Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Εκπτωση 83% σε εκχερσωμένες εκτάσεις

Σε μείωση του ανταλλάγματος χρήσης για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα προχωρούν τα συναρμόδια υπουργεία με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι αναπληρωτές υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος και Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης.

Συγκεκριμένα, η ΚΥΑ καθορίζει το αντάλλαγμα χρήσης για τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που καλλιεργούνται γεωργικά και των οποίων η μορφή άλλαξε από δάσος σε αγρό έως το 2007, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής που έχει γίνει η επέμβαση. Σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 20% της καθοριζόμενης αξίας τους (αξία δάσους), ενώ σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 12,5% της καθοριζόμενης αξίας τους.


Την ίδια στιγμή, σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει (χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις), το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 15% της καθοριζόμενης αξίας τους.
Εκπτωση 83% σε εκχερσωμένες εκτάσεις

Επιπλέον, για τις εκτάσεις που άλλαξαν χρήση από δάσος σε αγρό από το 1975 έως το 2007, υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση, της τάξης του 10% της «αξίας δάσους», που θα καλύπτει τη «δαπάνη αναδάσωσης». Οπότε, τα ποσοστά για τις ανωτέρω κατηγορίες εκτάσεων διαμορφώνονται σε 30%, 22,5% και 25%, αντίστοιχα. Οι εκτάσεις προ του 1975 δεν υπόκεινται στη «δαπάνη αναδάσωσης».

Η μείωση
Σημειωτέον, πως σύμφωνα με την απόφαση, το αντάλλαγμα χρήσης μπορεί να καταβληθεί σε 100 δόσεις με ελάχιστη δόση 30 ευρώ.

Η μείωση αυτή συμπληρώνει τη μείωση που προέβλεψε ο νόμος 4467/2017 στο κόστος εξαγοράς μιας έκτασης δασικού χαρακτήρα που άλλαξε χρήση για γεωργική εκμετάλλευση πριν το 1975, όπου προβλέπεται πια η καταβολή του 1/4 της αντικειμενικής αξίας.

Με τον ίδιο νόμο έχουν επέλθει και σημαντικές βελτιώσεις των απαιτήσεων της αίτησης που υποβάλλουν στις Δασικές Υπηρεσίες οι αγρότες και καλλιεργητές, αφού δεν απαιτείται πια υποβολή οικονομοτεχνικής μελέτης για τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν μεταξύ 1975-2007, εφόσον αυτές είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ, ενώ σε όλες τις παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται πια η ύπαρξη μικροεγκαταστάσεων (υπόστεγα, μετρητές ΔΕΗ, δεξαμενές, γεωτρήσεις, κλπ) που εξυπηρετούν τη γεωργική καλλιέργεια.

Γεωργική καλλιέργεια
«Με την παρούσα ΚΥΑ καθίσταται απολύτως λειτουργικός ο Νόμος 4467/17 και ολοκληρώνονται οι αλλαγές που είχαμε προετοιμάσει, ώστε να υλοποιηθεί το έργο των δασικών χαρτών προς όφελος του περιβάλλοντος, της περιφερειακής ανάπτυξης και των πολιτών.

Ειδικότερα με την ΚΥΑ δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης της γεωργικής καλλιέργειας στο πλαίσιο των συνταγματικών προβλέψεων για την προστασία των δασικών εκτάσεων, μειώνεται το γραφειοκρατικό και διοικητικό βάρος και το κόστος φακέλου και αποκαθίσταται η συμβατότητα των χρήσεων, χωρίς πρόβλημα στις αγροτικές επιδοτήσεις» όπως επισημαίνει ο αναπληρωτής υπουργός ο Σωκράτης Φάμελλος, επισημαίνοντας πως «Μέχρι την 12η Ιουνίου υπάρχει η δυνατότητα τακτοποίησης αυτών των εκκρεμοτήτων, χωρίς την υποβολή άσκοπων αντιρρήσεων και με ιδιαίτερα μειωμένο τίμημα, έως και 83%, σε 100 δόσεις για τους καλλιεργητές και ιδιοκτήτες, για τις περιοχές που υπάρχουν αναρτημένοι δασικοί χάρτες.

Αξιοποίηση
Παράλληλα οι ρυθμίσεις αυτές είναι διαθέσιμες για όλο τον αγροτικό κόσμο της χώρας και μπορούν από τώρα να αξιοποιηθούν και στις περιοχές που οι χάρτες θα αναρτηθούν την ερχόμενη περίοδο».

Στο πλαίσιο ανάρτησης και κύρωσης δασικών χαρτών για το 35% της χώρας μας, έχει παραταθεί η περίοδος ανάρτησης έως και 5 μήνες, έχει μειωθεί το τέλος αντιρρήσεων, έχει δοθεί ατέλεια σε όλες τις περιπτώσεις νόμιμων πράξεων της διοίκησης ?ώστε να μην επιβαρύνεται ο πολίτης-, έχει προβλεφθεί η ατελής αίτηση πρόδηλου λάθους, έχει δοθεί παράταση στους ΟΤΑ να αποστείλουν τα περιγράμματα οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων, έχουν καλυφθεί οι νόμιμες χρήσεις εντός αναδασωτέων περιοχών και με την παρούσα ΚΥΑ ολοκληρώνεται και το ζήτημα των γεωργικών καλλιεργειών και της αποτύπωσης τους στους δασικούς χάρτες.

Πώς εξαγοράζονται οι εκτάσεις

Παραδείγματα υπολογισμού του κόστους εξαγοράς ή απόκτησης χρήσης εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, που καλλιεργούνται (με υπόθεση αξίας 600 €/στρ τόσο για την αντικειμενική, όσο και γι αυτή του δάσους):

Α) Εξαγορά έκτασης για καλλιέργεια που ξεκίνησε πριν το 1975, σε δημόσιες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα:

Παλιές διατάξεις: 500 €/στρ (τα 200 € για κυριότητα σε 4 δόσεις, τα 300 € εφάπαξ).

Νέες διατάξεις: 270 €/στρ σε 100 δόσεις

Μείωση κόστους 46%

Β) Κόστος έγκρισης επέμβασης (χρήση) για καλλιέργεια που ξεκίνησε πριν το 1975, σε δημόσιες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.

Παλιές διατάξεις: Δεν υπήρχε δυνατότητα απόκτησης μόνο της χρήσης της έκτασης. Ο καλλιεργητής όφειλε να αιτηθεί την εξαγορά με 500 €/στρ, (περίπτωση Α)

Νέες διατάξεις: 120 €/στρ σε 100 δόσεις

Μείωση κόστους 76%

Γ) Κόστος έγκρισης επέμβασης (χρήση) για καλλιέργεια που ξεκίνησε πριν το 1975, σε ιδιωτικές εκτάσεις δασικού χαρακτήρα:

Παλιό καθεστώς: 180 € εφάπαξ για τη χρήση

Νέες διατάξεις: 75 €/στρ σε 100 δόσεις

Μείωση κόστους 58,3%

Δ) Κόστος έγκρισης επέμβασης (χρήση) για καλλιέργεια μετά το 1975 έως το 2007, σε δημόσιες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα:

Παλιές διατάξεις: 921,25 €/στρ σε 100 δόσεις

Νέες διατάξεις: 180 €/στρ σε 100 δόσεις

Μείωση κόστους 80,5%

Ε) Κόστος έγκρισης επέμβασης (χρήση) για καλλιέργεια μετά το 1975 έως το 2007, σε ιδιωτικές εκτάσεις δασικού χαρακτήρα:

Παλιές διατάξεις: 801,25 €/στρ σε 100 δόσεις

Νέες διατάξεις: 135 €/στρ σε 100 δόσεις

Μείωση κόστους 83,2%

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Χωρίς κόστος οι αντιρρήσεις


Ατελώς θα υποβάλλονται οι αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών για περιοχές αναδασμών και για τους ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και συνυπογράφεται από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο, και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Χουλιαράκη.

Συγκεκριμένα, καθορίζεται ατέλεια (δωρεάν) για την υποβολή αντιρρήσεων επί των αναρτημένων δασικών χαρτών για τους ΟΤΑ Α’ (δημοτικές) και Β' Βαθμού (σε περίπτωση που υποβάλλουν αντίρρηση κατά τη διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών), για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια του αναδασμού και για περιοχές που χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις, ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του αναδασμού.

Αυθαίρετα

Την ίδια στιγμή, με ΚΥΑ που υπέγραψαν χθες οι υπουργοί, Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, παρατείνεται κατά ένα μήνα η προθεσμία υπαγωγής στον ισχύοντα νόμο 4178/2013, για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης. Όπως επισημαίνει το υπουργείο, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο με κρίσιμη σημασία για το περιβάλλον και την ανάπτυξη.
---------------------------------------------------
Πηγή: Ημερησία-Κοσμάς Ζακυνθινός
---------------------------------------------------