Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Αυξημένη αστυνόμευση για τις ενάλιες αρχαιότητες

Οδηγίες για αυξημένη αστυνόμευση και επιτήρηση στις θαλάσσιες περιοχές εναλίων αρχαιοτήτων έχουν λάβει οι Λιμενικές Αρχές της χώρας.

Όπως αναφέρει σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής, «ιδιαίτερα για τους θερινούς μήνες έχει επισημανθεί η αναγκαιότητα διενέργειας τακτικών και συστηματικών ελέγχων στα κέντρα καταδύσεων και στους εκμισθωτές καταδυτικού υλικού, καθώς και διακριτική αλλά επαρκής επιτήρηση τυχόν ύποπτων σκαφών, που φέρουν καταδυτικό εξοπλισμό».Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή, με αφορμή ερώτηση των βουλευτών του ΛΑΟΣ κ.κ. Άδωνη Γεωργιάδη και Αθανασίου Πλεύρη, με την οποία επισημαίνουν ότι στη χώρα μας υπάρχουν χιλιάδες ναυάγια που δεν έχουν ακόμη χαρτογραφηθεί την ίδια ώρα που η αρχαιολογική υπηρεσία έχει χαρτογραφήσει περί τα 1.000 ναυάγια αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Οι δύο βουλευτές έχουν εκφράσει φόβους ότι η απελευθέρωση των καταδύσεων θα προσελκύσει αρχαιοκάπηλους και έχουν ζητήσει για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, να επιτρέπεται η άσκηση υποβρυχίων δραστηριοτήτων μόνο σε χώρους που έχουν ελεγχθεί και έχει δοθεί άδεια από την αρχαιολογική υπηρεσία.

Στην απάντησή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το Νόμο "Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις", τηρείται Μητρώο Αδειών Παροχέων Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής και ότι έως σήμερα δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια 205 παροχείς.

Ο κ. Παπουτσής διαβεβαιώνει ότι η διαφύλαξη των αρχαιοτήτων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στη θάλασσα αποτελεί μια από τις προτεραιότητες του Λιμενικού Σώματος. Οι Λιμενικές Αρχές στο πλαίσιο των αστυνομικών τους καθηκόντων, διενεργούν ελέγχους στους θαλάσσιους χώρους αρμοδιότητας τους, που αποσκοπούν αφενός στην ασφαλή διενέργεια καταδύσεων αναψυχής και αφετέρου στην προστασία των εναλίων αρχαιοτήτων.

Επίσης, οι Λιμενικές Αρχές είναι εφοδιασμένες με πίνακα στον οποίο είναι καταχωρημένοι οι κηρυγμένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι από το Υπουργείο Πολιτισμού, στους οποίους απαγορεύεται η διενέργεια καταδύσεων.
--------------------
Πηγή: real.gr
--------------------

Παράταση της προθεσμίας απογραφής των δικαιούχων πολυτεκνικών επιδομάτων του ΟΓΑ, έως στις 11 Μαρτίου

Παρατείνεται μέχρι και 11 Μαρτίου του 2011 η διενεργούμενη Απογραφή (άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμό των ΕΛ.ΤΑ.) των επιδοματούχων του ΟΓΑ (πολυτεκνικού επιδόματος, επιδόματος τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επιδόματος στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχής και ισόβια σύνταξης) προκειμένου η καταβολή των επιδομάτων να γίνεται με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού που θα τηρείται στα ΕΛ.ΤΑ., η οποία λήγει σήμερα 28-2-2011.
 
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Οργανισμού: «επειδή μέχρι σήμερα μεγάλος αριθμός επιδοματούχων δεν έχει προλάβει να απογραφεί, θα πρέπει να καταθέσουν το «Απογραφικό Δελτίο» που τους έχει σταλεί από τον ΟΓΑ στο Κατάστημα της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που επιθυμούν να καταβάλλεται το επίδομά τους έως την ανωτέρω ημερομηνία.
 
Διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού δικαιούχων πολυτεκνικών επιδομάτων (απογραφή) 
 
Σχετικά με τη διαδικασία απογραφής και τον νέο τρόπου είσπραξης των επιδομάτων μέσω Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ, ο επιδοματούχος του ΟΓΑ πρέπει να δηλώσει το λογαριασμό που επιθυμεί να πιστώνεται το πολυτεκνικό επίδομα του ως εξής:
 
1. Προκειμένου να απογραφεί και να ανοίξει λογαριασμό σε Τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ ή να δηλώσει αυτόν που ήδη έχει, πρέπει να ελέγξει προσεκτικά τα στοιχεία που έχουν εκτυπωθεί στο «ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» και να το καταθέσει έως 11/03/2011 στο Κατάστημα της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που θα επιλέξετε.
 
Αν κάποιο από τα στοιχεία που ήδη αναγράφονται στο απογραφικό δελτίο δεν συμφωνεί με τα πραγματικά του ή έχει αλλάξει, αφού το διαγράψει, πρέπει να συμπληρώσει το σωστό δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο.
 
2. Κατά την κατάθεση του Απογραφικού σας Δελτίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μαζί του:
 
α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ή ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς/αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα, ή ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, κατά περίπτωση.
 
β) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
 
Αν δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται για να λάβει βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
 
γ) Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα πρέπει να απευθυνθεί στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή στα Γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Φορέων για να του χορηγηθεί.
 
δ) Το βιβλιάριο της Τράπεζας (εφόσον υπάρχει).
 
Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει ή απουσιάζει, η κατάθεση του απογραφικού δελτίου θα γίνει από τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μαζί του, εκτός των ανωτέρω, πληρεξούσιο ή πρόσφατη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 
Ο λογαριασμός, στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό της παροχής μπορεί να είναι: 
  • Καταθετικός Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.
  • Ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα. 
Αν ο λογαριασμός είναι κοινός πρώτο όνομα θα είναι του δικαιούχου της παροχής.
 
Μετά το τέλος της απογραφής, η παροχή θα αρχίσει να καταβάλλεται με πίστωση του λογαριασμού της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που θα έχει υποδείξει ο δικαιούχος.
 
Μετά την έναρξη της καταβολής της παροχής, μπορεί αν θέλει ο δικαιούχος, να αλλάξει το λογαριασμό πίστωσης και να επιλέξει κάποια άλλη Τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ.
 
Με την ευκαιρία ενημερώνουμε ότι, όσοι δεν έχουν απογραφεί πρέπει να φροντίσουν άμεσα να απογραφούν, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις από το μήνα Απρίλιο 2011 στην καταβολή των επιδομάτων τους, με πίστωση του λογαριασμού τους.
 
Η ημερομηνία παράτασης απογραφής λήγει 11 Μαρτίου 2011».
-----------------------
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 
-----------------------

Φυτά των Κυθήρων

Barlia Robertiana (Loiseleur) Greuter - Syn. Himantoglossum robertianum (Delforge) - OrchidaceaeΤο όνομα Barlia Robertiana εξακολουθεί να χρησιμοποιείται παρόλο που, όπως ενημέρωσε τα Νέα και Ανακοινώσεις των Κυθήρων, που αναδημοσιεύει τις αναρτήσεις του Flora Cytherea, ο φυτοβιολόγος Κος Γιαννακούλιας, ο P.Delforge ανακοίνωσε το 1999 ότι πρόκειται για το είδος Himantoglossum robertianum το οποίο πράγματι αναφέρεται στις βάσεις δεδομένων, ως συνώνυμο.

Προτιμώ το όνομα Μπάρλια επειδή φαίνεται να έχει ευρύτερη χρήση επί του παρόντος και μου ακούγεται και πολύ πιο φιλικό.

Όσο για το μέγεθος, πράγματι τα είδη που αναφέρει ο συμπαθής κύριος Γιαννακούλιας είναι κατά τι υψηλότερα (10 εκ) όμως δεν είναι τόσο πυκνά και εύρωστα, άρα δικαιολογείται φαντάζομαι να θεωρείται η Μπάρλια “μεγαλύτερη” ορχιδέα της Ευρώπης.


Είναι γνωστές οι διαμάχες και αντιγνωμίες της επιστημονικής κοινότητας σε πολλούς τομείς.
Δεν θα μπορούσα και δεν θα ήθελα καθόλου να εμπλακώ σε τέτοιου είδους συζητήσεις.

Η προσπάθεια που γίνεται στο blog Flora Cytherea είναι να παρουσιαστούν τα είδη που υπάρχουν στο νησί των Κυθήρων,για να τα γνωρίσουμε όλοι.

Το κάνουμε από κέφι και μεράκι και δεν διεκδικούμε ούτε επιστημονικές δάφνες , ούτε κανενός άλλου είδους ανταμοιβή.

Ασφαλώς γίνεται κάθε προσπάθεια οι πληροφορίες που δημοσιεύονται να είναι ακριβείς.
Στο θέμα της ταξινόμησης και της ονοματολογίας συμβουλευόμαστε διεθνείς,έγκυρες βάσεις δεδομένων γνωστών πανεπιστημίων.

Είναι φυσικό βέβαια να υπάρξουν αστοχίες αφού και οι ίδιοι οι ειδικοί επιστήμονες δεν φαίνεται να συμφωνούν πάντα σε τέτοια θέματα.

Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστούμε τον κύριο Γιαννακούλια που διέθεσε το χρόνο του για να μας ενημερώσει.
-----------------------------------------
Πηγή: floracytherea.blogspot.com
-----------------------------------------

340 θέσεις εργασίας στην εταιρία «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ»

Από τις 23/2 μέχρι τις 4/3 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού τριακοσίων σαράντα (340) ατόμων (302 ΔΕ Διανομέων και 38 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τα Κέντρα της εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ, που εδρεύουν ανά την επικράτεια.

Οι προσλήψεις είχαν προαναγγελθεί σε προηγούμενο άρθρο του Diorismos.gr. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ: Αθήνα 149, Θεσσαλονίκη 52, Πάτρα 19, Ηράκλειο Κρ. 13, Λάρισα 9, Βόλος 8, Χαλκίδα 4, Κοζάνη 2, Ρόδος 7, Ιωάννινα 7, Τρίπολη 3, Χανιά 7, Καβάλα 2, Κέρκυρα 4, Κόρινθος 4, Αλεξ/λη 5, Οινόφυτα 4, Λαμία 3

ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Αθήνα 38

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Γούναρη 40 - 153 43 Αγία Παρασκευή, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6073000.
------------------------
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
------------------------

Έρχεται απελευθέρωση και για το αγροτικό Ρεύμα.

Πλήρη απελευθέρωση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος ως το τέλος του 2011, με εξαίρεση τα οικιακά τιμολόγια προβλέπει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τρίτη αξιολόγηση της ...... πορείας εφαρμογής του μνημονίου.

Αυτό σημαίνει εαν ισχύσει ότι τα τιμολόγια για όλες τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους ΟΤΑ, κ.λπ., θα διαμορφώνονται ελεύθερα, με τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης και του ανταγωνισμού μεταξύ της ΔΕΗ και των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα τιμολόγια για τις μεγάλες επιχειρήσεις, που τροφοδοτούνται από το δίκτυο υψηλής τάσης, έχουν ήδη απελευθερωθεί. Συγκεκριμένα, στην έκθεση της Κομισιόν αναφέρεται σχετικά με τα τιμολόγια του ηλεκτρικού, ότι το σύστημα των ρυθμιζόμενων τιμολογίων αναμένεται να μετασχηματισθεί σταδιακά ώστε να αντανακλά τις τιμές χονδρικής, με εξαίρεση τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών για τις οποίες η κυβέρνηση θέσπισε πρόσφατα το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Ως επόμενο βήμα, προβλέπεται η κατάργηση των ρυθμιζόμενων τιμολογίων για τους μη οικιακούς καταναλωτές ως το τέλος του 2011.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο «μνημόνιο», ως το τέλος Μαρτίου θα πρέπει να έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του σχεδίου για άνοιγμα της λιγνιτικής παραγωγής και ακόμη:

1. Να παρουσιαστεί σχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα (νησιά).

2. Να ξεκινήσει η ανάθεση της διαχείριση των υδροηλεκτρικών σε ανεξάρτητο φορέα.

3. Να ξεκινήσει η εφαρμογή του μηχανισμού προκειμένου ως τον Ιούνιο του 2013 οι λιανικές τιμές να αντανακλούν τις τιμές χονδρικής, εκτός από τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών.

4. Να θεσπιστεί ο διαχωρισμός του δικτύου μεταφοράς.

5. Να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.
------------------------
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
------------------------

Έκθεση Γερμανού ευρωβουλευτή, η οποία θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φέρνει αναταράξεις στους Ευρωπαίους αγρότες

Αντιδράσεις στους κόλπους των αγροτών αλλά και των ευρωβουλευτών έχουν προκαλέσει ορισμένες προτάσεις που περιέχονται σε σχέδιο έκθεσης που συνέταξε ο Γερμανός ευρωβουλευτής, Άλμπερτ Ντες, το οποίο διαφοροποιείται σημαντικά από τις προτάσεις της Κομισιόν για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ειδικότερα στις προτάσεις του Γερμανού ευρωβουλευτή συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά σημαντικών πόρων από τον 1ο στο 2ο Πυλώνα της ΚΑΠ. Ο κ. Άλμπερτ Ντες θεωρεί ότι οι άμεσες ενισχύσεις πρέπει να καταβάλλονται αποκλειστικά σε ενεργούς αγρότες και ζητεί για αυτό από την Κομισιόν να αναπτύξει έναν ακριβή ορισμό του «ενεργού αγρότη».

Όσον αφορά το «πρασίνισμα» της ΚΑΠ, προτείνει τη δημιουργία ενός καταλόγου δέκα αγροπεριβαλλοντικών μέτρων στο Δεύτερο Πυλώνα (μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του εδάφους, την αμειψισπορά, τις επενδύσεις στην πράσινη τεχνολογία, την καινοτομία). Σύμφωνα με την έκθεση οι αγρότες θα πρέπει υποχρεωτικά και με την απειλή κυρώσεων επί των άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνουν, να συμμετάσχουν σε τουλάχιστον δύο από τα μέτρα αυτά, τα οποία θα είναι πολυετή και με υψηλό ποσοστό κοινοτικής χρηματοδότησης.

Ειδικότερα, στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ότι «χρειάζεται μια επαρκής μεταφορά πόρων από τον προϋπολογισμό των άμεσων ενισχύσεων στο Δεύτερο Πυλώνα». Αν και δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα ποσοστά, στις σχετικές συζητήσεις που προηγήθηκαν είχε προταθεί η μεταφορά να αγγίζει το 17-20% των πόρων του Πρώτου Πυλώνα.

Επίσης θεωρεί ότι δεν μπορούν να δικαιολογηθούν οι άμεσες ενισχύσεις χωρίς την τήρηση και άλλων δεσμεύσεων (πολλαπλή συμμόρφωση) και συνεπώς το σύστημα της πολλαπλής συμμόρφωσης πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους δικαιούχους των άμεσων ενισχύσεων.

Και στο θέμα της στήριξης για τις μειονεκτικές περιοχές, οι προτάσεις του κ. Άλμπερτ Ντες, αποκλίνουν από τις προτάσεις της Κομισιόν, ζητώντας η «εξισωτική» να παραμείνει στο Δεύτερο Πυλώνα.

Όσον αφορά την αναδιανομή των πόρων της ΚΑΠ υπέρ των νέων κρατών μελών, ο Γερμανός ευρωβουλευτής προτείνει το κάθε κράτος να λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις ύψους τουλάχιστον 65% του κοινοτικού μέσου όρου, που σύμφωνα με υπολογισμούς θα συνεπάγεται μικρή μόνο μείωση των πόρων που λαμβάνουν τα παλιά κράτη μέλη.

Το σχέδιο έκθεσης αναμένεται να αναγνωστεί για πρώτη φορά στην Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου στις 28 Φεβρουαρίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Γεωργίας θα γίνει στις 2 Μαΐου, ενώ στην Ολομέλεια θα ψηφιστεί στις αρχές Ιουνίου.

----------------------
Πηγή: agrotypos.gr
---------------------

Αποζημιώσεις σε 1.204 κτηνοτρόφους δίνει ο ΕΛΓΑ

Αποζημιώσεις ζωικού κεφαλαίου ύψους 1.192.330 ευρώ καταβάλλει την Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011, ο ΕΛΓΑ.

Πρόκειται για ζημιές που υπέστησαν 1.204 κτηνοτρόφοι στο ζωικό τους κεφάλαιο σε όλη τη χώρα, κυρίως την περίοδο Ιουνίου – Νοεμβρίου 2010 από διάφορα ζημιογόνα αίτια (κατασπάραξη από λύκο, αρκούδα και άγρια σκυλιά, γαγγραινώδη μαστίτιδα, παραφυματίωση, σηψηγονία, πλημμύρα κλπ).

Η καταβολή θα γίνει στους λογαριασμούς που διατηρούν οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι στην ΑΤΕ.
----------------------
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
----------------------

Φυτά των Κυθηρων

Muscari Commutatum Guss. - HyacinthaceaeΠολυετή, βολβώδη φυτά με εξάπλωση σε όλη τη Μεσόγειο, Βόρεια Αφρική και Νοτιοδυτική Ασία.

Αρκετά είδη καλλιεργούνται σαν καλλωπιστικά φυτά κήπων σε όλο τον κόσμο.

Στα Κύθηρα το είδος muscari commutatum, υπάρχει σε όλο το νησί , φυτρώνει σχεδόν παντού, σχηματίζοντας συχνά πυκνά χαλιά με βαθύ μωβ χρώμα.

Οι περισσότεροι τα λέμε καλογέρια ή καλογεράκια.


Το λατινικό όνομα του γένους προέρχεται από την ελληνική λέξη μόσχος, λόγω της χαρακτηριστικής μυρωδιάς των λουλουδιών του. (Μόσχος είναι μια λιπαρή ουσία με έντονη μυρωδιά,που εκκρίνεται σε αδένες κάτω από το δέρμα της κοιλιάς του αρσενικού ελαφιού και χρησιμοποιείται ευρύτατα στην αρωματοποιία.)
Commutatum=ευμετάβλητος, χρησιμοποιείται για κάποιο είδος που είναι παρόμοιο με άλλο που είναι ήδη γνωστό.
Ανατολικά Κύθηρα. Φεβρουάριος 2011. - Φωτογραφίες Σταυρούλα Φατσέα

Στα ανατολικά του νησιού συνάντησα μερικά με εντελώς λευκό χρώμα.

Πρόκειται για κάποια παραλλαγή ή για ένα ξεχωριστό είδος;
------------------------------------------
Πηγή: floracytherea.blogspot.com
------------------------------------------

Η αποκριά της ενορίας του Ποταμού

Με εξαιρετική επιτυχία εορτάσθηκε η αποκριά από την ενορία του Ποταμού στο πνευματικό κέντρο του χωριού.

 
Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την πρωτοβουλία του π. Πέτρου Μαριάτου και εμπλουτίσθηκε με τα πλούσια φαγητά και το καλό κρασί που προσέφερε ο Τάσος Προβατάρης.

Οι τσιριγώτικες δίπλες που έφτιαξε η κ. Αννα Σαμίου ολοκλήρωσαν την γευστική απόλαυση και "γλύκαναν" την διασκέδαση.Δεν έλειψε και η παρουσία των παραδοσιακών μασκαράδων που εισέβαλαν και πλούρισαν με την παρουσία τους το εορταστικό σκηνικό της εκδήλωσης.
Τέλος δεν μπορούσε βέβαια να λείψει η μουσική και τα τραγούδια των ημερών και ο πάντα αειθαλής μαέστρος Στρατής Θεοδωρακάκης φρόντισε με την κιθάρα του να μεταφέρει τους συνδαιτημόνες σε παλαιότερες όμορφες εποχές.
-------------------------------
Αντώνης Λαμπρινίδης
-------------------------------

Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Φυτά των Κυθήρων

Ρωμυλέα η βολβοκώδιος - Romulea bulbocodium (L.) Seb.et Mauri - Ρωμυλέα η βολβοκώδιος* - Iridaceae


Από τα πιο γνωστά είδη ρωμυλέας,αρκετά κοινό σε όλη τη Μεσόγειο.

Με απαλό ή πιο έντονο μωβ χρώμα στην άκρη των πετάλων ή εντελώς λευκή πάντα όμως όμορφο κίτρινο χρώμα στη βάση της στεφάνης.

Στα Κύθηρα τη βρήκαμε στα δυτικά, ανθισμένη ήδη από τον Ιανουάριο.


Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011. Φωτογραφίες Σταυρούλα Φατσέα

*θεωρώ ορθότερο το Ρωμυλέα από το Ρομουλέα όπως συνήθως μεταφράζεται λόγω της ετυμολογίας από το κύριο όνομα Ρωμύλος, όπως αποδίδεται στα Ελληνικά το λατινικό Romulus.

Επίσης προτιμώ το βολβοκώδιος και όχι βολβώδης, αφού η λέξη bulbocodium είναι σύνθετη από το ελληνικό βολβός και κώδιο= δέρας προβιά, που αναφέρεται στον τριχωτό βολβό του είδους
----------------------------------------
Πηγή: floracytherea.blogspot.com
----------------------------------------

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα 10/2/2011 συνεδρίασε η ελεγκτική επιτροπή του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών στο γραφείο του, που βρίσκεται στην οδό Θεμιστοκλέους 5 – Αθήνα, και συγκεκριμένα στο Μέγαρο του ʻΤριφυλλείου Ιδρύματοςʼ, ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ για να ελέγξει τη διαχείριση της χρήσεως 2010 και να συντάξει την έκθεση της.

Στην εξελεγκτική επιτροπή παρεδόθη από τον Ταμία αντίγραφο της χρηματικής διαχείρισης της 31.12.2010, ως και τα δικαιολογητικά από τα οποία εξάγονται τα παρακάτω, και τα οποία έχουν υπογραφεί και εγκριθεί προηγουμένως από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Ε.Ε αφού εξέτασε λεπτομερώς όλα τα δικαιολογητικά διαχείρισης και τα διοικητικά βιβλία

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ

1. Με τα Γ.Ε (Νο 1-28), εισπράχθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης ποσό 17.186,25 € (Δεκαεφτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) και με το υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης 2009, ποσό 32499,30 € ( Τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννιά ευρώ και τριάντα λεπτά), διαμορφώνεται σύνολο χρήσης ταμείου, ποσό 49685,55 € (Σαράντα εννιά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά).

2. Με τα Ε.Π (Νο 1-54) και με τα συνημμένα δικαιολογητικά των πληρωμών, εμφανίζονται πληρωμές ύψους 13747,92 € (Δεκατρείς χιλιάδες εφτακόσια σαράντα εφτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά), παραμένοντας έτσι υπόλοιπο χρέωσης 35937,63 € (Τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια τριάντα εφτά ευρώ και εξήντα τρία λεπτά), που μεταφέρεται ως υπόλοιπο ταμείου για τη νέα χρήση 2011.

3. Τα παραστατικά του ταμείου ευρέθησαν πλήρη και τακτικά υπογεγραμμένα και καταχωρημένα στο βιβλίο του ταμείου.

4. Από τα βιβλία καταχωρήσεως των πρακτικών του Δ.Σ και της Γεν.Συνέλευσης προκύπτει ότι όλες οι ενέργειες και διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ εντός της χρήσης είναι νομότυπες, έχουν εγκριθεί αρμοδίως και στηρίζονται στις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Συνδέσμου.

Γενικότερα τα βιβλία του Συνδέσμου (το Μητρώο, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας), το αρχείο και η βιβλιοθήκη του Συνδέσμου τηρούνται με παραδειγματική τάξη και επιμέλεια.

Η Ε.Ε διαπιστώνει ότι το Δ.Σ κατέβαλε φιλότιμες προσπάθειες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του έναντι των μελών για την προώθηση γενικότερου ενδιαφέροντος θεμάτων, την απονομή των υποτροφιών του Κληροδοτήματος Στάθη, τη συνέχιση της διδασκαλίας Κυθηραϊκών χορών και διάφορες εκδηλώσεις στην Αθήνα και στα Κύθηρα, οι οποίες πράγματι οργανώθηκαν με επιτυχία και
ικανοποίησαν τα μέλη του συνδέσμου.

Ύστερα από τις παραπάνω διαπιστώσεις η Ε.Ε ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει ότι η διαχείριση της περιουσίας του Κυθηραικού Συνδέσμου και των διαφόρων υποθέσεων του διεξήχθη από το Δ.Σ νομότυπα και αποτελεσματικά χωρίς παραλείψεις.

Για το λόγο αυτό εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της και την απαλλαγή του Δ.Σ και της Ε.Ε από κάθε ευθύνη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ........................................................ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ .........................................ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

.................................................................................ΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΤΣΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

Ετήσια Γενική Συνέλευση της 21ης Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στην αίθουσα του Τριφυλλείου Ιδρύματος – Θεμιστοκλέους 5.
Παρουσίαση από τον Πρόεδρο του Κ.Σ.Α κ. Γεώργιο Καρύδη


Αγαπητές συμπατριώτισσες και αγαπητοί συμπατριώτες

Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, έτσι και σήμερα σας καλέσαμε στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, για να σας εκθέσουμε το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010 και αν το κρίνετε ικανοποιητικό να το εγκρίνετε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Στις 23 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Σάββατο, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και ο ετήσιος αποκριάτικος χορός μας στην αίθουσα του Τριφυλλείου Ιδρύματος. Την πίτα ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κκ. Σεραφείμ.
Είχαμε πλούσια λαχειοφόρο αγορά και σʼαυτό βοήθησε, όπως κάθε χρόνο, η χρηματική βοήθεια του κ.Ανδρέα Ράϊκου και της κ. Θοδώρας Στρατηγού, που και σήμερα ευχαριστούμε.

2. Στις 21 Ιανουαρίου 2010 το Θέατρο Ελληνικών Χορών «Δώρα Στράτου» προσκάλεσε τον Κυθηραϊκό Σύνδεσμο Αθηνών στο χώρο του (Σχολείου 8 – Πλάκα), για να παρουσιάσει ενώπιον ειδικού ακροατηρίου τους χορούς και τα έθιμα των Κυθήρων.
Η παρουσίαση ήταν επιτυχέστατη και δεχθήκαμε τα θερμά συγχαρητήρια όλων των παρευρισκομένων. Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών κ.Γεώργιος Καρύδης, ο Γενικός Γραμματέας κ.Βασίλειος Χάρος και η δασκάλα του Χορευτικού Τμήματος κυρία Λίτσα Γαλανάκη.
Στη συνέχεια το χορευτικό τμήμα του Συνδέσμου χόρεψε κυθηραϊκούς χορούς και προσφέρθηκαν τσιριγώτικα γλυκά και ποτά. Η εμφάνιση μας υπήρξε επιτυχέστατη και έχουμε κληθεί να παρουσιάσουμε χορούς στο ανοιχτό θέατρο ʻΔώρα Στράτουʼ στην Πνύκα τον προσεχή Σεπτέμβριο.

3. Στις 4 Μαρτίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 πραγματοποιήσαμε την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του Τριφυλλείου Ιδρύματος.

4. Από 18 έως 25 Απριλίου 2010 ο Κυθηραϊκός Σύνδεσμος πραγματοποίησε 8ήμερη εκδρομή στους Αγίους Τόπους-Ισραήλ με εξαιρετική επιτυχία. Επισκεφτήκαμε το Τελ Αβίβ, την Τιβεριάδα, την Ιεριχώ, την Ιερουσαλήμ και την Βηθλεέμ. Αναλυτικές ενθουσιώδεις περιγραφές της εκδρομής δημοσιεύθηκαν στο τοπικό τύπο.
Η κυρία Αγγελική Λουράντου φρόντισε , ώστε το πολυήμερο ταξίδι να μην παρουσιάσει
προβλήματα.

5. Την Κυριακή 16 Μαΐου γιορτάστηκε στην Αθήνα η 146η επέτειος της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα, με τη συμμετοχή των επτανησιακών πολιτιστικών σωματείων Αττικής.
Την οργάνωση για φέτος ανέλαβε η «Ομοσπονδία των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων». Εκ μέρους των Κυθήρων συμμετείχε, όπως πάντα, ο Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Αθηνών.
Ο εορτασμός έκλεισε με την απογευματινή εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου, όπου το νησί μας εκπροσωπήθηκε από το χορευτικό του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών.

6. Στις 8 Αυγούστου 2010 ημέρα Κυριακή, ο Σύνδεσμος με τα άλλα κυθηραϊκά σωματεία, τιμώντας τη μνήμη του αείμνηστου Δημητρίου Κόμη διοργάνωσε εκδήλωση στο προαύλιο του Ναού της Παναγίας της Δέσποινας στον Καραβά.
Προηγήθηκε παράκληση από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων κκ. Σεραφείμ. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν και η οικογένεια του αείμνηστου Δ.Κόμη.

7. Την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου τα μέλη του Δ.Σ του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών παρευρέθηκαν στην εναρκτήρια εκδήλωση του 4ου Διεθνούς Συμποσίου του Κυθηραϊσμού.
Οι εργασίες του Συμποσίου ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου στο Λόφο Πανί, όπου το χορευτικό συγκρότημα του Κυθηραϊκού Συνδέσμου χόρεψε Κυθηραϊκούς χορούς.

8. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2010, εορτή της Μυρτιδιωτίσσης, ο Σύνδεσμος μας όπως κάθε χρόνο τέλεσε θεία λειτουργία με αρτοκλασία στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου της Μητρόπολης Αθηνών (η Μητρόπολη επισκευάζεται).
Το Δ.Σ ευχαριστεί ιδιαίτερα την κυρία Ελένη Στάθη, που όπως κάθε χρόνο, προσέφερε τους άρτους και τον κ. Ανδρέα Δευτερέβο, που έφερε τις μυρτιές από τα Κύθηρα και μοιράστηκαν σε όλους τους προσκυνητές.

9. Στις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου επισκέφθηκαν το Δημόσιο Ψυχιατρείο Αθηνών και διάφορες φυλακές, προσφέροντας δώρα και χρήματα στους εκεί νοσηλευόμενους ή έγκλειστους συμπατριώτες μας.
Αρκετοί συμπατριώτες μας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας και ενίσχυσαν την πρωτοβουλία μας αυτή.

10. Το χορευτικό του Συνδέσμου πορεύτηκε καλά.
Οι εμφανίσεις του στον Αποκριάτικο χορό μας και στις εορτές της Ενσωματώσεως άφησαν άριστες εντυπώσεις.

11. Εστάλησαν τα χρηματικά βραβεία στο Δημοτικό σχολείο Καρβουνάδων και Γυμνάσιο-Λύκειο, ως η διαθήκη του αείμνηστου Ανδρέα Στάθη προβλέπει, για τη βράβευση των αρίστων μαθητών.

12. Στο αρχείο του Συνδέσμου φυλάσσονται τα πρωτότυπα της ανακηρύξεως της Αυτονομίας των Κυθήρων, που έγινε το Μάρτιο του 1917.
Επειδή τα κείμενα αυτά αποτελούν ένα ιδιαίτερο κομμάτι της πλούσιας κυθηραϊκής ιστορίας, ο Κυθηραϊκός Σύνδεσμος αποφάσισε να τυπώσει περιορισμένο αριθμό πανομοιότυπων αντιγράφων και βρίσκονται στη διάθεση όσων επιθυμούν να τα αποκτήσουν. .

Φέτος φροντίσαμε να συντηρηθούν τα πρωτότυπα των διακηρύξεων αυτών και φυλάγονται καταλλήλως, ώστε να προστατεύονται απολύτως από τη φθορά του
χρόνου.
Αυτά που είναι αναρτημένα στο γραφείο μας είναι πανομοιότυπα αντίγραφα.

Επίσης διατίθεται το βιβλίο « Το Προσκύνημα των Μυρτιδίων» της κας Ελένης Χάρου-Κορωναίου, που την εκτύπωση του ανέλαβε ο Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Αθηνών.

Το λεύκωμα της Κυθηραϊκής Χλωρίδας καθυστέρησε, όμως τώρα είμαστε στο τέλος και σύντομα θα κυκλοφορήσει.

Βέβαια τα μέλη του Δ.Σ του Συνδέσμου μας, είχαν και άλλες δραστηριότητες.

Συμμετείχαν σε εκδηλώσεις των άλλων Κυθηραϊκών σωματείων, όπως χοροεσπερίδες, ομιλίες καθώς και θλιβερά γεγονότα όπως σε εξόδιες ακολουθίες συμπατριωτών μας

Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και είμαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση.

Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσουμε τον οικονομικό απολογισμό από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Αθήνα, 21/2/2011

Πως θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι που δεν απογράφηκαν.

Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που δεν πρόλαβαν να απογραφούν και να ενταχθούν στο νέο σύστημα πληρωμής των συντάξεων μέσω Λογαριασμού μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου θα πληρωθούν τη ....... σύνταξη του μηνός Μαρτίου 2011 με εντολές πληρωμής, δίμηνης ισχύος, σε οποιοδήποτε κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας.

Για την πληρωμή τους στην Τράπεζα, θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

α)την αστυνομική τους ταυτότητα και

β) απόκομμα ταχυδρομικής επιταγής πληρωμής της σύνταξής τους προηγούμενου μήνα ή το βιβλιάριο υγείας, στα οποία αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου.

Για την πληρωμή των συντάξεων επιζώντων μελών (χηρείας-ορφανικές),υποχρεωτικά θα προσκομισθεί από τους δικαιούχους και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Ο ΟΓΑ ενημερώνει ότι, όσοι δεν έχουν απογραφεί πρέπει να φροντίσουν άμεσα να απογραφούν, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και να ομαλοποιηθεί από το μήνα Απρίλιο 2011 η καταβολή των συντάξεών τους, με πίστωση του λογαριασμού τους.

Η ημερομηνία παράτασης απογραφής λήγει 11 Μαρτίου 2011.

Για την απογραφή απαιτούνται το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ.
---------------------
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
---------------------

Δεν «κάνει πίσω» στους όρους δόμησης στις περιοχές Natura η υπουργός Περιβάλλοντος Τ. Μπιρμπίλη

Δεν θα αλλάξουν τα δέκα στρέμματα και παραμένουν μόνον ως παρέκκλιση τα τέσσερα, ξεκαθάρισε η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη, όσον αφορά την αρτιότητα σε προστατευόμενες περιοχές Natura.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να συζητηθεί το θέμα των οικισμών και τα 500 μέτρα από τα όρια του δρόμου, όπου πρέπει να χτίζονται οικήματα, και το άλλο, της πρόσοψης που πρέπει να έχει ο οικισμός στον δρόμο, σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές που πρότεινε το ΥΠΕΚΑ.

«Θα συζητηθούν και τα δύο θέματα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και θα πάρουμε απόφαση. Υπάρχει μία διαδικασία που τη σέβομαι και θα τοποθετηθώ στους βουλευτές κατ’ αρχήν. Πιστεύω ότι θα πάμε συντεταγμένα και ελπίζω ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και από τα άλλα κόμματα», είπε η κ. Μπιρμπίλη, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες του υπουργείου για το 2011.

Στη συνομιλία με τους δημοσιογράφους, η υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο θέμα του Ελληνικού. Η υπουργός διατύπωσε την άποψη ότι «δεν μπορεί να χαθεί ο χώρος για τη δημιουργία Μητροπολιτικού πάρκου και πρασίνου για την περιοχή». Ο αναπληρωτής υπουργός κ. Σηφουνάκης, μάλιστα, ανέφερε: «Θέση και άποψη του ΥΠΕΚΑ είναι ότι πρέπει να υπάρχει πράσινο. Θα πρέπει να είναι ένα πάρκο αναφοράς. Όπως είναι το Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης και το Χάιντ Παρκ του Λονδίνου».

Στις προτεραιότητες του υπουργείου για το 2011 βρίσκονται οι Δασικοί Χάρτες: «Είναι ένα μεγάλο στοίχημα», είπε και έως τον Μάρτιο θα αναρτηθούν οι χάρτες για τον Μαραθώνα, την Πεντέλη και τη Νέα Πεντέλη, ενώ υπάρχουν άλλοι έξι Δασικοί Χάρτες, που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη Μαγνησία, την Καβάλα, την Ηλεία και τον Έβρο, χάρτες οι οποίοι πρόκειται να αναρτηθούν έως τον Μάιο.
-----------------------
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
-----------------------

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κυθήρων

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2011

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Υπ. Εσωτερικών: Μέχρι 3 Μαρτίου τα αιτήματα των ΟΤΑ για προσλήψεις

Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας να αποστείλουν τα αιτήματά τους για πρόσληψη του «απολύτως απαραίτητου προσωπικού» μέχρι τις 3 Μαρτίου.

Σύμφωνα με εγκύκλιο, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γιώργος Ντόλιος, πρόκειται για προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με συμβάσεις μισθώσεις έργου.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, αντίστοιχη διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις των ΟΤΑ, οι οποίες υπόκεινται στον περιορισμό του Ν. 3899/10 για περιορισμό των προσλήψεων στο -15% σε σχέση με το 2010.
-----------------------
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
-----------------------

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Η καλλιέργεια της πατάτας μπορεί να γίνει σε τρεις εποχές.

Όταν η φύτευση γίνεται Ιανουάριο – Φεβρουάριο μέχρι Απρίλιο έχουμε την ανοιξιάτικη καλλιέργεια.

Όταν η φύτευση γίνεται Αύγουστο έχουμε φθινοπωρινή καλλιέργεια.

Όταν η φύτευση γίνεται Απρίλιο – Μάιο έχουμε την καλοκαιρινή καλλιέργεια.

ΦΥΤΕΥΣΗ

Το βάθος φύτευσης κειμένεται από 5-10 cm ανάλογα με τις συνθήκες εδάφους, υγρασίας και θερμοκρασίας.
Όσο πιο χαμηλές οι θερμοκρασίες και πιο μεγάλη υγρασία τόσο πιο επιφανειακό είναι το φύτεμα.
Οι αποστάσεις φυτέματος είναι 60-75cm μεταξύ των γραμμών και 25-30cm μεταξύ των πατατόσπορων.

Η φύτευση γίνεται είτε με το χέρι είτε με μηχανές.

Το φύτεμα με το χέρι το άνοιγμα των αυλάκων για να τοποθετηθούν οι πατατόσποροι γίνεται με τρεις τρόπους: άνοιγμα με τσάπα η άροτρο, άνοιγμα με υνί και άνοιγμα με αυλάκια προσαρμοσμένο στη μέθοδο ποτίσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ σε περιπτώσεις που εφαρμόζεται λίπανση ο πατατόσπορος δεν πρέπει να έρχεται άμεσα σε επαφή με το λίπασμα γι΄αυτό προσθέτουμε λίγο χώμα μεταξύ λιπάσματος και πατατόσπορου πριν τον τοποθετήσουμε. Το δέυτερο στάδιο

Στο φύτεμα με μηχανές διακρίνουμε τρεις τύπους μηχανών.

Τις ημιαυτόματες , τις αυτόματες με κυπελοειδείς υποδοχές και τις αυτόματες με ταινία.

Στις ημιαυτόματες η τροφοδότηση γίνεται με το χ έρι και είναι οι πιο διαδεδομένες στην Ελλάδα. Προκαλούν μικρότερη ζημιά στα φύτρα, φυτεύει δύο γραμμές ταυτόχρονα και τοποθετεί το λίπασμα πλευρικά του σπόρου.

ημιαυτόματη

αυτόματη

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ

Μετά τη φύτευση πρέπει να γίνονται κάποιες περιποιήσεις για να διατηρείται το έδαφος κατάλληλο και να προστατεύεται η καλλιέργεια.

Τέτοιες περιποιήσεις είναι το σκάλισμα-παράχωμα, που στόχο έχει την αφρατοποίηση και τον καλό αερισμό του εδάφους και την καταστροφή ζιζανίων, η άρδευση (με αυλάκια και τεχνητή βροχή), η επιφανειακή λίπανση ( αζωτούχος κυρίως υπό αμμωνιακή μορφή κατά τη φύτευση και υπό νιτρική ή μορφή ουρίας κατά την ανάπτυξη) και η καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών.
-------------------------------
Πηγή: hallofgarden.gr
-------------------------------

Ερώτηση βουλευτού Βαϊτση Αποστολάτου σχετικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών στον Δήμο Κυθήρων

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιάννη Ραγκούση

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών στον Δήμο Κυθήρων»

Δεδομένων των αλλαγών που ισχύουν με βάση το Σχέδιο «Καλλικράτης», πολιτικοί μηχανικοί και εργατοτεχνίτες του Δήμου Κυθήρων καταγγέλλουν ότι αδυνατούν να επιτύχουν την έκδοση οικοδομικής άδειας εδώ και έναν μήνα.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1.Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη μη περαιτέρω ταλαιπωρία τους;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Βαΐτσης Αποστολάτος, Α΄ Πειραιώς και Νήσων – ΛΑ.Ο.Σ
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΣΕΔΗΚ ζητά από τον Κ. Σκανδαλίδη να υποβάλλει αίτημα στην Ε.Ε. για ενεργοποίηση της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης στο ελαιόλαδο

Επίσημο αίτημα προς τον υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για να ζητήσει από την Ε.Ε. την ενεργοποίηση του μέτρου της ιδιωτικής αποθεματοποίησης, ως μοναδικού τρόπου για να σταματήσει η κατρακύλα των τιμών στο ελαιόλαδο, υπέβαλλε ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ). Μάλιστα στο υπόμνημα του ΣΕΔΗΚ, προς τον κ. Κ. Σκανδαλίδη, επισημαίνεται πως ήδη η υπουργός Γεωργίας της Ισπανίας έχει υποβάλλει το αίτημα και καλείται και ο Έλληνας υπουργός να συνδράμει στις προσπάθειες της Ισπανίδας ομολόγου του.
 
Στο υπόμνημα τονίζεται πως τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στον τομέα της ελαιοκομίας της Κρήτης με αποκορύφωμα τη συνεχή πτώση των τιμών του ελαιολάδου που έφτασαν στο χαμηλότερο ιστορικό επίπεδο της τελευταίας 12/ετίας, συνεχώς επιδεινώνονται, οδηγώντας τους ελαιοπαραγωγούς σε απόγνωση και η μερική η ολική εγκατάλειψη της ελαιοκαλλιέργειας κατά περιοχές είναι πλέον γεγονός.
 
Η εξέλιξη αυτή έχει σοβαρές γενικότερες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις για όλη την Κρήτη, δεδομένου ότι η ελαιοκομία αποτελεί τον ένα από τους δυο βασικούς οικονομικούς πόρους του νησιού (ο άλλος είναι ο τουρισμός).
 
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔΗΚ στον όποιο μετέχουν όλοι σχεδόν οι Δήμοι του νησιού αφού συζήτησε το πρόβλημα των τιμών ελαιολάδου αποφάσισε όπως σας ζητήσει να υποβάλλετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσημο αίτημα για την ενεργοποίηση του Μέτρου της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης και την παράλληλη απλοποίηση και βελτίωση του με αύξηση των τιμών αναφοράς για την εφαρμογή του στα 2,50 ευρώ για το εξαιρετικό παρθένο» επισημαίνεται στο υπόμνημα ενώ σε ότι αφορά στους λόγους που επιβάλλουν την υποβολή του αιτήματος αναφέρονται τα εξής: 
  • Η πτώση των τιμών του ελαιολάδου που άρχισε από το Φθινόπωρο του 2009, όποτε λόγω της προηγηθείσας εφαρμογής του μέτρου της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης είχαν ανακάμψει στα 2,50 ευρώ, συνεχίστηκε σταδιακά φθάνοντας σήμερα και μέχρι 1,90 ευρώ για οξύτητα 0,3 βαθμούς και επομένως στα 1,75 ευρώ για ελαιόλαδο 0,8% οξύτητας, που αντιστοιχεί στην ποιοτική κατηγορία του «εξαιρετικού παρθένου».
  • Ήδη έχουν προσεγγιστεί τα όρια των τιμών αναφοράς που καθορίζει ο Καν. 1234/2007 (άρθρο 33) για την έναρξη εφαρμογής του μέτρου της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης, αφού σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό το Μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί όταν οι μέσες τιμές κατέβουν για «αντιπροσωπευτικό χρόνο» κάτω από 1,779 ευρώ για το «Έξτρα Παρθένο» (οξύτ. μέχρι 0,8), κάτω από 1,710 ευρώ για το «Παρθένο» (οξυτ. μέχρι 2,0) και 1,524 ευρώ για το «Βιομηχανικό» ( οξυτ. άνω των 2 βαθμών).
  • Ο «αντιπροσωπευτικός χρόνος» πτώσης των τιμών στα επίπεδα αυτά, που δεν είχε καθοριστεί με τον Κανονισμό αυτό, καθορίστηκε τελικά για το ελαιόλαδο από τον Καν.826/2008 (αρθρο4) σε τουλάχιστο δυο βδομάδες, χρόνος ο οποίος στην Κρήτη έχει ήδη υπερκαλυφθεί όπως προκύπτει από τα στοιχεία του «Παρατηρητηρίου Τιμών» του ΣΕΔΗΚ τα οποία μπορούμε να σας αποστείλουμε.
  • Η υπουργός Γεωργίας της Ισπανίας, κα Rosa Aguilar, υιοθετώντας προτάσεις των Αγροτικών Οργανώσεων της χώρας της, έχει ήδη υποβάλει για δεύτερη φορά το αίτημα, της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης, αποστέλλοντας μάλιστα εκπροσώπους της στις Βρυξέλλες με την εντολή να ζητήσουν και την αύξηση των τιμών αναφοράς εφαρμογής του Μέτρου σε 2,40 ευρώ για το εξαιρετικό παρθένο. 
Παράλληλο αίτημα με την Ισπανία έχουν υποβάλλει και οι Ευρωπαϊκές Αγροτοσυνεταιρικές Οργανώσεις COPA- COGECA πρόσφατα. Μετά τα παραπάνω, σας παρακαλούμε, όπως ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ενεργοποίηση του Μέτρου της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης και την παράλληλη βελτίωσή του με την απλοποίησή του και αύξηση των τιμών αναφοράς στο επίπεδο των 2,50 ευρώ για το εξαιρετικό παρθένο συνδράμοντας τις προσπάθειες για το ίδιο θέμα της Ισπανίας».
----------------------------------------------
Πηγή: agrotypos.gr-Ναπολέων Σαραντίδης
----------------------------------------------

Πρόγραμμα εκπαίδευσης οπλιτών θητείας σε θέματα γεωργίας

Πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε οπλίτες θητείας να εκπαιδευθούν σε θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας και αγροτουρισμού ξεκινάει το υπουργείο Εθνικής Aμυνας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης «Δήμητρα».

Το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα εφαρμοστεί αρχικά σε πιλοτική βάση και θα συμμετάσχουν σε αυτό 30 οπλίτες θητείας.

Ο ΟΓΕΕΚΑ «Δήμητρα» είναι ένα εποπτευόμενο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΝΠΙΔ, το οποίο ασχολείται κυρίως με την πιστοποιημένη εκπαίδευση νέων αγροτών
----------------------
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
----------------------

ΟΛΜΕ: Επιστολή προς τους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια της χώρας σχετικά με τις καταργήσεις - συγχωνεύσεις των σχολείων

Προς : τους ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ και τα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ της χώρας -
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Αγαπητές/οί κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι

Απευθυνόμαστε σε εσάς και τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων σας, προκειμένου να μοιραστούμε σκέψεις και αγωνίες μας με αφορμή τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει σε εκτεταμένες συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων, αλλά και τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών.

Με το νέο προϋπολογισμό του 2011 οι δαπάνες για την παιδείαοδηγήθηκανσε μείωση ρεκόρ. Για πρώτη φορά το ποσοστό τους βρίσκεται κάτω από το 3% του ΑΕΠ με ταυτόχρονη μείωση σε απόλυτες τιμές.

Με τη δραστική περικοπή ακόμα και των ελάχιστων δαπανών (2,75% του ΑΕΠ), η ελληνική εκπαίδευση τίθεται ουσιαστικά και τυπικά υπό την κηδεμονία του ΔΝΤ, που πλέον θα αποφασίζει για τη λειτουργία της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων με κριτήρια αυστηρά λογιστικά έχοντας ως επιδιωκόμενο στόχο το «φτηνό σχολείο».

Η κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη την κρίση και εφαρμόζοντας την πολιτική του μνημονίου, επιδιώκει σαρωτικού χαρακτήρα αντιεκπαιδευτικές αλλαγές με στόχο την περικοπή των δαπανών για την εκπαίδευση. Σ’ αυτά τα πλαίσια προχωρά στην υλοποίηση εκτεταμένων συγχωνεύσεων – καταργήσεων δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων σε όλη τη χώρα. Για παράδειγμα μόνο στη Θεσσαλονίκη προωθείται η κατάργηση 5 και η συγχώνευση 41 σχολείων!

Επιπλέον το Υπουργείο Παιδείας επιμένει στην δημιουργία μεγάλων τμημάτων μαθητών θέτοντας ως όριο τους 30, υπαναχωρώντας ακόμα και από προηγούμενες εγκυκλίους (Σεπτέμβρης 2009), αλλά και δηλώσεις της σημερινής Υπουργού Παιδείας στη Βουλή (Σεπτέμβρης 2010) για 25 μαθητές ανά τμήμα + 10% όταν υπάρχει ανυπέρβλητο κτιριακό πρόβλημα.

Στο όνομα του ΔΝΤ, το σχολείο της γειτονιάς ή της κοινότητας καταργείται για να δώσει τη θέση του σε πολυπληθή, απρόσωπα και μαζικά «πολυδύναμα» σχολικά κέντρα. Είναι φανερό πως, εάν υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια, το σημερινό σχολείο θα γίνει παρελθόν, χιλιάδες μαθητές θα εξαναγκαστούν σε εξοντωτικές μετακινήσεις και ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα θα αυξηθεί κατακόρυφα με δραματικές συνέπειες στην ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Παράλληλα οι περικοπές στις επιχορηγήσεις των σχολικών επιτροπών συνεχίζονται με αποτέλεσμα την οικονομική ασφυξία του δημόσιου σχολείου και την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις καθημερινές ανάγκες του.

Tο Υπουργείο Παιδείας διακηρύσσει το διάλογο και «ανεβάζει» κείμενα στο διαδίκτυο για την περίφημη «διαβούλευση». Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Η πολιτική του ηγεσίαχρησιμοποιεί προσχηματικά τη «διαβούλευση», αφού έχει προαποφασίσει τις αλλαγές που θέλει να υλοποιήσει στην εκπαίδευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) οι προϊστάμενοι καθώς και οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης αρνούνται να μας κοινοποιήσουν τις προτάσεις τους για τις καταργήσεις – συγχωνεύσεις των σχολείων!

Αγαπητές/οί κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι,

Με δεδομένες αυτές τις αρνητικές εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης, πιστεύουμε πως πρέπει να υπάρξει συστράτευση όλων των παραγόντων και των συλλογικοτήτων των τοπικών κοινωνιών (τοπικής αυτοδιοίκησης, γονιών, μαθητών και εκπαιδευτικών), προκειμένου να αγωνιστούμε για:

· να ακυρώσουμε το πρόγραμμα συγχωνεύσεων – καταργήσεων σχολικών μονάδων που έχει σχεδιάσει το Υπουργείο Παιδείας, όχι για παιδαγωγικούς λόγους αλλά με μοναδικό κριτήριο την «εξοικονόμηση πόρων»,
· να μην δημιουργούνται τμήματα με περισσότερους από 25 μαθητές, 20 στις κατευθύνσεις του λυκείου και στη ΤΕΕ, 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια,
· να απαιτήσουμε την αύξηση της χρηματοδότησης της οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης για να ανταποκρίνονται στις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της περιοχής τους,
· να επιλυθούν όλα τα ζητήματα της σχολικής στέγης με ένα πρόγραμμα γενναίας χρηματοδότησης προκειμένου να χτιστούν νέα σχολεία, αλλά και να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στα υπάρχοντα κτίρια,
· να απαιτήσουμε από την πολιτεία την αύξηση των δαπανών για την παιδεία τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ, ενάντια στις περικοπές που επέβαλε το μνημόνιο.


---------------------------
Πηγή: olme.gr
---------------------------

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ιατρών συμβεβλημένων με τον ΟΓΑ

Τους 2.546 γιατρούς φτάνει πανελλαδικά ο αριθμός των ιδιωτών γιατρών οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΓΑ, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) φαρμάκων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), από 21/02/2011 και συνταγογραφούν ηλεκτρονικά και για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ένταξη των υπολοίπων 7.500 συμβεβλημένων ιδιωτών γιατρών θα γίνει μετά την έγγραφή τους στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 31 Μαρτίου 2011.

Οι συνταγές εκδίδονται και εκτελούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών».

Αναλυτικά η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Οι ιδιώτες γιατροί συμβεβλημένοι με τον ΟΓΑ, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) φαρμάκων του ΟΑΕΕ, από 21/02/2011 συνταγογραφούν ηλεκτρονικά και για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ.

Ο αριθμός των γιατρών αυτών ανέρχεται πανελλαδικά σε 2.546 γιατρούς. Η ένταξη των υπολοίπων 7.500 συμβεβλημένων ιδιωτών γιατρών θα γίνει μετά την εγγραφή τους στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 31 Μαρτίου 2011.

Οι συνταγές εκδίδονται και εκτελούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 3892/2010 «Ηλεκτρονικής καταχώριση και εκτέλεση συνταγών».
-----------------------
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
-----------------------

Φυτά των Κυθήρων

Διατσέντα - Hyacinthus orientalis L. var.albulus (Jord.) Baker - Hyacinthaceae/Liliacae

Φωτογραφίες Σταυρούλα Φατσέα

Οι διατσέντες ανθίζουν τέλη Ιανουαρίου και πλημμυρίζουν με άρωμα τις αυλές μας.

Είναι αυτοφυές, βολβώδες φυτό αρκετά κοινό σε όλη τη Μεσόγειο, ενώ έχει εγκλιματιστεί σαν επιγενές σε όλο σχεδόν τον κόσμο.

Η καλλιεργημένη ποικιλία είναι πολύ πιο εμφανίσιμη χωρίς όμως το δυνατό άρωμα, χάρη στο οποίο το αιθέριο έλαιο του χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία.Στα Κύθηρα το λέμε διατσέντα (η),ενώ στην Κέρκυρα, το λένε διατσέντο (το).

Το όνομα προέρχεται από το ιταλικό giacinto=υάκινθος
-----------------------------------------
Πηγή: floracytherea.blogspot.com
-----------------------------------------

Κλάδεμα δένδρων απο συνεργεία του δήμου.

Συνεργεία του δήμου Κυθήρων με την συνδρομή των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων κλάδεψαν όπου ήταν αναγκαίο τα δένδρα που εμπόδιζαν την διέλευση των οχημάτων μέσα στα όρια των οικισμών, όπου σύμφωνα με την νομοθεσία έχει αρμοδιότητα.Όμως πρόβλημα υπάρχει και με τα δένδρα του κεντρικού δρόμου, όπου είτε έχουν σπάσει κλαδιά, είτε έχουν μεγαλώσει υπερβολικά τα κλαδιά και ενοχλούν την ελεύθερη ορατότητα των οδηγών και ειδικά στα μεγάλα οχήματα όπως πούλμαν, φορτηγά, κ.λ.π., με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για επικίνδυνο οδικό ατύχημα.

Δυστυχώς υπάλληλος του δασαρχείου, με την απειλή μήνυσης, σταμάτησε τους εργαζόμενους του δήμου από αυτή την τόσο χρήσιμη εργασία.

Ευελπιστούμε ότι το γεγονός θα γίνει αντιληπτό από την αρμόδια υπηρεσία του δασαρχείου και ο εν λόγω υπάλληλος να αναγνωρίσει την αναγκαιότητα αυτής της προσπάθειας και να επιτραπεί η συνέχιση και ολοκλήρωσής της.
-----------------------------
Αντώνης Λαμπρινίδης
-----------------------------

Συνεδρίαση της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Κυθηρων.

Συνεδρίασε σήμερα στις 2 το μεσημέρι στο Δημαρχείο η νεοεκλεγείσα επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Κυθηρων.Στην συνεδρίαση συμμετείχαν η πρόεδρος Καλιόπη Καρύδη, ο Παναγιώτης Αλεβιζοπουλος, ο Αντώνης Καλλιγερος, ο Ζαχαρίας Σουρής, ο Παύλος Κορωναίος, ο Παναγιωτης Γιννιώτης, ο Γιάννης Λουράντος, ο Παναγιώτης Δρακάκης και ο Δημήτρης Πανάρετος.

Η συνεδρίαση ήτανε μακράς διάρκειας..

Νέα συνάντηση ορίστηκε να γίνει σε 15 ημέρες.
-----------------------------
Αντώνης Λαμπρινίδης
-----------------------------

Παράταση μέχρι τέλος Ιουνίου για τους ημιυπαίθριους

Παράταση έως το τέλος του Ιουνίου για την τακτοποίηση των κλειστών ημιυπαίθριων χώρων, ανακοίνωσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), λόγω του συνωστισμού, που παρατηρείται στις πολεοδομίες από τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων.

Σε συνάντησή της το μεσημέρι με τους δημοσιογράφους, η υπουργός ΠΕΚΑ, Τίνα Μπιρμπίλη, δήλωσε ότι σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία έχουν κατατεθεί περισσότερες από 500.000 αιτήσεις και έχουν εισπραχθεί από πρόστιμα και παράβολα περισσότερα από 106 εκατ. ευρώ.

Ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Σηφουνάκης, τόνισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί και νέα παράταση στη διαδικασία και πρόσθεσε ότι το υπουργείο εξετάζει τη μείωση των προστίμων για τη διατήρηση των αυθαιρέτων κτισμάτων, διότι, όπως έχει διαπιστωθεί από την επιβολή του θεσμού το 2003 έως και σήμερα, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πολύ χαμηλή, καθώς λόγω του μεγάλου ύψους του προστίμου οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων προτιμούν να έχουν να αντιμετωπίσουν το ρίσκο της κατεδάφισης, παρά να πληρώσουν. Η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ παρέπεμψε σε σχετική ρύθμιση, που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών.

Η κ. Μπιρμπίλη αναφέρθηκε και στη νομοθετική ρύθμιση, που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε να μη κληθούν να πληρώσουν αναδρομικά δημοτικά τέλη, όσοι προχωρήσουν στην τακτοποίηση των ημιυπαίθριων.

Τόνισε, όμως, ότι η νομοθετική ρύθμιση θα κατατεθεί από το υπουργείο Εσωτερικών έπειτα από κοινή επεξεργασία με το ΥΠΕΚΑ, ώστε να ρυθμίζονται «αδικίες» που δίνουν το δικαίωμα κατά περιοχή (δήμο) να εξαιρούνται από την καταβολή δημοτικών τελών όσοι έχουν τακτοποιημένους κλειστούς ημιυπαίθριους, ενώ την ίδια στιγμή ιδιοκτήτες με δηλωμένους ανοιχτούς ημιυπαίθριους να καλούνται να πληρώσουν αυξημένα δημοτικά τέλη.

Ειδικά για το παραπάνω ζήτημα τονίστηκε ότι είναι στην αρμοδιότητα της δημοτικής αρχής να καθορίζει δημοτικά τέλη και πως αυτά θα τα εισπράξει.

Τέλος, ο κ. Σηφουνάκης επισήμανε ότι προκειμένου να αποφορτιστούν τα πολεοδομικά γραφεία θα μπορούσαν οι ιδιοκτήτες, που επιθυμούν να προχωρήσουν στη ρύθμιση, να καταθέσουν τα παράβολα, μέσω των μηχανικών που έχουν αναλάβει τη διαδικασία, χωρίς να συνωστίζονται οι ίδιοι στις πολεοδομίες.
-------------------------
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
-------------------------

Αλλαγές στις εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης.

Αναδιαρθρώνεται το σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων οδηγών αλλά και του πλαισίου λειτουργίας των σχολών οδηγών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών, από το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως αναφέρει σε έγγραφο του που διαβιβάστηκε στη Βουλή ο αρμόδιος υφυπουργός Σπύρος Βούγιας.

Στις προσπάθειες για την ενίσχυση της κυκλοφοριακής αγωγής, το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας έχει αποφασίσει την άμεση αξιοποίηση του θεσμού των Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ, το υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τα περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ καθώς και με τη συμμετοχή ιδιωτικών φορέων.

Πρόθεση του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, να ενταχθεί το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία και στα αναλυτικά προγράμματα.
-------------------------
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
-------------------------

Αποκατάσταση Παραλιακού δρόμου Καψαλιού

Συνεργεία του Δήμου προχώρησαν σε καθαρισμούς και αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου του Καψαλιού, από τις ζημιές που προκάλεσαν στην παραλία οι θυελλώδεις άνεμοι των 10 μπωφόρ του περασμένου Σαββάτου.


----------------------------------------------------------
Αντώνης Λαμπρινίδης-Φωτογραφία Γιώργος Σάμιος
----------------------------------------------------------

Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΛΕΙΒΑΔΙ ;;;;;

Η γνωστή ρήση που λέει "Όπου κλείνει ένα σχολείο ανοίγει μία φυλακή", είναι γνωστή σε όλους.

Εκείνο που δεν είναι γνωστό είναι ότι η παρούσα κυβέρνηση και το παρόν Υπουργείο Παιδείας έχει βάλει σκοπό να πραγματοποιήσει αυτή την ρήση.

Για του λόγου το αληθές παραθέτομε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας προς τον Δήμο Κυθήρων.Δυστυχώς το "νέο δόγμα" δεν ανήκει πλέον στο ότι "Πρώτα δημιουργούμε κάτι νέο" και "Μετά καταργούμε κάποιο παλαιό".

Σήμερα απλά κλείνουμε ότι βρούμε μπροστά μας αρκεί να εφαρμόσουμε ότι προστάζουν τα "αφεντικά μας".

Φυσικά τον τελευταίο λόγο έχουν οι σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και οι Δημοτικές υπεύθυνες αρχές.

Ας σκεφθούν και ας αποφασίσουν σωστά κοιτώντας όμως πρώτα τα μάτια των παιδιών τους αλλά και σεβόμενοι την μακροχρόνια διαδρομή του σχολείου που ξεκίνησε από τον "στάβλο του κυρ-Σταμάτη" και μετά έγινε το στολίδι του Λιβαδιού.
--------------------------
Αντώνης Λαμπρινίδης
--------------------------

Παγκυθηραϊκό Καρναβάλι 2011

Δελτίο Τύπου  -   Ποταμός 23/02/2011

Στις 06 Μαρτίου, τελευταία  Κυριακή  της  Αποκριάς, ο Δήμος  Κυθήρων διοργανώνει το πιο σατιρικό καρναβάλι όλων  των  εποχών στην ιστορία  των Κυθήρων .

Το  καρναβάλι  θα  ξεκινήσει  στις 15:30 στην πλατεία του Ποταμού .
Πληθώρα αρμάτων και πεζοπόρων τμημάτων  θα  παρελάσουν  την  Κυριακή από όλα  τα  χωριά  μας όπως η  Αγ.πελαγία , τα Λογοθετιάνικα , ο  Καραβάς , η Χώρα ,  το Λιβάδι , ο Κάλαμος , τα Μητάτα , Φριλιγκιάνικα , Αρωνιάδικα , Καρβουνάδες , καθώς και μεμονωμένες  ιδιωτικές  πρωτοβουλίες και οργανωμένοι σύλλογοι των Κυθήρων .

Υπάρχουν  αρκετές  καινοτομίες, που ανανεώνουν το παραδοσιακό  καρναβάλι  των  προηγούμενων  ετών.

Βέβαια, δεν  θα  μπορούσε  να  λείψει και το Παραδοσιακό μας Γαϊτανάκι.

Παρουσιαστές του καρναβαλιού  θα  είναι ο κα.Σοφίου Χρυσούλα & κ.Μαρσέλος Δημήτριος .

Την παράσταση  αναμένεται  να  κλέψει ο Βασιλιάς Καρνάβαλος  σε ρόλο έκπληξη .

Την μουσική  επιμέλεια την οργάνωσης  θα  έχει ο κ. Γιαννιώτης Παναγιώτης.

Σας  περιμένουμε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας,  για ένα ξεκαρδιστικό απόγευμα στην  πλατεία  του Ποταμού.

Μετά την  λήξη του  καρναβαλιού θα  ακολουθήσουν διάφορα  πάρτι για  περισσότερη  διασκέδαση  και  ξεφάντωμα.

Για  δηλώσεις συμμετοχής σε  άρματα  και  πεζοπόρα  τμήματα επικοινωνήστε  με  τον  υπεύθυνο  διοργάνωσης, κ.  Ζαχαρία Σουρή, στο  τηλ 6974969447 .

Χορηγοί επικοινωνίας:


------------------------
Ζαχαρίας  Σουρής
------------------------