συστήματος σε ημερομηνία προγενέστερη από την ημερομηνία που εμφανίσθηκε το μήνυμα (Εργαλεία Συστήματος Επαναφορά συστήματος).

Για πληροφορίες και τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την προσβολή από το κακόβουλο λογισμικό μπορείτε να καλείτε στους αριθμούς: 210-6476464 και 210-6476461 ή στο email ccu@cybercrimeunit.gov.gr, της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
-------------------------
Πηγή: ΑΜΠΕ
-------------------------

Ιερέας "παράτησε" τον γάμο και έφυγε...

Ιερέας  παράτησε  τον γάμο και έφυγε...
Αναυδοι έμειναν δεκάδες καλεσμένοι Ροδίτες, που ήταν προσκεκλημένοι σε γάμο ζευγαριού, στον Ευαγγελισμό της Ρόδου.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν μιλώντας στη "Ροδιακή" συγγενείς του ζευγαριού, ο ιερέας που τελούσε το μυστήριο, διέκοψε επιτόπου, τους παράτησε κι έφυγε χωρίς να επιστρέψει(!) επειδή εκνευρίστηκε που φίλοι του γαμπρού στο «Ησαiα χόρευε» τον χτύπησαν δύο φορές δυνατά στην πλάτη!

"Εδώ δεν είναι ρινγκ", είπε διακόπτοντας το μυστήριο ο ιερέας και με μια κίνηση που ξάφνιασε περισσότερα από 300 άτομα αλλά και το ίδιο το ζευγάρι, έφυγε από την εκκλησία διακόπτοντας το μυστήριο!

Το ζευγάρι, οι κουμπάροι, οι συγγενείς και οι δεκάδες καλεσμένοι έμειναν άφωνοι.

Τη λύση έδωσε άλλος ιερέας, ο ιερατικός επίτροπος, που παρίστατο και συνέχισε ολοκληρώνοντας το μυστήριο για το ζευγάρι.
----------------------------
Πηγή: Η ΡΟΔΙΑΚΗ
---------------------------

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

ΑΓΩΓΟΙ.......


«Μια ζωή άντρες», Ελίνα Γαλανοπούλου, Άνεμος εκδοτική • 07/07 Kύθηρα (Αβλέμονας)

«Πόσοι άντρες χωρούν σε μια γυναικεία ζωή; Για πόσους άντρες μπορεί μια γυναίκα να μιλήσει; Για ποιους επιλέγει τελικά να αφηγηθεί, έτσι ώστε
η γεύση που θα της μείνει να μην είναι πικρή και το χαμόγελο γκριμάτσα;»


Η «Άνεμος εκδοτική» και η συγγραφέας Ελίνα Γαλανοπούλου, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της, με τίτλο «Μια ζωή άντρες».

Για τη συγγραφέα και το έργο της θα μιλήσουν,
η σεναριογράφος Μιρέλλα Παπαοικονόμου
και ο συγγραφέας και υπεύθυνος εκδόσεων
στον «Άνεμο», Γιάννης Φιλιππίδης.

Σας περιμένουμε
την Κυριακή 7 Ιουλίου, στις 7:00 μ.μ.
στο cafe «Αραχτοπωλείο» στον Αβλέμονα.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Άνεμος εκδοτική, Αιγίνης 14, Αθήνα
τηλ./fax: 210 82 23 574, anemosekdotiki@yahoo.gr

ΠΟΔΟΣΦΑΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29/6 ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

Αξέχαστες στιγμές μας χάρισαν οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές μας που έπαιξαν με παλαίμαχους προσκεκλημένους από τη Σπάρτη.

Στην αρχή και για όλο το πρώτο ημίχρονο όλα έδειχναν πως θα υποστούμε μια οδυνηρή ήτα!
Αφού σε 20´ είχαμε δεχτεί 5! Γκόλ.


Στο δεύτερο ημίχρονο όμως τα πράγματα άλλαξαν, σαν τα λιοντάρια πέσανε στη μάχη ενάντια στους πολύ πιο έμπειρους Σπαρτιάτες!

Το αποτέλεσμα ήταν να βάλουμε 3 γκολ και να μη δεχτούμε κανένα!

Το τελικό 3-5 θεωρείται ικανοποιητικό! Μπράβο τους και τους ευχαριστούμε!------------------------------------------------------------------------------------------
Ανδρέας Λουράντος Κονταράτος Φωτογραφίες Ανφρέας Λουράντος, Τίνα Ταμβάκη
------------------------------------------------------------------------------------------

Συζήτηση και το ψήφισμα για το θέμα της Πολεοδομίας

Η Συζήτηση και το ψήφισμα για το θέμα της Πολεοδομίας σχετικά με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στα Κύθηρα εδώ και 3 χρόνια μετά την εφαρμογή του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" στο 'ΛΕΟΝΤΣΙΝΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013--------------------------------------------------------------
ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ  - PHOTO CERIGO
--------------------------------------------------------------

ΚΥΘΗΡΑ ."ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ"--------------------------------
Πηγή: AdelingFm.gr
--------------------------------

Πρόσκληση Δήμου Κυθήρων για το τακτικο Δημοτικό Συμβουλιο της 2-7-2013

-
----------------------------
Πηγή: kythira.gr
----------------------------

Οι RED OCEAN στο "Αραχτοπωλείο"

Κυριακή απόγευμα και ανάμεσα στις σοκολατόπιτες και τις μαργαρίτες οι RED OCEAN θα αποδείξουν πως οι νέοι είναι πολύ ωραίοι !!!!! Οι παλιοί να δούμε τι θα κάνουν ;;;

 

Πρόσκληση για τον εορτασμό του Οσίου Σαμψών,


Στην Κομισιόν το θέμα της αποζημίωσης των ελαιοπαραγωγών λόγω της μειωμένης καρπόδεσης στις ελιές

Ερώτηση προς την Κομισιόν για τις ζημιές που προκλήθηκαν στις ελαιοκαλλιέργειες της Κρήτης και άλλων ελαιοπαραγωγικών περιοχών της χώρας, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής. Στην ερώτησή του, ο έλληνας ευρωβουλευτής, περιγράφει τη ζημιά που υπέστησαν χιλιάδες ελαιοπαραγωγοί λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν το Μάρτιο και τον Απρίλιο - και οι οποίες φυσικά δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από τους παραγωγούς - και της επακόλουθης μειωμένης έως μηδενικής καρπόδεσης των ελιών, τονίζοντας την ανάγκη και διερευνώντας τη δυνατότητα άμεσης οικονομικής στήριξής τους.

Η πλήρης ερώτηση του Νίκου Χουντή έχει ως εξής:
Τόσο στην Κρήτη, όσο και σε άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας, παρατηρήθηκαν φέτος ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ισχυρούς νότιους ανέμους, κατά την περίοδο άνθησης των ελαιοδένδρων.
Αποτέλεσμα των δυσμενέστατων αυτών συνθηκών ήταν, όπως επιβεβαιώνεται από όλους τους επιστημονικούς φορείς και υπηρεσίες, η καρπόδεση στις περισσότερες περιοχές να εμφανίζεται φέτος, από ιδιαίτερα χαμηλή έως μηδενική. Τονίζεται ότι, το φαινόμενο αυτό δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί, ενώ οι καιρικές συνθήκες που το προκάλεσαν δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από τους παραγωγούς.
Δεδομένης της τεράστιας οικονομικής ζημιάς που προμηνύεται για τους χιλιάδες ελαιοπαραγωγούς της χώρας, και της άμεσης ανάγκης αποζημίωσης και ενίσχυσής τους,

Ερωτάται η Επιτροπή:

  • Σε τι ενέργειες έχει προβεί μέχρι στιγμής η ελληνική κυβέρνηση για την αποζημίωσή των πληγέντων ελαιοπαραγωγών; Έχει δεχθεί η Επιτροπή αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης για το λόγο αυτό μέσω των ΠΣΕΑ;
  • Τι άλλες δράσεις μπορεί να λάβει άμεσα η ελληνική κυβέρνηση ώστε να δοθεί μία οικονομική ανάσα στους πληγέντες ελαιοπαραγωγούς;»
----------------------------
Πηγή: agrotypos.gr
----------------------------

Ενίσχυση Παραδοσιακών Ελαιώνων πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Από Δευτέρα αναμένονται αγροπεριβαλλοντικά και νιτρορύπανση ύψους 40 εκατ. ευρώ

Στην πληρωμή της ενίσχυσης για τη διατήρηση παραδοσιακών αμπελώνων προχώρησε την Παρασκευή 28 Ιουνίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ (σε 278 δικαιούχους και ποσό 37.154 ευρώ) ενώ πληρωμή πραγματοποιήθηκε και για το Μέτρο 121 - Σχέδια Βελτίωσης σε 4 δικαιούχους με το συνολικό ποσό των 91.534,42 ευρώ. 

Ωστόσο η πληρωμή που αναμένουν οι αγρότες είναι αυτή που αφορά «παλιά» αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα και την νιτρορύπανση. Πρόκειται ουσιαστικά για εκκρεμότητες από προηγούμενες χρονιές (πριν το 2012) που φτάνουν τα 40 εκατ. ευρώ.

Εν τω μεταξύ και την προηγούμενη Πέμπτη 27/6 ο Οργανισμός πληρωμών του ΥπΑΑΤ πραγματοποίησε τις εξής πληρωμές:

Εξόφληση Ενιαίας Ενίσχυσης σε 1.585 δικαιούχους με συνολικό ποσό τα 2.032.648,90 ευρώ.
Ενίσχυση για τη καλλιέργεια πατάτας σε 783 δικαιούχους και ποσό 437.792,72 ευρώ,
Ενίσχυση για τη καλλιέργεια κριθαριού Λήμνου σε 3 δικαιούχους και ποσό 395 ευρώ,
Πρόσθετη Ενίσχυση για σκληρό σιτάρι σε 1.663 δικαιούχους και ποσό 715.043,34 ευρώ,
Ενίσχυση για την καλλιέργεια μαστίχας σε 1.308 δικαιούχους και ποσό 975.598,67 ευρώ,
Ενίσχυση για την καλλιέργεια εσπεριδοειδών σε 1.124 δικαιούχους και ποσό 213.159,10 ευρώ.
----------------------------
Πηγή: agrotypos.gr
----------------------------

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: Ούτε 10 Ελληνες δεν πήγαν να μαζέψουν φράουλες στη Νέα Μανωλάδα

ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΙΧΑΝ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ 4.648 ΑΤΟΜΑ
 
Η αιματηρή επίθεση των πιστολέρο επιστατών κατά των εργατών φράουλας, τον περασμένο Απρίλιο, στη Νέα Μανωλάδα είχε φέρει και πάλι στην επικαιρότητα το θέμα της παράνομης και ανασφάλιστης εργασίας και των άθλιων συνθηκών διαβίωσης σε μια χρυσοφόρα βιομηχανία με τζίρο περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ.
 
Οι παραγωγοί, μετά την παγκόσμια κατακραυγή -το επεισόδιο είχε λάβει τεράστιες διαστάσεις- είχαν υποχρεωθεί σε μια κίνηση νομιμότητας και εξιλέωσης να ζητήσουν την κάλυψη των θέσεων για τη συγκομιδή μέσω του ΟΑΕΔ.
 
Κι όμως, όπως αποκαλύπτεται από τον ιστότοπο patrisnews.com, ο αριθμός όσων ανταποκρίθηκαν στην προσφορά των 4.648 θέσεων για εργασία στα φραουλοχώραφα της Βουπρασίας, είναι μονοψήφιος.
 
Το γεγονός αυτό υποχρέωσε τέσσερις βουλευτές των νομών Ηλείας (Γιώργος Κοντογιάννης - ΝΔ, Γιάννης Κουτσούκος - ΠΑΣΟΚ) και Αχαΐας (Αθανάσιος Νταβλούρος - ΝΔ, Νίκος Τσούκαλης - ΔΗΜΑΡ) να καταθέσουν ερώτηση ζητώντας από τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας να ενημερωθούν πόσοι άνεργοι ανταποκρίθηκαν στις αιτήσεις για εργασία που κατέθεσαν στον ΟΑΕΔ Αμαλιάδος οι καλλιεργητές φράουλας;
 
Σε ποιες κινήσεις πρόκειται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία ώστε να ενημερωθούν άνεργοι σε όλη την Ελλάδα για την προσφορά εργασίας σε αγροτικές περιοχές όπως η Ηλεία;
 
Προτίθεστε να συμπεριλάβετε σε ενδεχόμενη καμπάνια ενημέρωσης και ανέργους που σήμερα σιτίζονται από Δήμους ή την Εκκλησία σε ολόκληρη την Ελλάδα;
 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανταπόκριση από Έλληνες ανέργους, ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν ώστε με τη νέα καλλιεργητική περίοδο να υπάρχει η δυνατότητα απασχόλησης αλλοδαπών εργατών γης με νόμιμο τρόπο στις αγροτικές εργασίες της Ηλείας και άλλων περιοχών της χώρας;
 
Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ιδιαίτερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για τη διασφάλιση της συνέχισης της παραγωγής σε προϊόντα, όπως η φράουλα, τα οποία σε ποσοστό 90% εξάγονται στο εξωτερικό, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την εθνική οικονομία;
-------------------------------------
Πηγή:  newsmessinia.blogspot.com
-------------------------------------------------

Αγία Θεοδώρα ( Βάστα) - Δεκαεπτά αιωνόβια δέντρα στην οροφή του μικρού ναού

Στέκονται εκεί σταθερά τα τελευταία διακόσια πενήντα χρόνια. Προκαλούν το θαυμασμό του επισκέπτη αλλά και τις συζητήσεις επιστημόνων που δεν μπορούν εύκολα να εξηγήσουν πως μπορούν δεκαεπτά ολόκληρα αιωνόβια δέντρα να στηρίζονται στη στέγη ενός μικρού ναού του 10ου αιώνα.
 
Το αξιοπερίεργο αυτό θέαμα μπορεί να αντικρίσει ο επισκέπτης της μικρής εκκλησίας της Αγίας Θεοδώρας που βρίσκεται στα σύνορα της Μεσσηνίας με την Αρκαδία.

«Πρόκειται για ένα παγκόσμιο θρησκευτικό μνημείο, αλλά και θαύμα της φύσης» λένε οι ντόπιοι.
Ο τοπικός θρύλος αναφέρει ότι στην περιοχή θανατώθηκε η Αγία Θεοδώρα την εποχή
του Βυζαντίου, όταν κάθε οικογένεια του χωριού όφειλε να προσφέρει έναν άντρα για το στρατό του και αν αυτό δεν ήταν δυνατό έπρεπε να δώσει χρήματα για την μίσθωση ενός μισθοφόρου. 
 
Τα χρήματα ήταν πολλά για την οικογένεια της Θεοδώρας και ο πατέρας της ανήμπορος να συμμετέχει στο στρατό, γι΄ αυτό η 17χρονη Θεοδώρα αποφάσισε να υποδυθεί τον άντρα και να συμμετέχει στο στρατό του χωριού. 

Λίγο αργότερα μια κοπέλα του χωριού έμεινε έγκυος και η τοπική κοινωνία θεώρησε ότι την ατίμωσε ο νεαρός στρατιώτης, που υποδυόταν η Θεοδώρα. 
Λίγο πριν εκτελεστεί και ενώ ξεψυχούσε, η Αγία ζήτησε από τον Κύριο να κάνει το σώμα της ναό, τα μαλλιά της δέντρα και το αίμα της νερό, να τα ποτίζει. 
Στην περιοχή χτίστηκε το εκκλησάκι στα τέλη του 10υ αιώνα, ενώ από τα θεμέλια του ναού αναβλύζει ένα ποτάμι που καταλήγει στο Μεσσηνιακό Κόλπο στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα μετους ντόπιους, το θαύμα έγινε για εκείνους που δεν πίστεψαν στην πίστη της Αγίας Θεοδώρας, που μετά το θάνατό της αποδείχτηκε ότι ήταν γυναίκα. 
«Κατά καιρούς έχουν προσπαθήσει πολλοί να εξηγήσουν το πώς τα μεγάλα αυτά δέντρα ηλικίας διακοσίων με διακοσίων πενήντα ετών μπορούν να στηρίζονται στη στέγη του ναού» και στον εσωτερικό χώρο του ναού, σε έναν χώρο μόλις τρία επί τρία, δεν φαίνεται πουθενά κανένα ίχνος ρίζας.

Το φαινόμενο της Αγίας Θεοδώρας δεν είναι όμως το μοναδικό στην Ελλάδα. Στην Παναγία της Σαμαρίνας, στα Γρεβενά η στέγη της κόγχης του ιερού «φιλοξενεί» ένα τεράστιο πεύκο.
Και στην περίπτωση αυτή αν κάποιος προσπαθήσει να εντοπίσει τις ρίζες του δέντρου στο εσωτερικό της εκκλησίας, δεν θα σταθεί τυχερός.

Όποια και να είναι η εξήγηση οι δύο ναοί προσελκύουν εκατοντάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, που σπεύδουν να τους φωτογραφίσουν. 
Σ αυτούς τους χώρους συναντώνται και συνυπάρχουν η θρησκευτική πίστη, η επιστημονική περιέργεια, η τουριστική περιήγηση και το ανθρώπινο ενδιαφέρον.
----------------------------------------
Πηγή:  newsmessinia.blogspot.com
----------------------------------------

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Πως αντιμετωπίζεται μια ουρολοίμωξη τώρα το καλοκαίρι;

Το καλοκαίρι λένε πολλοί γιατροί με ιλαρότητα, είναι η “χαρά της ουρολοίμωξης”, κυρίως στις γυναίκες. Τι ακριβώς είναι όμως η ουρολοίμωξη, ποια είναι τα συμπτώματα της, πως μπορεί να αντιμετωπιστεί; Τι πρέπει να μας ανησυχήσει όταν δούμε και πότε να πάμε στον γιατρό; Τι μπορεί να πάθει κάποιος που θα “αφήσει” την ουρολοίμωξη δίχως να την αντιμετωπίσει; Στο επιστημονικό άρθρο που θα διαβάσετε θα ενημερωθείτε για όλες σας τις απορίες, και κυρίως πως μπορείτε να προφυλαχθείτε από τις ουρολοιμώξεις.


Το ουροποιητικό σύστημα του ανθρώπου αποτελείται από τους νεφρούς, τους ουρητήρες (τα σωληνάκια δηλ., που κατεβάζουν τα ούρα), την ουροδόχο κύστη (τη δεξαμενή δηλ., συγκέντρωσης των ούρων) και την ουρήθρα (το τελικό δηλ., σωληνάκι που μεταφέρει τα ούρα… έξω). Στα δύο φύλα όλα είναι ίδια εκτός από το μήκος της ουρήθρας που στον άνδρα είναι μεγαλύτερο σε σχέση προς τη γυναίκα.

Ανάπτυξη μεγάλου αριθμού μικροβίων και κατά συνέπεια φλεγμονή μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε σημείο του ουροποιητικού συστήματος και τότε υπάρχουν συμπτώματα που θ’ αναφέρω παρακάτω και τα οποία αποτελούν τη λοίμωξη. Περί τα 170-180 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εκδηλώνουν ετησίως ουρολοίμωξη. Έξι στις 10 γυναίκες θα πάθουν ουρολοίμωξη τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, ενώ στους άνδρες η πιθανότητα είναι τέσσερις φορές μικρότερη από των γυναικών.

Στην περίπτωση που τα μικρόβια αναπτυχθούν στην ουρήθρα ή στην ουροδόχο κύστη τότε η λοίμωξη λέγεται ουρηθρίτιδα ή κυστίτιδα αντιστοίχως και τα συμπτώματα είναι:

· αυξημένη συχνότητα ούρησης (συχνουρία)

· πόνος και δυσκολία κατά την ούρηση (δυσουρία)

· αίσθημα καύσους κατά την ούρηση (καυσουρία) και

· πόνος χαμηλά στην κοιλιά (ως «μπούκωμα» το περιγράφουν οι περισσότεροι/ες

Ως γνωστόν, στους άνδρες ο προστάτης βρίσκεται μετά την ουροδόχο κύστη και δεν τον ανέφερα πριν στα τμήματα του ουροποιητικού επειδή η κύρια δραστηριότητά του αφορά το γεννητικό σύστημα. Όμως, η ουρήθρα τον διαπερνά εν είδει σήραγγας κι έτσι, μικρόβια σε αυξημένη συγκέντρωση μπορεί να βρεθούν και σ’ αυτόν προκαλώντας μια επώδυνη και δύσκολα να εκριζωθεί λοίμωξη που λέγεται προστατίτιδα.

Η προστατίτιδα εμφανίζεται συνήθως με

· πόνο χαμηλά στην πλάτη ή πίσω από τους όρχεις

· λίγο πόνος και δυσκολία κατά την ούρηση (δυσουρία)

· συχνά πυρετό και

· έντονο πόνο στη ψηλάφηση του προστάτη με δακτυλική εξέταση (καλόν είναι ν’ αποφεύγεται)

Η μικροβιακής αιτιολογίας λοίμωξη των νεφρών (αλλιώς, πυελονεφρίτιδα) είναι η σοβαρότερη απ’ όλες τις ουρολοιμώξεις, ανεξαρτήτως φύλου. Εδώ, η συμπτωματολογία κυριαρχείται από

· υψηλό πυρετό με ρίγος

· τάση για εμετό

· έντονο πόνο χαμηλά στην πλάτη εκεί που ανατομικά αντιστοιχούν οι νεφροί

· αυξημένη συχνότητα ούρησης (συχνουρία) ουρώντας όμως, μικρή ποσότητα

Α. Πώς συμβαίνει η ουρολοίμωξη;

Όλο το ουροποιητικό σύστημα είναι άσηπτο σε φυσιολογικές συνθήκες. Δηλαδή, τα συστατικά των ούρων καθώς και το pH του είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη μικροβίων. Όμως, το «ανοικτό» κομμάτι του συστήματος αυτού δηλαδή από εκεί που βγαίνουν τα ούρα (=το στόμιο της ουρήθρας) αποτελεί την πύλη εισόδου των μικροβίων. Και από πού έρχονται αυτά τα μικρόβια; H συνηθέστερη πηγή είναι το παχύ έντερο, το οποίο μέσω του πρωκτού έρχεται σε πολλή κοντινή απόσταση με το στόμιο της ουρήθρας. Έτσι,

· η κακή υγιεινή κατά τον καθαρισμό της ευαίσθητης περιοχής μετά την τουαλέττα (ιδίως σε ηλικιωμένους ή άτομα με κινητικές δυσκολίες) ή

· απρόσεκτες πρακτικές κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής ή

· χρήση κοινόχρηστης τουαλέττας χωρίς τη λήψη των ελαχίστων προφυλάξεων από μια γυναίκα

όλ’ αυτά κάνουν εύκολη την είσοδο μικροβίων στην ουρήθρα όπου πολλαπλασιάζονται και σταδιακώς αρχίζουν ν’ «ανεβαίνουν» το ουροποιητικό σύστημα με κατεύθυνση τους νεφρούς.

Β. Παράγοντες που προδιαθέτουν σε ανάπτυξη ουρολοίμωξης είναι

· μεταλλάξεις σε συγκεκριμένα γονίδια. Δηλαδή, όποιος έχει πρώτου βαθμού συγγενή που πάσχει από υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, έχει αυξημένη πιθανότητα να πάθει ουρολοίμωξη

· η χρήση σπερματοκτόνων ουσιών

· μια συγκεκριμένη παραλλαγή στην κατασκευή της «λεκάνης» σε ορισμένα άτομα, φέρνει την ουρήθρα σε ακόμη πιο κοντινή απόσταση από τον πρωκτό κι έτσι, αυξάνεται ο αριθμός ουρολοιμώξεων

· σε μεθεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, η ακράτεια ούρων, η κήλη της ουροδόχου κύστης, καθώς και η άτονος (χαλαρή) κύστη

· ορισμένες κακές συνήθειες (π.χ. αν πίνουμε λίγα υγρά, αν αναβάλλουμε την ούρηση για κοινωνικούς λόγους, αν φοράμε νάϋλον εσώρουχα)

· ορισμένες σεξουαλικές συνήθειες (π.χ. μη χρήση προφυλακτικού, μη ούρηση μετά τη σεξουαλική επαφή)

· η παρουσία πέτρας σε οποιοδήποτε σημείο του ουροποιητικού συστήματος

· ή υπαρξη σακχαρώδη διαβήτη

· η εγκυμοσύνη και

· οι μικροπαρεμβάσεις στην ουρήθρα (π.χ. τοποθέτηση καθετήρα, κυστεοσκόπηση).

Πρέπει να σημειώσω ότι σε άνδρες η περιτομή μειώνει τα ποσοστά ουρολοίμωξης κατά τέσσερις με οκτώ φορές.

Γ. Προληπτικά μέτρα

· Να πίνετε πάντα πολλά υγρά και κατά προτίμηση νερό. Ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι. Αυτή η συνήθεια μπορεί να βοηθήσει στα πρώτα στάδια μιας κυστίτιδας ν’ αποφύγετε το αντιβιοτικό

· Να πλένετε τα χέρια πάντα μετά την τουαλέττα καθώς και την περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν και μετά την σεξουαλική επαφή. Είναι δε, πολύ καλό να ουρείτε αμέσως μετά την σεξουαλική επαφή

· Προσοχή στο κολύμπι σε μολυσμένα νερά ιδίως σε πισίνες με πολύ κόσμο και αραιή ανανέωση του νερού

· Ν’αποφεύγετε τα πολύ στενά ρούχα/τζιν και τα συνθετικά εσώρουχα. Να προτιμάτε ρούχα άνετα και βαμβακερά εσώρουχα που προστατεύουν την υγιεινή της περιοχής.

Δ. Διάγνωση – Αντιμετώπιση

Ο/η ασθενής πρέπει ν’ απευθυνθεί αμέσως στον οικογενειακό του γιατρό, συνήθως παθολόγο, διότι η αμέλεια μπορεί να μετατρέψει μετά από λίγες ημέρες μια απλή ουρηθρίτιδα ή κυστίτιδα σε σοβαρή πυελονεφρίτιδα. Ο γιατρός θα του συστήσει τις απαραίτητες εξετάσεις (γενική ούρων, καλλιέργεια ούρων και έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά του μικροβίου που θα βρεθεί στην καλλιέργεια). Επίσης, αν το κρίνει από το ιστορικό του ασθενούς απαραίτητο και θ ασυστήσει και κάποιες περαιτέρω εξετάσεις αίματος, ώστε να βρεθούν υποκείμενα προβλήματα υγείας που μπορεί να προδιέθεσαν στην ουρολοίμωξη.

Ακολούθως, και με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων ούρων θ’ αποφασίσει το είδος της αντιβιοτικής αγωγής καθώς και τη διάρκειά της. Δυστυχώς, πολλοί συνάδελφοι σε ασθενείς με απλή ουρολοίμωξη όπου η συνιστώμενη πλέον διάρκεια του αντιβιοτικού είναι 3 ημέρες για το πρώτο επεισόδιο ουρολοίμωξης, εκείνοι χορηγούν για περισσότερες μέρες χωρίς αυτό να ωφελεί τον ασθενή. Ας μη σχολιάσω δε, τη συνήθεια ορισμένων φαρμακοποιών να δίνουν αντιβιοτικά ύστερα από αίτημα του ασθενούς, με κριτήρια συνήθως μη επιστημονικά.

Τέλος, θέλω να τονίσω πώς κανείς/καμμία ασθενής δεν πρέπει να ξεχνά ότι 7-10 ημέρες μετά το τελευταίο χάπι του αντιβιοτικού πρέπει απαραιτήτως να επαναλάβει νέα γενική εξέταση ούρων (όχι καλλιέργεια) και να συμβουλευτεί τον παθολόγο του/της για το αποτέλεσμα.
----------------------------------------------------------------------
Πηγή: iatropedia.gr-Ηλίας Κ. Σιακαβέλλας - Παθολόγος
----------------------------------------------------------------------

ΕΛΛΑΣ - ΑΣΙΑ, ΑΦΑΣΙΑ


Έως τις 31-08-2013 μπορούν οι αγρότες να πληρώσουν την ασφαλιστική εισφορά του 2012

Mέχρι τις 31 Αυγούστου παρατείνεται ο χρόνος καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς του 2012 από τους αγρότες ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ. 
 
Ο ΕΛΓΑ αποφάσισε την παράταση εκτιμώντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και την αδυναμία ορισμένων παραγωγών να ανταποκριθούν έγκαιρα στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.
 
Ο Οργανισμός επισημαίνει πως οι παραγωγοί που είχαν επιλέξει ως τρόπο καταβολής της εισφοράς του 2012 την εξουσιοδότηση και χρέωση του καταθετικού τους λογαριασμού από τον ΕΛΓΑ και για οποιονδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατή η είσπραξη του συνόλου ή μέρους της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, πρέπει να καταθέσουν στον ειδικό λογαριασμό του ΕΛΓΑ στην Τράπεζα Πειραιώς - ΑΤΕ το οφειλόμενο ποσό της εισφοράς έτους 2012 προκειμένου να εκπληρώσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.
-------------------------
Πηγή: paseges.gr 
------------------------- 

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης για το Κέντρο Υγείας Πόρου – ΓαλατάΠειραιάς 27/06/2013


Δελτίο Τύπου


Θέμα:  «Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης για το Κέντρο Υγείας Πόρου – Γαλατά και άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στον τομέα της υγείας οι κάτοικοι των νησιών του Αργοσαρωνικού»

Την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής Α’ Πειραιά της ΔΗΜΑΡ Μαρία Ρεπούση σχετικά με τη στελέχωση του ασθενοφόρου του Κέντρου Υγείας Γαλατά – Πόρου κλήθηκε να απαντήσει το πρωί της Πέμπτης 27/06/13 ο νέος Υπουργός Υγείας Κος Άδωνις Γεωργιάδης. Η βουλευτής ενημέρωσε τον Υπουργό για την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Κέντρο Υγείας του Πόρου εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – με αποτέλεσμα να καλύπτεται μόνον η μία βάρδια λειτουργίας του και να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα για τη μεταφορά των ασθενών.
Η Μαρία Ρεπούση επισήμανε στον Υπουργό ότι το συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας δεν είναι το μόνο που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα. Με αντίστοιχες δυσκολίες στα θέματα υγείας είναι αντιμέτωπα και άλλα νησιά του Αργοσαρωνικού όπως π.χ. η Αίγινα.
Απαντώντας στην ερώτηση ο Υπουργός δεσμεύθηκε να βρει μία λύση μέσα στην επόμενη εβδομάδα η οποία ακόμα κι αν δεν είναι μόνιμη, θα λύνει προσωρινά το πρόβλημα.
Σε αυτό το πλαίσιο, η βουλευτής πρόσθεσε ότι εκτός από τα πληρώματα των ασθενοφόρων των νησιών του Αργοσαρωνικού τα Κέντρα Υγείας έχουν σοβαρά ζητήματα στη στελέχωσή τους με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Οι οργανικές θέσεις εμφανίζονται πληρωμένες ενώ στην πραγματικότητα είναι κενές καθώς οι γιατροί μετακινούνται με αποσπάσεις. Η βουλευτής ζήτησε από τον Υπουργό να επανεξετάσει το σύστημα αποσπάσεων έτσι ώστε να γίνονται μόνο οι απολύτως απαραίτητες και με την προϋπόθεση ότι θα πληρώνονται αμέσως τα κενά που δημιουργούνται. Οι νησιώτες, τόνισε η βουλευτής, οφείλουν να έχουν ίσα δικαιώματα με τους υπόλοιπους πολίτες. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο ηπειρωτική αλλά και νησιωτική χώρα. Το δικαίωμα στην περίθαλψη και την υγεία συνιστά βασικό ανθρώπινο δικαίωμα για όλους. 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΝΗΠ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ) ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΔ Α΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την επανεξέταση ή την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) ζητεί σε ερώτηση που κατέθεσε στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο βουλευτής της ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων, Κώστας Κατσαφάδος.
Στην ερώτησή του ο βουλευτής επισημαίνει το πρόβλημα που έχουν οι γονείς που έχουν δύο ή και περισσότερα παιδιά, στην περίπτωση που το ένα από αυτά δεν κληρωθεί σε Πειραματικό Σχολείο και είναι αναγκασμένοι να «διακτινιστούν» σε δύο διαφορετικά σχολεία, σε ελάχιστο χρόνο, για να πάρουν τα παιδιά τους μετά το τέλος του ωραρίου.
Ο κ. Κατσαφάδος αναφέρεται και στους γονείς που είναι εκπαιδευτικοί στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να έχουν τα παιδιά τους στο σχολείο που υπηρετούν και όχι σε κάποιο άλλο σχολείο, το οποίο ενδέχεται να απέχει και αρκετά από το χώρο της εργασίας τους.
Το κείμενο της ερώτησης του κ. Κατσαφάδου έχει ως εξής:

"Κύριε Υπουργέ
Το θέμα της εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, είναι δεδομένο ότι πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με διαφανείς διαδικασίες.
Δεν μπορεί όμως να παραβλέπονται κοινωνικοί παράμετροι, όπως η άνιση αντιμετώπιση που τυγχάνουν γονείς παιδιών που το ένα από τα δύο παιδιά φοιτά σε Πειραματικό Σχολείο και το άλλο ενδέχεται να μην κληρωθεί και να αναγκαστούν να το πάνε σε άλλο σχολείο, ενώ το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι γονείς- εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτά τα σχολεία.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 8-5-2013, με αριθμό πρωτοκόλλου 61996, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1134/τβ/10-5-2013, διεξάγεται κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, Δημοτικά και Νηπιαγωγεία.
Η πρώτη αρχική κλήρωση καλύπτει το 80% των διαθέσιμων θέσεων.
Το υπόλοιπο 20% καλύπτεται με νέα κλήρωση στην οποία κατανέμονται οι υπόλοιπες θέσεις κατά προτεραιότητα σε δίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια παιδιών που κληρώθηκαν αρχικά, κατά δεύτερο λόγο σε αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο σχολείο και κατά τρίτο και τελευταίο λόγο σε τέκνα εκπαιδευτικών που φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο.
Για δασκάλους και νηπιαγωγούς που υπηρετούν στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία και τυχαίνει να έχουν παιδιά, αυτό σημαίνει ένα επιπρόσθετο πρόβλημα.
Με δεδομένα τα προβλήματα των περικοπών και αυτά που απορρέουν από την οικονομική κρίση, αποτελούσε ελάχιστη και αυτονόητη παραχώρηση από την πλευρά της Πολιτείας το δικαίωμα στους γονείς-εκπαιδευτικούς να έχουν τα παιδιά τους στο σχολείο που υπηρετούν και οι ίδιοι.
Είναι σαφές ότι η εφαρμογή αυτής της απόφασης δημιουργεί πρόβλημα στους εκπαιδευτικούς γονείς, διαταράσσει την οικογενειακή τους ισορροπία, τους υποβάλει σε μεγάλη ταλαιπωρία προκειμένου να πάρουν τα παιδιά τους, μετά τη λήξη του ωραρίου, από ένα άλλο σχολείο το οποίο ενδέχεται να απέχει και αρκετά από το χώρο της εργασίας τους.
Το ίδιο ισχύει και για τους γονείς που θα πρέπει να «διακτινιστούν» σε δύο διαφορετικά σχολεία, σε ελάχιστο χρόνο, για να πάρουν τα παιδιά τους μετά το τέλος του ωραρίου.
Θεωρώ ότι το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να επανεξετάσει και να συνυπολογίσει τη συγκεκριμένη παράμετρο.
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ.Υπουργός
1. Εάν προτίθεται να παρέμβει προκειμένου να επανεξεταστεί ή να αναθεωρηθεί  το κανονιστικό πλαίσιο για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.
Ο Ερωτών Βουλευτής
Κώστας Κατσαφάδος
Βουλευτής Α' Πειραιώς και Νήσων Ν.Δ