Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Το Πολυνομοσχέδιο - "σκούπα" για τους Ο.Τ.Α.

Πρώτο και αποκλειστικά το epoli.gr δημοσιεύει το προς κατάθεση Πολυνομοσχέδιο - "σκούπα" του Υπουργείου Εσωτερικών για τους Ο.Τ.Α., -καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση-, το οποίο στα τρία του Μέρη και τα 119 Άρθρα του - όπως είχε αναφέρει στην προ ημερών μεγάλη συνέντευξή του στα epoli.gr και ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης - περιέχει διατάξεις βελτίωσης της λειτουργίας των Ο.Τ.Α., εργασιακών θεμάτων του προσωπικού Δήμων, Περιφερειών και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και της σχέσης της κοινωνίας και των πολιτών με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 


Το Σχέδιο Νόμου, πριν από την εισαγωγή του προς συζήτηση στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής, θα εξεταστεί από την ΚΕΝΕ (Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή) και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Συγκεκριμένα, συνίσταται από τα,

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)»

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
«Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών»

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ [ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΟΕΣ)]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Λοιπές διατάξεις. 

Ακολουθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε επισυναπτόμενα αρχεία το Σχέδιο Νόμου και η Αιτιολογική Έκθεση

α) Σχέδιο Νόμου
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
β)Αιτιολογική Έκθεση
Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
-----------------------------------
Πηγή: epoli.gr
-----------------------------------