Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (30-04-2017)

Στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος ὑπάρχουν τρεῖς κῆποι – τρεῖς σταθμοί.
Ὁ πρῶτος κῆπος εἶναι ὁ κῆπος τῆς Ἐδέμ, ἀπ’ ὅπου ἀρχίζει ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία. Στόν κῆπο αὐτό, πού ἦταν ὄμορφα καί εἰδυλλιακά, κηπουρός τοποθετήθηκε ὁ Ἀδάμ, γιά νά τόν φυλάσσει καί νά τόν ἐξωραΐζει. Κι ὅμως δέν τά κατάφερε καί χάλασε τόν κῆπο μέ τήν πτώση του. Γι’ αὐτό καί ὁ Θεός τόν ἔβγαλε ἀπό τόν Παράδεισο.


Ὁ δεύτερος κῆπος εἶναι ὁ κῆπος τῆς ἀγωνίας. Μέσα στόν κῆπο τῆς Γεσθημανῆ ὁ Χριστός δίνει τή μεγάλη μάχη σηκώνοντας ὅλο τό βάρος τῆς ἀνθρώπινης πτώσεως. Δίνει τή μάχη καί νικάει.Στόν κῆπο τῆς Γεσθημανῆ κρίθηκε ἡ νίκη τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ζύγισε ὅλο τό βάθος καί μέτρησε ὅλο τό πλάτος τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως καί τή λύτρωσε.

Ὁ τρίτος κῆπος εἶναι ὁ κῆπος τῆς Ἀναστάσεως. Σ’ αὐτόν κηπουρός εἶναι ὁ Ἀναστημένος Χριστός μας. Αὐτός ἀναπλάθει τή πλάση, ποτίζοντας τόν κῆπο μέ τό αἷμα Του καί μέ τό λόγο Του. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας αὐτό τό συμβολισμό τοῦ Χριστοῦ σάν κηπουρό τῆς ἀνθρωπότητας βλέπουν στή συνάντηση τῆς Μαγδαληνῆς μέ τό Χριστό τό πρωϊνό τῆς Ἀναστάσεως, πού τόν νόμισε γιά κηπουρό.
 
Ὁ νέος Παράδεισος, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἀσύγκριτα ἀνώτερος ἀπό τόν κῆπο τῆς Ἐδέμ. Στόν κῆπο τῆς Ἐδέμ ὁ ἄνθρωπος μποροῦσε νά μείνει ἀθάνατος. Δέν θά εἶχε, ὅμως, σάν κέντρο του τό Θεάνθρωπο Χριστό. Τώρα στό Νέο Κῆπο τῆς ἄνω Ἱερουσαλήμ θά εἶναι κέντρο ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος.
 
Σ’ αὐτό τό Κῆπο θέλει νά μποῦμε ὅλοι μας.

† π. Φρ. Δ
---------------------------------
Πηγή:   imkythiron.gr
---------------------------------