Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009

Φυτοφάρμακο απειλεί το ελαιόλαδοΕχει απαγορευτεί από την Ε.Ε., αλλά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δίνει έγκριση κυκλοφορίας του (και για το 2009)

Εξι χρόνια μετά την απόσυρση συγκεκριμένου φυτοφαρμάκου από την Ε.Ε. το ελληνικό υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιμένει να παρέχει «κατ’ εξαίρεση» έγκριση κυκλοφορίας κάθε χρόνο, θέτοντας σε κίνδυνο τις ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου. Πρόκειται για σκεύασμα που περιέχει την εξαιρετικά τοξική ουσία fenthioπου χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση του δάκου, η χρήση του οποίου απαγορεύεται επίσης σε ΗΠΑ και Αυστραλία. Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η παράταση της κυκλοφορίας αποβλέπει στην εξάντληση των υφιστάμενων αποθεμάτων καθώς ποσότητες αγοράστηκαν το 2000 και δεν χρησιμοποιήθηκαν, αλλά έχουν πληρωθεί από τον προϋπολογισμό, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος δακοκτονίας.

Ο λόγος για το Lebaycid (δραστική ουσία fenthion) . Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι οι νομαρχίες Φθιώτιδας και Βοιωτίας προκήρυξαν διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου της δακοκτονίας με το συγκεκριμένο φάρμακο δύο μήνες πριν (στις 11 Μαρτίου 2009) δοθεί η κατ’ εξαίρεση έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα (στις 11 Μαΐου 2009). Η καταπολέμηση του δάκου γίνεται με την εφαρμογή εθνικού προγράμματος σε όλους τους ελαιοκομικούς νομούς της χώρας.

Γνωμοδότηση
Στις 3 Ιουλίου 2003 η αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ε.Ε. εξέδωσε γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία έπρεπε να απαγορευτεί η κυκλοφορία του φυτοφαρμάκου καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία δεν αποδεικνύουν ότι είναι ασφαλές για την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. Επιπλέον, όπως επισημαίνεται, «είναι πιθανό να έχει επιπτώσεις στα πουλιά». Πρόκειται για ισχυρό οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο, με δυνατότητα βιοσυσσώρευσης στο περιβάλλον και κυρίως στο έδαφος ή στα έλαια των καρπών. Ενδεικτικά, ο χρόνος αναμονής για τη συγκομιδή καρπού που έχει ψεκαστεί με τη συγκεκριμένη χημική ουσία είναι 30 ημέρες. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στις ΗΠΑ το fenthion δεν διαθέτει πλέον έγκριση κυκλοφορίας από το FDA (Federal Drug Administration) καθώς θεωρήθηκε υπεύθυνο για πολλούς θανάτους από δηλητηρίαση.

Παρά την αρνητική γνωμοδότηση, και με το σκεπτικό ότι μπορεί να υπάρχουν αποθέματα του φυτοφαρμάκου, το 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπειτα από αίτημα της Ελλάδας και άλλων χωρών (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία) επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση χρήση του fenthion για την ελαιοκαλλιέργεια έως το τέλος του 2007 με απόφαση των κρατών-μελών. Και ενώ το εν λόγω φυτοφάρμακο έχει απαγορευτεί ουσιαστικά στην Ε.Ε. από το 2004 και η παράταση για τη χρήση του έληξε το 2007, το ελληνικό υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης χρησιμοποιώντας ένα «παραθυράκι» της ευρωπαϊκής νομοθεσίας χορηγεί κατ’ εξαίρεση έγκριση διάθεσης στην αγορά για 120 ημέρες του φυτοπροστατευτικού προϊόντος Lebaycid για το 2008 στην καταπολέμηση του δάκου.

Ανάλογη απόφαση επιτρέπει τη χρήση του σκευάσματος για 120 ημέρες και για το 2009.
Δεδομένου ότι πρόκειται για δραστική ουσία που έχει απαγορευτεί σε ΗΠΑ, Αυστραλία και Ευρωπαϊκή Ενωση, είναι απορίας άξιο γιατί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιμένει να επιτρέπει τη χρήση του, διακινδυνεύοντας τις εξαγωγές ελαιολάδου της χώρας σε περίπτωση που εντοπιστούν υπολείμματα. Στο συγκεκριμένο ερώτημα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής κ. Α. Ιωάννου απάντησε ότι το 2006 το υπουργείο μέσω διαγωνισμού ζήτησε την προμήθεια 200.000 λίτρων Lebaycid, τα οποία παρέλαβε τον Ιανουάριο του 2007 (μόλις ένα χρόνο πριν λήξει η παράταση της προθεσμίας χρήσης).

Αδιάθετα αποθέματα
«Τα δύο τελευταία χρόνια λόγω των ακραίων κλιματολογικών συνθηκών περιορίστηκαν στο ελάχιστο οι ψεκασμοί. Με αποτέλεσμα να παραμείνουν αδιάθετα αποθέματα του σκευάσματος Lebaycid με δραστική ουσία fenthion», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση. Η υπηρεσία προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα αποθέματα, εισηγήθηκε στο Ανώτατο Συμβούλιο Γεωργικών Φαρμάκων τη δυνατότητα χρήσης τους. Το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά, οπότε και εκδόθηκε η σχετική απόφαση που αποτελεί σύμφωνα με το υπουργείο δείγμα «χρηστής διοίκησης εφόσον αποφεύγεται η σπατάλη του δημοσίου χρήματος». Σημειώνεται επίσης ότι ελέγχονται οι τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον.
------------------------------
Της Τανιας Γεωργιοπουλου
------------------------------

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009

Θα γίνει πραγματικότητα η ευρυζωνικότητα στα Κύθηρα ;;;

Με μεγάλη χαρά η σελίδα μας διεπίστωσε ότι το όνειρο της ευρυζωνικότητας στα Κύθηρα παίρνει σάρκα και οστά.Η παρακάτω προκήρυξη του ΟΤΕ, τουλάχιστον αυτό φανερώνει:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Διεύθυνση Συντονισμού & Ελέγχου Κατασκευών του Ο.Τ.Ε. προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα υποβολής προσφορών «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά κατηγορίες εργασιών με έλεγχο ομαλότητος των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγρ. 4β του Κανονισμού Εκτελέσεως Έργων Ο.Τ.Ε. και του άρθρου 7 των Ειδικών Διατάξεών του, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Α/Δ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕ Μ/Τ (ΟΛΕΔ/2/ΛΑΚ/2009/7)»
Προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 939.488,58 €
Χωματουργικές Εργασίες (1η ομάδα εργασιών):877.704,74 €
Δικτυακές Εργασίες (2η ομάδα εργασιών): 61.783,84 €
Στο συμβατικό αντικείμενο έχει περιληφθεί και ποσό ίσο με το 15% της συμβατικής δαπάνης για απρόβλεπτες εργασίες.

Η εκτέλεση του παρόντος έργου διέπεται από τον Κανονισμό Εκτελέσεως Έργων του Ο.Τ.Ε. και τις Ειδικές Διατάξεις του, όπως ορίζονται και συμπληρώνονται στη διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου αυτού.
Η αποδοχή ισχύος των παραπάνω, αποτελεί απαραίτητο όρο για το παραδεκτό της προσφοράς.
Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ο.Τ.Ε.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 - 7 - 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00' έως 12.30' μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα παρακάτω γραφεία του ΟΤΕ:
α. Στην Αθήνα (Μαρούσι), Κηφισίας 99, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, 7ος όροφος, Α΄ πτέρυγα, γραφείο 1.

β. Στην Πάτρα, Ακτή Δυμαίων 7, 3ος όροφος, γραφείο 303, τηλέφωνο 2610- 316999.

γ. Στη Σπάρτη , Κλεομβρότου 3, 1ος όροφος.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές:
α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχία 2ης ή 3ης τάξεως για έργα οικοδομικά ή οδοποιΐας ή υδραυλικά ή Η/Μ εφόσον έχουν έδρα σε οιονδήποτε νομό της χώρας

β. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχία 2ης ή 3ης ή 4ης τάξεως για έργα οικοδομικά ή οδοποιΐας ή υδραυλικά ή Η/Μ εφόσον στο πτυχίο του ΜΕΕΠ αναφέρεται ως έδρα τους ή ως δεύτερος νομός Αττικής.

γ. Γίνονται επίσης δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις της αλλοδαπής, οι οποίες σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων, έχουν τα νόμιμα προσόντα για την εκτέλεση του παρόντος έργου.

Τα τεύχη και σχέδια της μελέτης θα διανέμονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις ενδιαφερόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή σε εξουσιοδοτημένους εγγράφως εκπροσώπους των μέχρι και την 21 - 7 - 2009 στα παρακάτω γραφεία του Ο.Τ.Ε:

α. Στην Αθήνα (Μαρούσι), Κηφισίας 99, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, 6ος όροφος, Α΄ πτέρυγα, γραφείο 19 τηλέφωνα 210 6117110, 210 6117065 και 210 6117050

β. Στην Πάτρα, Ακτή Δυμαίων 7, 3ος όροφος, γραφείο 303, τηλέφωνο 2610- 316999.

γ. Στη Σπάρτη, Κλεομβρότου 3, 1ος όροφος, τηλ. 27310 25499

Για την προμήθεια των τευχών και των σχεδίων οι ενδιαφερόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει προηγουμένως να καταβάλλουν το ποσό των 90,00 € + 19% Φ.Π.Α. υπέρ του Ο.Τ.Ε. στα παρακάτω ταμεία του ΟΤΕ:

α. Στην Αθήνα (Μαρούσι Αττικής), στο Κεντρικό Ταμείο του Ο.Τ.Ε., στο Διοικητικό Μέγαρο, Λεωφόρος Κηφισίας 99, Ισόγειο, Β΄ πτέρυγα.

β. Στην Πάτρα, οδός Καποδιστρίου 13 , 4ος όροφος.

γ. Στη Σπάρτη, Κλεομβρότου 3, Ισόγειο

Εγγύηση συμμετοχής 2% του Προϋπολογισμού Υπηρεσίας δηλαδή 18.790,00€
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στον Ο.Τ.Ε.


Ελπίζουμε η ανάθεση και η εκτέλεση να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομες έτσι ώστε και τα Κύθηρα να περάσουν στην σφαίρα του διαδικτύου ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ και όχι μόνο για λίγους και εκλεκτούς.
Κάθε χωριό και κάθε σπιθαμή γής ελληνικής είναι Ελλάδα και όπως όλοι οι Έλληνες έτσι και οι Κυθήριοι έχουν δικαίωμα για το καλύτερο αύριο.

Ευχόμαστε σύντομη εκτέλεση αλλά και συγχρόνως και σύντομη σύνδεση και με το απαραίτητο καλώδιο από την Λακωνία.

Εμείς υποστηρίζουμε απεριόριστα κάθε χρήσιμη ενέργεια που γίνεται για το καλό και την πρόοδο του νησιού.

------------------------------
Αντώνης Λαμπρινίδης
------------------------------

Κυριακή, 12 Ιουλίου 2009

Δειγματοληψίες της Νομαρχίας Πειραιά σε 74 σημεία και ακτές κολύμβησης του Πειραιά, των νησιών του Αργοσαρωνικού και των Κυθήρων


Κατάλληλες για κολύμβηση βρέθηκαν μετά τους ελέγχους της Νομαρχίας Πειραιά και οι 74 περιοχές κολύμβησης στον Πειραιά, στα νησιά του Αργοσαρωνικού και στα Κύθηρα, από τις οποίες ελήφθησαν δείγματα θαλασσινού νερού με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας των λουομένων.

Πρόκειται για σημεία και ακτές κολύμβησης στον Πειραιά, στη Σαλαμίνα, στην Αίγινα, στις Σπέτσες, στα Κύθηρα, στα Μέθανα, στον Πόρο, στην Ύδρα και στην Τροιζήνα, απ’ όπου υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υγειονομικών Ελέγχων της Νομαρχίας Πειραιά έλαβαν δείγματα θαλασσινού νερού τα οποία έστειλαν για εργαστηριακή ανάλυση στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) του Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων του ΚΕΔΥ όλα τα δείγματα βρέθηκαν εντός των ανώτατων επιτρεπόμενων και επιθυμητών ορίων που θέτει η κείμενη νομοθεσία για ολικά κολοβακτηριοειδή, εντερόκοκκους και e.coli (κολοβακτηρίδια). Τα σημεία και οι ακτές κολύμβησης είναι τα παρακάτω:

ΔΗΜΟΣ- ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
1. ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έμπροσθεν καταστήματος «Φάρος»
2. ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έμπροσθεν καταστήματος «Διάσημος»
3. ΠΕΙΡΑΪΚΗ – ΟΡΜΟΣ ΣΚΑΦΑΚΙ
4. ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ (δείγματα από 2 διαφορετικά σημεία)
5. ΑΚΤΗ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ (δείγματα από 2 διαφορετικά σημεία)
6. ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ ΟΡΜΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ
1. ΜΠΑΤΣΙ
2. ΜΠΛΕ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ
3. ΒΑΣΙΛΙΚΑ
4. ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ
5. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ
7. ΣΠΙΘΑΡΙ
8. ΡΕΣΤΗ
9. ΠΛΑΖ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
10. ΑΙΑΝΤΕΙΟ
11. ΝΑΤΟ
12. ΚΑΝΑΚΙΑ
13. ΣΑΤΕΡΛΙ
14. ΚΟΛΩΝΕΣ
15. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ
16. ΑΙΑΣ ΚΛΑΜΠ
17. ΠΕΡΑΝΙ
18. ΔΗΜΗΤΡΑΝΙ
19. ΓΥΑΛΑ
20. ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ
21. ΣΕΛΗΝΙΑ

ΑΙΓΙΝΑ
1. ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΠΛΑΖ
2. ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ
3. ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – APOLLON
4. ΣΟΥΒΑΛΑ
5. ΣΟΥΒΑΛΑ – ΙΑΜΑΤΙΚΑ
6. ΑΙΓΙΝΑ – ΚΟΛΩΝΑ
7. ΑΙΓΙΝΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΥΡΑ
8. ΧΩΡΑ «ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ»
9. ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10. ΠΛΑΖ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
11. ΠΕΡΔΙΚΑ (Αιγινήτισσα)

ΣΠΕΤΣΕΣ
1. ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ
2. ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ
3. ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
4. ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
5. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6. ΖΩΓΕΡΙΑ
7. ΛΙΓΟΝΕΡΙ
8. ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΠΟΡΟΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΑ
1. ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΑΓΑΠΗΣ
2. ΑΣΚΕΛΙ
3. ΜΙΚΡΟ ΝΕΩΡΙΟ
4. ΝΕΩΡΙΟ (Ξενοδοχείο Τουρλακάκη)
5. ΠΛΑΖ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
6. ΠΛΑΖ ΑΛΙΚΗ
7. ΠΛΑΖ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
8. ΠΛΑΖ ΠΛΑΚΑΣ
9. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΝΟΜ. ΠΕΡΑΙΑ
10. ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΗΦΤΑΣ
11. ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΥΔΡΑ
1. ΜΑΝΔΡΑΚΙ
2. ΣΠΗΛΙΑ
3. ΑΥΛΑΚΙ
4. ΣΚΑΛΑ ΚΑΡΑΚΟΥ
5. ΜΙΚΡΟ ΚΑΜΙΝΙ
6. ΒΛΥΧΟΣ

ΜΕΘΑΝΑ
1. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΛΙΜΝΩΝΑΣ
4. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πόλη Μεθάνων)
5. ΝΗΣΑΚΙ
6. ΒΑΘΥ

ΚΥΘΗΡΑ
1. ΚΑΨΑΛΙ
2. ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
3. ΠΛΑΤΙΑ ΑΜΜΟΣ
4. ΑΒΛΕΜΟΝΑΣ
5. ΔΙΑΚΟΦΤΙ

Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών η Νομαρχία Πειραιά ενημερώνει τους οικείους Δήμους και Κοινότητες της Νομαρχίας Πειραιά και τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Σε δηλώσεις του ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας τόνισε ότι «Ξεκινήσαμε και φέτος από πολύ νωρίς τους ελέγχους της ποιότητας του θαλασσινού νερού για να διασφαλίσουμε την δημόσια υγεία και να ενημερώσουμε τους λουόμενους συμπολίτες μας. Φέτος μάλιστα λάβαμε δειγματοληψίες από ακόμη περισσότερα σημεία σε σχέση με πέρσι, ενώ δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές που βρίσκονται κοντά ή ακόμα και μέσα στο κλεινόν άστυ.

Πρόκειται για περιοχές στις οποίες προσφεύγουν καθημερινά χιλιάδες συμπολίτες μας, αναζητώντας δροσιά και μικρές αποδράσεις από την καθημερινότητα» και πρόσθεσε «Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Νομαρχίας Πειραιά και την καλοκαιρινή περίοδο είναι σε πλήρη εγρήγορση για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και των πολιτών».

Ακολουθεί πίνακας με τα αναλυτικά αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων.

------------------------------
Πηγή: Νομαρχία Πειραιά
------------------------------Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2009

Φως στο ναυάγιο του Έλγιν

Μια επίκαιρη υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα στο πλοίο του Έλγιν, τον «Μέντορα», που βυθίστηκε πριν από 207 χρόνια στα Κύθηρα με 17 κιβώτια γεμάτα γλυπτά της Ακρόπολης, ανέσυρε από τον βυθό πιατικά, γυαλικά και βόλια
Μάρμαρα ή θραύσματα μαρμάρων του Παρθενώνα δεν βρέθηκαν στη μεγάλη επιχείρηση «κατόπτευσης» του ναυαγίου του «Μέντορος», του πλοίου που βυθίστηκε κοντά στον Αβλέμονα Κυθήρων με αρκετά από τα γλυπτά που είχε αφαιρέσει βίαια και παράνομα από την Ακρόπολη ο λόρδος Έλγιν το 1802.

Οι Καλύμνιοι σφουγγαράδες που προσέλαβε αμέσως μετά τη βύθιση του «Μέντορος», σε μια πρωτοφανή σωστική προσπάθεια που κράτησε δυόμισι χρόνια, ανέσυραν όλη την πολύτιμη λεία που κατέληξε σε μια υγρή και ακατάλληλη αποθήκη στην έπαυλή του και, τελικά, πουλήθηκε στο Βρετανικό Μουσείο.

Σήμερα, το βυθισμένο σκάφος- ένα μπρίκι δικάταρτο με μήκος 20 μ. που βρίσκεται σε βάθος 22-24 μέτρων σε μια κόγχη του Αβλέμονα Κυθήρων- είναι σχεδόν τελείως σκεπασμένο από την άμμο.
«Αν πήγαινα σήμερα για πρώτη φορά δύσκολα θα αναγνώριζα τον χώρο» λέει στα «ΝΕΑ» ο αρχαιολόγος-δύτης Δημήτρης Κουρκουμέλης, ο οποίος τέθηκε στα τέλη Μαΐου επικεφαλής της διερευνητικής έρευνας που οργάνωσε η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων στο ναυάγιο, με αφορμή και τα εγκαίνια του Νέου Μουσείου Ακρόπολης. Για να διαπιστώσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο χώρος- κηρυγμένος ως προστατευόμενος από το 2005-, να φωτογραφήσει, να βιντεοσκοπήσει το ναυάγιο και να περισυλλέξει τυχόν θραύσματα μαρμάρων που διέφυγαν την προσοχή των παλαιότερων ερευνητών.

Εκείνο που βρέθηκε, και ίσως σχετίζεται με τη συλλεκτική μανία του Έλγιν, είναι ένας σχιστόλιθος όπου είναι αποτυπωμένο το απολίθωμα ενός ψαριού. Εν τούτοις, η έρευνα στο ναυάγιο δεν περιορίζεται στον βυθό και στην πιθανότητα να κρύβονται κάποια μαρμάρινα θραύσματα της ζωφόρου του Παρθενώνα μέσα στην άμμο. Είναι ένα συναρπαστικό ανοιχτό κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να συνδέεται με κάποιες αρχαιότητες με προέλευση από τα Κύθηρα που βρίσκονται τώρα στο Βρετανικό Μουσείο.

Επιπλέον, σώζονται τα ημερολόγια του πλοίου, οι φορτωτικές, λογαριασμοί και αποδείξεις για τα έξοδα και τον τρόπο της ανέλκυσης, που συνιστούν ένα συναρπαστικό χρονικό της υποβρύχιας περιπέτειας των Μαρμάρων του Παρθενώνα.

Οι Καλύμνιοι βουτηχτές κατέβαιναν γυμνοί, χωρίς κανέναν εξοπλισμό, σε βάθος 12-13 οργιές (22-24 μ.) κρατώντας την ανάσα τους. Για να φτάσουν στο αμπάρι και να δέσουν τις κάσες με σχοινιά χρειάστηκε να σπάσουν το κατάστρωμα του πλοίου. Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες από τον Ζαν Ζακ Κουστό, το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιοτήτων και την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων στο ναυάγιο. Μάρμαρα δεν έχουν βρεθεί, παρ΄ ότι υπάρχει κάποιο μυστήριο σχετικά με το δέκατο έβδομο κιβώτιο.

Ο αρχαιολόγος Δημήτρης Κουρκουμέλης θεωρεί σημαντικό «να γίνει τελικώς μια συστηματική έρευνα, όχι τόσο πλέον με την ελπίδα να βρεθούν γλυπτά, αλλά επειδή αυτό το πλοίο έχει συνδεθεί έντονα με μια σημαντική και οδυνηρή στιγμή της πολιτιστικής ιστορίας μας».

Το σταματημένο ρολόι

Το 1980 οργανώθηκε η πρώτη υποβρύχια ανασκαφή στην περιοχή του ναυαγίου, που αποκάλυψε τμήματα από το σκαρί του «Μέντορος». Τότε εντοπίστηκαν και τα πρώτα υπολείμματα από σκεύη και αντικείμενα του πληρώματος. Ανάμεσά τους ήρθε στο φως και ένα ρολόι, σταματημένο στη 01.10 ή 02.05- πρέπει να είναι και η ώρα της βύθισης του πλοίου, αφού ο γραμματικός του λόρδου Έλγιν αναφέρει στο ημερολόγιό του ότι το πλοίο άρχισε να βυθίζεται τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το χρονικό

16 Σεπτεμβρίου 1802, πρωί. Ο «Μέντωρ» αποπλέει από τον Πειραιά με Μαλτέζο καπετάνιο και δωδεκαμελές πλήρωμα, με προορισμό τη Μάλτα. 16 Σεπτεμβρίου, στις 18.00, πνέει στο Ταίναρο δυνατός άνεμος που παρασύρει το μπρίκι 40 μίλια νοτιότερα. 17 Σεπτεμβρίου, στις 14.00, το πλοίο φθάνει στον Αβλέμονα Κυθήρων, ρίχνει δύο άγκυρες, που δεν κράτησαν, αλλά «ξέσουραν». Κόβει τα σχοινιά και προσπαθεί να σαλπάρει, αλλά χτυπά στα βράχια. Γέρνει και βυθίζεται σε λίγες ώρες, χωρίς θύματα.


Το φορτίο ήταν γλυπτά από τη ζωφόρο του Παρθενώνα, τον Ναό της Απτέρου Νίκης, τμήματα αγαλμάτων- τρία μαρμάρινα μπούστα, ένας μαρμάρινος θρόνος, σφόνδυλοι κιόνων από τις «ανασκαφές» του συνεργάτη του Έλγιν Τζ. Μπατίστα Λουζιέρι στην Ακρόπολη. 1805. Οι Καλύμνιοι σφουγγαράδες που προσέλαβε ο Έλγιν κατάφεραν να ανελκύσουν όλα τα γλυπτά του Παρθενώνα.
---------------------------------------------------
Πηγή: Τα ΝΕΑ-Της Παρασκευής Κατημερτζή
---------------------------------------------------

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2009

Νέα έργα αναβάθμισης του οδικού δικτύου των Αντικυθήρων από τη Νομαρχία Πειραιά

Στην εκτέλεση ενός ακόμη σπουδαίου έργου για την αναβάθμιση των υποδομών των νησιών μας, προχωράει η Νομαρχία Πειραιά.
Συγκεκριμένα, το ακριτικό νησί των Αντικυθήρων βρίσκεται στο επίκεντρο της εκτέλεση ενός σημαντικού έργου για την αναβάθμιση του συγκοινωνιακού δικτύου της οδού Χαρχαλιανά – Ξηροπόταμου που ενώνει τους δύο ομώνυμους οικισμούς του νησιού.

Οι εργασίες που ξεκινούν άμεσα, στοχεύουν στην άνεση και οδική ασφάλεια των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών των Αντικυθήρων κατά τις μετακινήσεις τους.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 133.000 Ευρώ και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Νομαρχίας Πειραιά έτους 2009.

Ειδικότερα, η μελέτη αφορά την προστασία του δρόμου που ενώνει τους δύο οικισμούς των Αντικυθήρων, με κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου εκατέρωθεν του δρόμου και όπου απαιτείται, καθώς και την κατασκευή αγωγού για τη διευθέτηση των όμβριων υδάτων.

Το έργο αποτελεί συνέχεια μιας σειράς πρωτοβουλιών της Νομαρχίας Πειραιά για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών των Αντικυθήρων και ειδικότερα του οδικού δικτύου του νησιού, συνολικού ύψους 350.000 Ευρώ.

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί, ότι στο ακριτικό νησί βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την ανακατασκευή του Κοινοτικού Ιατρείου Αντικυθήρων, προϋπολογισμού 200.000 Ευρώ.

Σε δηλώσεις του ο Νομάρχης Πειραιά τόνισε «Συνεχίζουμε μεθοδικά να εργαζόμαστε για την αναβάθμιση όλων των νησιών και των ηπειρωτικών δήμων της Νομαρχίας Πειραιά.

Ο σχεδιασμός μας απλώνεται απ’ άκρη σ’ άκρη της περιοχής μας, με κριτήριο τις ανάγκες των πολιτών και τις απαιτήσεις κάθε τόπου.

Γιατί εμείς, αντιμετωπίζουμε όλους τους πολίτες με ίσους όρους και όχι με πληθυσμιακά κριτήρια.

Στόχος μας είναι όλοι οι πολίτες να ζουν σε ένα ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο θ’ αποτελεί πόλο έλξης και για τους επισκέπτες.

Είμαστε εδώ, παρόντες και έτοιμοι να ικανοποιήσουμε τις πραγματικές ανάγκες των συμπολιτών μας».
---------------------------
Πηγή: Νομαρχία Πειραιά
---------------------------