Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών - Τροπολογίες

Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η εκτέλεση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων (έληξαν στις 30 Ιουνίου), για τις περιπτώσεις των εκκρεμών, έως την έναρξη των σχολικών ετών 2016-17 και 2017-18, διαγωνισμών, που προκήρυξαν οι περιφέρειες.Αυτό προβλέπει κοινή τροπολογία των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας, Παιδείας και Οικονομικών που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο, Οργάνωση και Λειτουργία της Άστατης Εκπαίδευσης, η συζήτηση του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο στην ολομέλεια της Βουλής.

Στα 300 τα ημερομίσθια για την απαλλαγή των αποφοίτων Εσπερινών Λυκείων από την παρακολούθηση του Μεταλυκειακού Έτους

Επίσης, με τροπολογία των υπουργείων Παιδείας, Οικονομικών και Οικονομίας ρυθμίζονται θέματα των Επαγγελματικών Λυκείων, όπως της μείωσης σε 300 (από 600) των ημερομισθίων που προβλέπονται να έχουν συμπληρώσει οι απόφοιτοι των Εσπερινών Λυκείων ώστε να μην έχουν υποχρέωση παρακολούθησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας για την προσέλευσή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων.

Χωρίς το όριο του 35% η επιχορήγηση των ΔΕΥΑ από το ΠΔΕ για έργα ύδρευσης

Τη δυνατότητα επιχορήγησης μελετών και έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης (ΔΕΥΑ) από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), χωρίς να απαιτείται ιδία συμμετοχή των ΔΕΥΑ, προβλέπει τροπολογία του υπουργείο Εσωτερικών στο ως άνω νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η άρση του περιορισμού χρηματοδότησης από το ΠΔΕ μέχρι του ποσοστού του 35% για τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης θα συμβάλλει στην επίλυση του συνεχώς εντεινόμενου προβλήματος ύδρευσης οικισμών με ανεπαρκείς ποσότητες και επιβαρυμένης ποιότητας νερού.

Υποχρεωτική η τήρηση Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολουμένου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία

Υποχρεωτική καθίσταται η τήρηση Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολουμένου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία, με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας στο ως άνω νομοσχέδιο. Παράλληλα, προβλέπεται πρόστιμο 300 ευρώ στους υπόχρεους που δεν θεωρούν, δεν τηρούν ή δεν επιδεικνύουν το βιβλίο αυτό.

Με την ίδια τροπολογία, παρατείνεται έως τις 31 Μάρτη 2018 η θητεία των μελών του ΔΣ του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), επανακαθορίζεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και παρατείνεται για 24 μήνες το πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας πρώην εργαζομένων στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.

Κατάργηση περιορισμού δύο θητειών στο δ.σ. του Μουσείου Ακρόπολης

Την κατάργηση του περιορισμού των δύο θητειών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Πολιτισμού στο ως άνω νομοσχέδιο.

Επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων Συμβολαιογραφικών Συλλόγων

Αποσαφηνίζεται η νομική μορφή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων με τροπολογία του υπουργείο Δικαιοσύνης στο ως άνω νομοσχέδιο και ορίζεται ρητά ότι οι εν λόγω Σύλλογοι δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, έχουν διοικητική και οικονομική αυτονομία και αυτοτέλεια και διοικούνται από αιρετά Διοικητικά Συμβούλια με τις οριζόμενες αρμοδιότητες.
Προβλέπεται επίσης ότι οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι μπορούν να ιδρύουν νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή, για τη διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών απαραίτητων για τη διεκπεραίωση των επαγγελματικών τους αναγκών και αξιοποίηση της περιουσίας τους.
---------------------------------
Πηγή: ΑΜΠΕ
---------------------------------