Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Ανακοίνωση Εφημερίδας "ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους συνδρομητές μας στην περιοχή της Αττικής ότι, εξ αιτίας της απεργίας των ταχυδρομικών διανομέων από 4 έως και 7 Απριλίου ενδέχεται να παρουσιασθεί καθυστέρηση στην παραλαβή των φύλλων της εφημερίδας, η ταχυδρόμηση της οποίας έγινε κανονικά στις 3 Απριλίου.
                                                  Εφημερίδα ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ