Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Πώς θα αξιολογηθούν οι διοικητές νοσοκομείων

Οι μνημονιακές υποχρεώσεις όπου η δημόσια υγεία μπαίνει στο κρεβάτι του Προκρούστη και κόβεται κατά το... δοκούν βρίσκουν την τέλεια εφαρμογή τους στα κριτήρια αξιολόγησης των διοικήσεων των νοσοκομείων που συζητήθηκαν σε ευρεία σύσκεψη των διοικητών και των αναπληρωτών διοικητών των μονάδων υγείας του ΕΣΥ με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.


Στόχος είναι η αξιολόγηση να αρχίσει αμέσως ώστε τον Ιούνιο, στην επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση διοικητών-υπουργείου, να υπάρχουν τα πρώτα απτά αποτελέσματα. Από το υπουργείο έχουν τεθεί κάποιοι στόχοι υλοποίησης, η εκπλήρωση των οποίων θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επάρκεια της διοίκησης της εκάστοτε μονάδας.

Ωστόσο, τη βασική ευθύνη της αξιολόγησης θα έχουν οι κατά τόπους Υγειονομικές Περιφέρειες, καθώς θα αποτελεί δική τους ευθύνη η εποπτεία της λειτουργίας των νοσοκομείων και η παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων από τις διοικήσεις τους.

Οι διοικήσεις των ΥΠΕ είναι αυτές που θα κληθούν να αξιολογήσουν τις διοικήσεις των νοσοκομείων έναν χρόνο αργότερα και να εισηγηθούν προς τους υπουργούς σχετικά με τον βαθμό ανταπόκρισής τους στη στοχοθεσία που συμφωνήθηκε στη σύσκεψη.

Λεπτομερής καταγραφή

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τα χαρακτηριστικά των νοσοκομείων (τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο μεσαίο, δευτεροβάθμιο μικρό, Κέντρο Υγείας, ειδικό νοσοκομείο) όπου μεταξύ άλλων θα καταγράφονται: ο αριθμός εισαγωγών, ο αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων (ανά ειδικότητα και κατηγορία), ο αριθμός των απεικονιστικών και των εργαστηριακών εξετάσεων, ο αριθμός των εξετασθέντων στα απογευματινά ιατρεία, ο αριθμός των εξετάσεων στα απογευματινά ιατρεία, η μέση διάρκεια νοσηλείας, το κόστος ανά νοσηλεία, το κόστος ανά νοσηλευθέντα, η φαρμακευτική δαπάνη ανά νοσηλευθέντα, η δαπάνη υγειονομικού υλικού ανά νοσηλευθέντα και η δαπάνη φαρμάκων/υγειονομικού υλικού ανά γιατρό.

Από εκεί και πέρα, η διοίκηση κάθε νοσοκομείου οφείλει να συμπληρώνει την κάρτα με τα κριτήρια υλοποίησης που θεσπίστηκαν, η οποία περιλαμβάνει τις εξής επιλογές: Εχει υλοποιηθεί, Εκκρεμεί, Υπεύθυνος Υλοποίησης και Παρατηρήσεις.

Στα κριτήρια περιλαμβάνονται:

• Κάλυψη ανασφάλιστων
• Λίστα χειρουργείου
• Γραφείο προάσπισης δικαιωμάτων ασθενών
• Διοικητική υποστήριξη των προσλήψεων (ο στόχος είναι η ανάληψη των υπηρεσιών να γίνεται 4-5 μήνες μετά την προκήρυξη)
• Λειτουργία τακτικών εξωτερικών ιατρείων (ο στόχος είναι ώστε ο χρόνος αναμονής για το πρώτο ραντεβού να μην είναι μεγαλύτερος από 20 μέρες)
• Χρόνος αναμονής για «ψυχρά» χειρουργεία (π.χ. καταρράκτης, αρθροπλαστικές), ο στόχος είναι να μην ξεπερνάει τους 6 μήνες.
• Λειτουργικότητα ΜΕΘ (ο στόχος είναι να υπάρχει 100% λειτουργικότητα των κλινών).

Παράλληλα οι διοικήσεις είναι υποχρεωμένες να καταγράφουν τη λειτουργία των επιτροπών του νοσοκομείου (Επιτροπή Φαρμακείου, Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων κ.λπ.), όπως επίσης τις ανάγκες σε ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό και εκείνες σε παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό.

Οι διοικήσεις έχουν την ευθύνη για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων για υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης και επισιτισμού.

Μνημόνια και περικοπές

Πέραν των ανωτέρω, στόχος των διοικήσεων -και αυτό καθίσταται σαφές- είναι να μένουν πιστές στον προϋπολογισμό που έχει εκπονήσει το υπουργείο.

Οπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «η διοίκηση του νοσοκομείου μπορεί να θέσει συγκεκριμένους στόχους συγκράτησης της δαπάνης ανά ασθενή ή της δαπάνης υγειονομικού υλικού. Στη στόχευση αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει η παρακολούθηση της δαπάνης ανά κατηγορία φαρμάκου ή υγειονομικού υλικού και να σχεδιάζονται οι κατάλληλες παρεμβάσεις σε περιπτώσεις που η προβολή διαπιστώνει αποκλίσεις».

Ο στόχος «συγκράτησης της δαπάνης» δίνει σαφές στίγμα της πολιτικής που καλούνται να υλοποιήσουν οι διοικήσεις και βάσει της οποίας θα αξιολογηθούν.

Η συνέχεια που λέει «μπορεί να σχεδιαστεί και αύξηση της δαπάνης μέσω ανακατανομής για κάποιες κατηγορίες» επιβεβαιώνει τη θλιβερή πραγματικότητα των μνημονίων, όπου η δημόσια υγεία παλεύει να επιβιώσει κάτω από έναν πέλεκυ περικοπών κάθε ώρα και στιγμή.
---------------------------------------------------------------------
Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών-Δημήτρης Τερζής 
---------------------------------------------------------------------