Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Υπουργείο Δ.Α.: "Προχωρήστε την απογραφή υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΟΤΑ"

Σύμφωνα με έγγραφο - εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μέχρι σήμερα, δεν έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση των νέων στοιχείων τακτικού προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, των απογεγραμμένων από τις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού, στην ιστοσελίδα της απογραφής apografi.gr, με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου να προχωρά στην ενημέρωση του πεδίου «Κατηγορία Προσωπικού» για το τακτικό προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, με βάση τα λοιπά στοιχεία απογραφής του κάθε υπαλλήλου (εργασιακή σχέση, βαθμός, κλάδος, ειδικότητα, οργανικός φορέας). 

Επίσης, το ίδιο παρατηρείται και για το τακτικό προσωπικό των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και για το έκτακτο και λοιπό προσωπικό όλων των Φορέων, με την τιμή του πεδίου «Κατηγορία Προσωπικού», σ’ αυτήν την περίπτωση, να μην προκύπτει από τα λοιπά στοιχεία της απογραφής του και για το λόγο αυτό δεν έχει γίνει σχετική ενημέρωση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου.

Για τους λόγους αυτούς, η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, καλεί τις Διευθύνσεις Εποπτείας Νομικών Προσώπων των Υπουργείων, των Περιφερειών και τους Δήμων να ενημερώσουν τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν για την παρούσα εγκύκλιο και να προβούν άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:

1) έλεγχο των τιμών του πεδίου «Κατηγορία Προσωπικού» του προσωπικού τους που έχει ενημερωθεί από την Υπηρεσία του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης και διόρθωση πιθανών σφαλμάτων ή ενημέρωση των περιπτώσεων που το εν λόγω πεδίο εμφανίζει τις τιμές «ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (1)» και «ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2)» και

2) ενημέρωση των υπόλοιπων υποχρεωτικών πεδίων της απογραφής του προσωπικού τους.

Ακολουθεί το έγγραφο σε επισυναπτόμενο αρχείο
-------------------------
Πηγή:  epoli.gr
-------------------------