Με το θέμα του παράνομου αγκυροβολίου στον όρμο των Βατίκων έχουμε ασχοληθεί πολύ. Δύο Περιφέρειες (Αττικής και Πελοποννήσου) και τρεις όμοροι δήμοι (Κυθήρων, Ελαφονήσου και Μονεμβασίας) έχουν απορρίψει το σχέδιο Ειδικού Κανονισμού Λιμένα που παρουσιάστηκε πρόσφατα, γεγονός που οδήγησε στην απόσυρσή του. Σύσσωμες οι τοπικές ενώσεις πολιτών, οι οργανώσεις και οι φορείς, η συντριπτική πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας είναι αντίθετοι με την αγκυροβολία πλοίων στην περιοχή, πλην φυσικά περίπτωσης αληθινά έκτακτης ανάγκης, που προβλέπεται όμως στη νομοθεσία.