Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Κρατική παράνοια: Σε κίνδυνο εκατοντάδες έργα μικρών Δήμων

Το ζήτημα της δημοπράτησης έργων και τις δυσλειτουργίες που έχει δημιουργήσει ο Νόμος 4412/2016, επαναφέρει εκ νέου [έχουν προηγηθεί τρεις επιστολές (19/9/2016, 24/01/2017 και 20/02/2017) με την τελευταία μάλιστα να την συνυπογράφουν 7 Δήμαρχοι της Π.Ε. Νήσων Αττικής], ο Δήμαρχος Κυθήρων, Ευστράτιος Χαρχαλάκης, με επιστολή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη, επισημαίνοντας πως, δεκάδες έργα Ο.Τ.Α. έχουν “παγώσει”, ενώ οι Δήμοι επιβαρύνονται οικονομικά, αφού πλέον απαιτείται νέα επικαιροποίηση των έργων αυτών, άρα και σύνταξη νέων μελετών με τις απαραίτητες αλλαγές.

 «Οι επιστολές μας αυτές δεν απαντήθηκαν, ούτε μέχρι σήμερα έχει επιλυθεί το σοβαρότατο αυτό πρόβλημα, που δεν αποτελεί προσωπική μας εμμονή ή ιδεοληψία, αλλά αντικειμενική αδυναμία του Νόμου να συμπεριλάβει στις προβλέψεις του τις πραγματικές δυνατότητες των μικρών και κυρίως των νησιωτικών Δήμων», παρατηρεί ο Δήμαρχος.

Σημείο αναφοράς του σημαντικού αυτού προβλήματος ότι, μικροί νησιωτικοί αλλά και ορεινοί Δήμοι ανά τη Χώρα, δεν διαθέτουν στελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες, με συνέπεια να αδυνατούν να εφαρμόσουν τις προβλέψεις του άρθρου 221 και να συγκροτήσουν επιτροπές διεξαγωγής δημοπρασιών, αφού πλέον αυτές αποτελούνται μόνο από τεχνικούς υπαλλήλους.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρχαλάκη, στη συνέχεια προέκυψαν νέα προβλήματα στις δημοπρατήσεις, λόγω της υποχρέωσης διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών, «για τους οποίους οι νησιωτικοί Δήμοι δεν διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό «και ουδόλως προετοιμασμένοι είναι, όπως επισημαίνει.

Τέλος, ο Δήμαρχος ζητά την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου ή νέας Υ.Α., «προκειμένου να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε χωρίς ανάγκη νέων επικαιροποιήσεων και αλλαγών όσες μελέτες έργων έχουν ήδη εγκριθεί από Δημοτικά Συμβούλια ή θα εγκριθούν τουλάχιστον μέχρι 31-10-2017».

H επιστολή

Θέμα: Δυσχέρειες στη δημοπράτηση έργων.  
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Όπως σας έχουμε ενημερώσει με τρεις (3) έως σήμερα επιστολές μας (19/9/2016, 24/01/2017 και 20/02/2017), την τελευταία μάλιστα από τις οποίες συνυπογράφουν 7 Δήμαρχοι της Π.Ε. Νήσων Αττικής, μετά την έκδοση του Νόμου 4412/2016, όλες οι δημοπρατήσεις έργων σε νησιωτικούς Δήμους που δεν διαθέτουν ίδιες και στελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες έχουν ουσιαστικά διακοπεί. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στις προβλέψεις του άρθρου 221 και στην πραγματική αδυναμία των μη στελεχωμένων Δήμων να συγκροτήσουν επιτροπές διεξαγωγής δημοπρασιών, αφού πλέον αυτές αποτελούνται μόνο από τεχνικούς υπαλλήλους. Οι επιστολές μας αυτές δεν απαντήθηκαν, ούτε μέχρι σήμερα έχει επιλυθεί το σοβαρότατο αυτό πρόβλημα, που δεν αποτελεί προσωπική μας εμμονή ή ιδεοληψία, αλλά αντικειμενική αδυναμία του Νόμου να συμπεριλάβει στις προβλέψεις του τις πραγματικές δυνατότητες των μικρών και κυρίως των νησιωτικών Δήμων.

Στη συνέχεια προέκυψαν νέα προβλήματα στις δημοπρατήσεις λόγω της υποχρέωσης διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών, για τους οποίους οι νησιωτικοί Δήμοι δεν διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό και ουδόλως προετοιμασμένοι είναι.

Πριν λίγες ημέρες, με τη δημοσίευση της απόφασής σας για τον «Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων» (ΦΕΚ 1746/Β/19-05-2017), τίθενται νέα προβλήματα για τις δημοπρατήσεις έργων, καθώς δεν δίδεται καμία περίοδος προσαρμογής για την εφαρμογή των νέων τιμών και η Υ.Α. ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Ο Δήμος μας, όπως και οι περισσότεροι νησιωτικοί Δήμοι, δεν διαθέτουμε τεχνικές υπηρεσίες προκειμένου να επικαιροποιήσουμε με τις νέες τιμές τις μελέτες έργων που μέχρι σήμερα με πολύ κόπο καταφέραμε να συντάξουμε και να αδειοδοτήσουμε. Με την εν λόγω Υ.Α. δημιουργούνται ανυπέρβλητα προβλήματα στους νησιωτικούς Δήμους, καθώς η επικαιροποίηση των μελετών με τις νέες τιμές θα διαρκέσει μήνες, απαιτούνται νέες αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, νέες αποφάσεις οικονομικών επιτροπών και μέχρι να γίνουν όλα αυτά το τρέχον έτος θα έχει τελειώσει, με αποτέλεσμα οι προϋπολογισμοί μας να παραμείνουν ανεκτέλεστοι, γεγονός που θα μας καταλογιστεί και από το παρατηρητήριο Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.

Και σας ερωτώ; ΓΙΑΤΙ πρέπει να γίνονται τόσο ριζικές αλλαγές στις δημοπρασίες έργων χωρίς καμία προετοιμασία και χωρίς καμία περίοδο προσαρμογής; Γιατί πρέπει οι νησιωτικοί Δήμοι να μην μπορούν να δημοπρατήσουν έργα απαραίτητα για τις τοπικές κοινωνίες, τη στιγμή μάλιστα που έχουμε δαπανήσει μεγάλα ποσά σε ωριμάνσεις και αδειοδοτήσεις; Τί ακριβώς πρέπει να πούμε στους δημότες μας για το ότι θα τελειώσει το 2017 χωρίς να έχουμε δημοπρατήσει κανένα απολύτως έργο και χωρίς καμία απολύτως δική μας ευθύνη;

Ο Δήμος μας είχε ήδη δεσμεύσει ημερομηνίες δημοπράτησης έργων για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στην Π.Ε. Νήσων Αττικής (Πειραιάς), καθώς λόγω του Ν.4412 δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε καμία δημοπρασία στα Κύθηρα. Με την τελευταία Υ.Α. όλα ακυρώνονται, ο προγραμματισμός μας παύει να ισχύει, οι μελέτες θέλουν επικαιροποίηση και οι τεχνικές υπηρεσίες της Π.Ε. Νήσων δηλώνουν πλήρη αδυναμία επικαιροποίησης τόσων μελετών (μόνο για το Δήμο Κυθήρων έχουν προβλεφθεί πάνω από 40 δημοπρασίες για το 2017, με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών πόρων).

Έργα που δεν δημοπρατήσαμε το 2016 λόγω του Ν.4412 προγραμματίζαμε να τα δημοπρατήσουμε φέτος. Πλέον ούτε φέτος θα δημοπρατηθούν και θα πρέπει να απολογηθούμε εμείς στους δημότες μας για τις διαρκείς αλλαγές στο νομικό πλαίσιο δημοπράτησης έργων, για το οποίο οι Δήμοι μας δεν έχουν καμία ευθύνη.

Ποιος θα αναλάβει το κόστος νέων επικαιροποιήσεων και αλλαγών στις μελέτες;

Ποιος θα χρεωθεί πολιτικά και ηθικά την καθυστέρηση δημοπράτησης έργων εξαιτίας του Ν.4412 και της τελευταίας Υ.Α.;

Γιατί σε καμία από τις 2 περιπτώσεις δεν δίδεται εύλογη περίοδος προσαρμογής;

Γιατί ο Νομοθέτης δεν λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών σε πλήρη αντίθεση με τις προβλέψεις του ιδίου του Συντάγματος;

Πότε και πως θα δημοπρατηθούν έργα για τα οποία κυριολεκτικά κοπιάζουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις, να ωριμάσουμε και να αδειοδοτήσουμε;

Θα μπορούσατε να έχετε ήδη επιλύσει τα προβλήματα επιτρέποντας στους νησιωτικούς Δήμους να δημοπρατούν έργα με τους υπάρχοντες υπαλλήλους τους (όπως γινόταν επί χρόνια, χωρίς να κριθεί παράνομο κανένα έργο), και φυσικά να προβλέψετε περίοδο προσαρμογής για κάθε αλλαγή που επηρεάζει τα δημόσια έργα. Με τις πρακτικές αυτές που οι νησιωτικοί Δήμοι αδυνατούν να παρακολουθήσουν, τα έργα μένουν υποσχέσεις, οι μελέτες παραμένουν μακέτες και η ανάπτυξη του ευαίσθητου νησιωτικού χώρου απλό ευχολόγιο.

Παρακαλούμε για έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου ή νέας Υ.Α. προκειμένου να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε χωρίς ανάγκη νέων επικαιροποιήσεων και αλλαγών όσες μελέτες έργων έχουν ήδη εγκριθεί από Δημοτικά Συμβούλια ή θα εγκριθούν τουλάχιστον μέχρι 31-10-2017.

Με Τιμή,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ
---------------------------------
Πηγή:  epoli.gr
---------------------------------