Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Η Τροπολογία για τους συμβασιούχους Καθαριότητας ΟΤΑ & Δημοσίου

Την προς έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης (στην οποία έχει ήδη κατατεθεί) νομοθετική διάταξη, που αναμένεται να “βάλει τέλος” στην αγωνία απλήρωτων συμβασιούχων στην Καθαριότητα Δήμων, μετά τη σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά και αντίστοιχων συμβασιούχων στο “στενό” και “ευρύτερο” Δημόσιο, παρουσιάζει, σήμερα, πρώτο και σε αποκλειστικότητα το epoli.gr. 

Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και της Υπουργού, Όλγας Γεροβασίλη, προϊόν συνεργασίας με τον Υπουργό Επικρατείας, Χριστόφορο Βερναρδάκη, και τον Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη, μετά τις σχετικές, προς έγκριση διαβουλεύσεις και τυχόν επιπλέον νομικές προσθήκες - τελικές “πινελιές”, προς πλήρη νομική, συνταγματική εξασφάλιση των εργαζομένων, θα κατατεθεί προς ψήφιση σε νομοσχέδιο που θα επιλεχθεί, προς άμεση διευθέτηση του μεγάλου αυτού ζητήματος.

Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζει το epoli.gr, σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη, «Δαπάνες για την καθαριότητα των κτιρίων των Δημοσίων υπηρεσιών, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., όπως επίσης και για κάθε είδους Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., οι οποίες προκύπτουν από ατομικές συμβάσεις κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.4325/2015 (Α’ 47), του άρθρου 50 του Ν.4351/2015 (A’ 164), του άρθρου 12 της από 30.12.2015 Π.Ν.Π. που κυρώθηκε με το Άρθρο Δεύτερο του Ν.4366/2016 (Α’ 18), του άρθρου 97 του Ν.4368/2016 (Α’ 21), του άρθρου 72 του Ν.4369/2016 (Α’ 33), του άρθρου 44 του Ν.4403/2016 (Α’ 125), του άρθρου 48 του Ν.4410/2016 (A’ 141), του άρθρου 81 του Ν.4413/2016 (Α’ 148), καθώς και του άρθρου 16 του Ν.4429/2016 (Α’ 199), θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών των οικείων φορέων.

Ειδικά για την περίπτωση των Ο.Τ.Α. A’ Βαθμού, οι δαπάνες της προηγουμένης παραγράφου εκκαθαρίζονται κατά προτεραιότητα από τα έσοδα της ανταποδοτικής υπηρεσίας και, εφόσον δεν επαρκούν για το αντίστοιχο οικονομικό έτος, από κάθε είδους γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη των εν λόγω δαπανών έσοδά τους».Ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο .pdf η προς έγκριση διάταξη
--------------------------
Πηγή:  epoli.gr
--------------------------