Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

ΟΤΕ: Έτοιμο το νέο Data Center σε 31 νοσοκομεία

Λύση στο πρόβλημα της εφεδρικής αποθήκευσης και της μακροχρόνιας πρόσβασης στις απεικονιστικές εξετάσεις των ελληνικών νοσοκομείων, προσφέρει το νέο Data Center, το οποίο υλοποιήθηκε από τον ΟΤΕ  για λογαριασμό του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).


Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι απεικονιστικές εξετάσεις σε 31 διασυνδεδεμένα νοσοκομεία αποθηκεύονται πλέον, μόνιμα και σε υποδομές cloud, εξασφαλίζοντας άμεση online πρόσβαση από το πιστοποιημένο ιατρικό προσωπικό.

Έτσι, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων των νοσοκομείων, τόσο για εξοπλισμό, όσο και για αναλώσιμα υλικά, ενώ δίνεται λύση στο πρόβλημα της τοπικής αποθήκευσης.

Το έργο, όπως επισημαίνεται επίσης, συμβάλλει και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, αφού πλέον οι απεικονιστικές εξετάσεις θα είναι διαθέσιμες σε κάθε νοσοκομείο, μέσω cloud, χωρίς να χρειάζεται να τις αρχειοθετούν οι ίδιοι.

Το νέο Data Center διασυνδέεται μέσω οπτικών ινών με 31 νοσοκομεία σε οκτώ περιφέρειες της χώρας. Μέσω εξειδικευμένου συστήματος αρχειοθέτησης απεικονιστικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας(HARMONI) συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται αυτόματα οι ιατρικές απεικονιστικές εξετάσεις από τα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία.

Σε αυτές έχει πρόσβαση μόνο το εξουσιοδοτημένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, μέσω τοπικών συστημάτων PACS (Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Ιατρικών Εικόνων- Picture Archiving and Communication System), εξασφαλίζοντας τη διαχρονική ασφάλεια του περιεχομένου.
Το έργο ολοκληρώθηκε με συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και η υλοποίησή του έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολα αναβαθμίσιμο και επεκτάσιμο.
----------------------------
Πηγή: Ναυτεμπορική
----------------------------