Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Παρέμβαση του Υπ. Υγείας Α. Ξανθού στη συζήτηση για την αντιμετώπιση της επιβλαβούς χρήσης αλκοόλ

Αισθάνομαι αρχικά την ανάγκη να εκφράσω στο Συμβούλιο Υπουργών τη θλίψη μου για τον χθεσινό καταστροφικό σεισμό στο νησί της Κω στην Ελλάδα , με αρκετούς ευρωπαίους πολίτες ανάμεσα στα θύματα και τους τραυματίες.
Οι ελληνικές αρχές και το Εθνικό Σύστημα Υγείας κάνουν το καλύτερο δυνατό για την ασφαλή και αποτελεσματική φροντίδα των τραυματιών και για τη γρήγορη επούλωση των πληγών της περιοχής και των ανθρώπων της.  

Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Εσθονικής προεδρίας να αναδείξει το ζήτημα της επιβλαβούς χρήσης του αλκοόλ . Η εξάρτηση από το αλκοόλ  και η επικίνδυνη κατανάλωση του αποτελεί  φαινόμενο πολυπαραγοντικό και ως «νόμιμη» εξάρτηση αποτελεί δύσκολα αναγνωρίσιμο πρόβλημα από το ίδιο το άτομο και τον οικογενειακό και κοινωνικό του περίγυρο. Στην Ελλάδα, στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η εξάρτηση από το αλκοόλ φαίνεται να κερδίζει έδαφος , επιβαρύνει περισσότερο τα χαμηλότερα  κοινωνικά στρώματα και συμβάλλει περαιτέρω στις κοινωνικές ανισότητες , στην περιθωριοποίηση και στον κοινωνικό αποκλεισμό .

Εκτός από εξαρτητική ουσία με σοβαρές κοινωνικές παρενέργειες , το αλκοόλ αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας που επιβαρύνει πολλαπλά τον εξαρτημένο,  το περιβάλλον  του και το Σύστημα Υγείας . Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα λειτουργεί ένα διαφορετικό  μοντέλο κατανάλωσης αλκοόλ ως συστατικό στοιχείο της κοινωνικότητας των ανθρώπων και , ακριβώς γι’ αυτό,  η κατά κεφαλήν κατανάλωση είναι συγκριτικά χαμηλότερη από το μέσο όρο των χωρών που συμμετείχαν σε πανευρωπαϊκή έρευνα το 2014-2016. Στην Ελλάδα παρατηρείται το χαμηλότερο ποσοστό εβδομαδιαίας κατανάλωσης στο σπίτι, αλλά το ποσοστό κατανάλωσης σε χώρους εστίασης και αναψυχής βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Επίσης   είναι γεγονός ότι  στη χώρα μας παρατηρείται αύξηση της υπερβολικής, ανά περίσταση, κατανάλωσης  στους εφήβους και  αύξηση της «βαριάς χρήσης»  ειδικά στην περιφέρεια, ότι διαπιστώνεται εύκολη πρόσβαση και προμήθεια μη τυποποιημένων οινοπνευματωδών ποτών σε ποσοστό πάνω από 40% που καθιστούν τα μέτρα ελέγχου της προσφοράς ( πχ. φορολόγηση) λιγότερο αποτελεσματικά και ότι υπάρχει υψηλό  ποσοστό ατόμων ( 10,8%)  που αναφέρουν  ότι υπήρξαν επιβάτες σε όχημα του οποίου ο οδηγός είχε καταναλώσει πολύ αλκοόλ.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, το Υπουργείο Υγείας προωθεί   την αναδιοργάνωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά συνολικά τις εξαρτήσεις,  συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ, και την εκπόνηση ενιαίου εθνικού στρατηγικού σχεδίου πρόληψης και αντιμετώπισης τους. Οι προτεραιότητες του στρατηγικού σχεδιασμού είναι : γεωγραφική κάλυψη όλης της επικράτειας, ενίσχυση της δυνατότητας πλήρους απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης  καθώς και ειδική φροντίδα των ευάλωτων πληθυσμών . 

Σχεδιάζονται , με χρηματοδότηση από διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ , πολυδύναμα κέντρα αντιμετώπισης όλου του φάσματος των εξαρτήσεων ειδικά στην περιφέρεια, κινητές μονάδες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μη αστικές περιοχές,  νέες μονάδες σωματικής αποτοξίνωσης ( από οπιούχα και αλκοόλ) , μονάδες απεξάρτησης από το αλκοόλ και τις αναδυόμενες εξαρτήσεις( διαδίκτυο, τζόγος) και προγράμματα κοινωνικής ένταξης εστιασμένα στις ανάγκες κάθε ομάδας του πληθυσμού-στόχου. 

Τέλος, κρίσιμο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η ανάπτυξη της ΠΦΥ και η προτεραιότητα   στην  καθολική , ισότιμη και εύκολη πρόσβαση στις δημόσιες δομές , η έμφαση στην πρόληψη και στην παρέμβαση σε επίπεδο κοινότητας, η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στη διαχείριση προβλημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ και η δικτύωση των δομών της ΠΦΥ  με τις αντίστοιχες της  Ψυχικής Υγείας και της  αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.  

Είναι αναγκαία επίσης τα μέτρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, επισήμανσης των διατροφικών πληροφοριών ( θερμιδικό φορτίο)  που αφορούν τα αλκοολούχα ποτά καθώς και αυστηρού ελέγχου της οδηγικής συμπεριφοράς σε σχέση με το αλκοόλ.   Σε κάθε περίπτωση ο ελέγχος της διαφήμισης και της πρόσβασης των ανηλίκων  στην αγορά αλκοόλ, καθώς και η αποτροπή της χρήσης του από τις έγκυες , πρέπει να αποτελεί συστατικό στοιχείο  της πολιτικής πρόληψης και περιορισμού της κατάχρησης αλκοόλ. 

Η ρύθμιση της διαθεσιμότητας αλκοόλ σε ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού , η αναβαθμισμένη επιτήρηση του προβλήματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο , η επιστημονική τεκμηρίωση μέσω της CNAPA ( Επιτροπή εθνικής πολιτικής και δράσης για το αλκοόλ) και η προώθηση κοινών δράσεων όπως η RARHA( Reducing Alcohol Related Harm) για τη μείωση της βλάβης, μπορούν να είναι στοιχεία μιας ευρωπαϊκής πολιτικής πρόληψης και δραστικής αντιμετώπισης αυτής της εξάρτησης που αποτελεί αυξανόμενη απειλή για τη Δημόσια  Υγεία , την κοινωνική συνοχή και την ευημερία σε όλες τις χώρες.
----------------------------------
Πηγή:  stogiatro.gr
----------------------------------