Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 2017

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΠΟ 3/7- 01/09/2017 | ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 6976260668
KYTHIRA PUBLIC BUS ITINERARY FROM 3/7- 01/09/2017 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 6976260668
ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
MONDAY TO FRIDAY
09.00’ Αγία Πελαγία
09.10’ Ποταμός
09.15’ Αρωνιάδικα
09.30’ Καρβουνάδες
09.35’ Κοντολιάνικα – Λιβάδι
09.40’ Χώρα
09.50’ Καψάλι.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
12.45’ Καψάλι
13.00’ Χώρα
13.05’ Λιβάδι
13.10’ Κοντολιάνικα – Καρβουνάδες
13.30’ Αρωνιάδικα – Ποταμός
13.45’ Αγία Πελαγία
09.00’ Agia Pelagia
09.10’ Potamos
09.15’ Aroniadika
09.30’ Karvounades
09.35’ Kontolianika - Livadi
09.40’ Chora
09.50’ Kapsali
RETURN ROUTE
12.45’ Kapsali
13.00’ Chora
13.05’ Livadi
13.10’ Kontolianika - Karvounades
13.30’  Aroniadika - Potamos
13.45’ Agia - Pelagia
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 31/7-1/9 | ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 6976260668
EXTRA ROUTES FROM 31/7-1/9 | ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 6976260668
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 18.00’ ΑΠΟ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ
23.00’ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
EVERY TUESDAY, THURSDAY & SATURDAY 18.00’ FROM AGIA PELAGIA TO CHORA
23.00’ FROM CHORA TO AGIA PELAGIA
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 31/7-1/9 | ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 6977032204
EXTRA ROUTES FROM 31/7-1/9 | ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 6977032204
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 01.30’ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΦΤΙ – ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΑ – ΠΟΤΑΜΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
EVERY MONDAY & FRIDAY AT 01.30’ FROM DIAKOFTI TO: ARONIADIKA - POTAMOS - AGIA PELAGIA
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 01/08-30/08 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 6977032204
EXTRA ROUTES FROM 01/08-30/08 - ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 6977032204
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 16.00’ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΦΤΙ – ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΑ – ΠΟΤΑΜΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ)
DAILY AT 16.00’ FROM DIAKOFTI TO: ARONIADIKA - POTAMOS - AGIA PELAGIA
(CONNECTION WITH ROUTE TO CHORA EVERY TUESDAY, THURSDAY, SATURDAY)