Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Νέα παράταση στην αντικατάσταση αδειών χειριστών ταχύπλοων σκαφών

To Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος σύμφωνα με Α.Π.:

2131.5/29128/2017/24-4-2017 ενημερώνει ότι παρατάθηκε η προθεσμία αντικατάστασης των παλαιών εντύπων των χορηγηθέντων αδειών χειριστών ταχύπλοων σκαφών, έως και την 31-12-2019. 

Οι κάτοχοι των παλαιών εντύπων, οφείλουν να προβούν μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία στην αλλαγή των αδειών τους, με άδειες νέου τύπου.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα εξής: 
  • Την παλαιά άδεια χειριστή
  • Παράβολo είκοσι πέντε (25,00) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν
  • Παράβολο δέκα (10,00) ευρώ υπέρ του Δημοσίου από Δ.Ο.Υ στο Κ.Α.Ε 3435 ή *ηλεκτρονικό παράβολο μέσω gsis.gr
  • Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (ύψος:2,2cm πλάτος: 1,9cm)
*Για ηλεκτρονικό παράβολο μέσω wwvν.gsis.gr επιλέγετε: Φορέα Δημοσίου «Ναυτιλίας και αιγαίου /Λοιπές Υπηρεσίες» κατηγορία παραβόλου: «Θαλάσσια Αναψυχή» Τύπος παραβόλου «Άδεια χειριστή τ/χ σκάφους (αντικατάσταση παλαιάς)»
---------------------------
Πηγή: nautilia.gr
---------------------------