Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Ο Καθαγιασμός των υδάτων στο Καψάλι Κυθήρων την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------
Πηγή: TSIRIGOTV-PHOTO CERIGO ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ
-----------------------------------------------------------------------------------------