Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Συνάντηση για το πρόβλημα με το Βιτσέντζος Κορνάρος Ποταμός Κύθηρα Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------
Πηγή: TSIRIGOTV-PHOTO CERIGO ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------