Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Κατατμήσεις έργων Δήμων με περισσότερες από μία Δ.Ε.: «Μπλόκο» της ΕΑΑΔΗΣΥ

Θέμα εγείρεται με έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, για Δήμους που έχουν περισσότερες από μία Δημοτικές Ενότητες, καθώς κρίνει ότι, οι νόμιμες κατατμήσεις ομοειδών δαπανών και έργων ανά Δ.Ε. που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 14 του Ν.4071/2012 και στο άρθρο 68 του Ν.4257/2014, είναι παράνομες και δεν καλύπτονται πλέον από το Ν.4412/2016. 


Το γεγονός ανέδειξε ο Δήμαρχος Κυθήρων, Ευστράτιος Χαρχαλάκης, ο οποίος ζητά την άμεση κινητοποίηση της ΚΕΔΕ και του νομικού της τμήματος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η νομιμότητα των κατατμήσεων ομοειδών δαπανών ανά Δ.Ε., «καθώς θεωρούμε ότι η άποψη της ΕΑΑΔΗΣΥ, πέραν του ότι δε μπορεί να είναι δεσμευτική ή να έχει νομολογιακό χαρακτήρα, αντίκειται επί της ουσίας στην βούληση του Νομοθέτη που όρισε το νόμιμο των κατατμήσεων αυτών προς εξυπηρέτηση των Δήμων που εκτείνονται σε μεγάλη γεωγραφική έκταση και διαθέτουν πολλές Δημοτικές Ενότητες», όπως επισημαίνει στην επιστολή του προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, προτάσσοντας τον κίνδυνο σημαντικά έργα, υπηρεσίες και προμήθειες να μην μπορούν να ολοκληρωθούν από πλευράς των Δημοτικών Αρχών, γεγονός που θα έχει άμεσο αντίκτυπο τόσο στη λειτουργία των Δήμων, όσο στην καθημερινότητα των πολιτών.

H επιστολή του Δημάρχου
Θέμα: Νόμιμες κατατμήσεις έργων
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΔΗΜΟΣnet που σας αποστέλλουμε συνημμένα, η ΕΑΑΔΗΣΥ με έγγραφό της με ημερομηνία 27-04-2017, προκαλεί τεράστια προβλήματα στους Δήμους που έχουν περισσότερες από μία Δημοτικές Ενότητες, καθώς κρίνει ότι οι νόμιμες κατατμήσεις ομοειδών δαπανών και έργων ανά Δ.Ε. που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 14 του Ν.4071/2012 και στο άρθρο 68 του Ν.4257/2014, είναι παράνομες και δεν καλύπτονται πλέον από το Ν.4412/2016.

Η άποψη αυτή ενός υπηρεσιακού στελέχους της ΕΑΑΔΗΣΥ, δεν μπορεί να έχει εκτελεστικό χαρακτήρα, καθώς η ΕΑΑΔΗΣΥ ούτε νομοθετεί, ούτε νομολογεί. Εξάλλου, από την έναρξη ισχύος του Ν.4412 (8-8-2016), οι κατά τόπους Επίτροποι του Ε.Σ. σε όλη τη Χώρα, έχουν εγκρίνει το σύννομο εκατοντάδων νομίμων κατατμήσεων ομοειδών δαπανών, όταν αυτές αφορούν ξεχωριστές Δημοτικές Ενότητες (π.χ. ομοειδείς δαπάνες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που αφορούν τη Δ.Ε. Σχοινούσας, Ηρακλειάς, Κουφονησίων κ.λπ.).

Ο Δήμος Κυθήρων έχει στη δικαιοδοσία του 2 νησιά, με απόσταση 2 ωρών μεταξύ τους. Εάν η άποψη αυτή της ΕΑΑΔΗΣΥ υιοθετηθεί και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τότε όλες οι δαπάνες για το ακριτικό νησί των Αντικυθήρων, που συνιστά ξεχωριστή Δημοτική Ενότητα και αντιμετωπίζεται αυτόνομα σε ό,τι αφορά τα έργα, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, δεν θα μπορούν να υλοποιηθούν (συντήρηση αγροτικής οδοποιίας, δικτύων ύδρευσης κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν θα είναι ανυπέρβλητα, τόσο για τη λειτουργία του Δήμου, όσο και – κυρίως – για την καθημερινότητα των ακριτών μας, που θα καταστεί έτι δυσχερέστερη.

Θεωρούμε ότι η άποψη της ΕΑΑΔΗΣΥ στερείται τεκμηριωμένης νομικής βάσης, αφού ο Νομοθέτης αλλά και το Ε.Σ. έχουν κρίνει ότι για κάθε Δημοτική Ενότητα επιτρέπεται η κατάτμηση ομοειδών δαπανών, πρακτική που εφαρμόζεται και μετά την ισχύ του Ν.4412, αφού δεν έχει καταργηθεί ρητά και με συγκεκριμένη διάταξη ούτε το άρθρο 6 παρ.14 του Ν.4071/2012, ούτε το άρθρο 68 του Ν.4257/2014.

Παρακαλούμε για άμεση κινητοποίηση της ΚΕΔΕ και του νομικού της τμήματος προκειμένου να επιβεβαιωθεί η νομιμότητα των κατατμήσεων ομοειδών δαπανών ανά Δ.Ε., καθώς θεωρούμε ότι η άποψη της ΕΑΑΔΗΣΥ, πέραν του ότι δε μπορεί να είναι δεσμευτική ή να έχει νομολογιακό χαρακτήρα, αντίκειται επί της ουσίας στην βούληση του Νομοθέτη που όρισε το νόμιμο των κατατμήσεων αυτών προς εξυπηρέτηση των Δήμων που εκτείνονται σε μεγάλη γεωγραφική έκταση και διαθέτουν πολλές Δημοτικές Ενότητες.

Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων. 

Με Τιμή,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ
----------------------------
Πηγή: epoli.gr
----------------------------