Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Υπό αναβάθμιση οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις;

Σχεδόν δύο 24ωρα από την παρουσίαση των στοιχείων της 16ης κατά σειρά ετών μελέτης για την ακτοπλοΐα από την XRTC με τίτλο : «Η αγορά σε λήθαργο αναμένοντας προοπτικές» όπου μεταξύ των άλλων γίνεται και αναφορά στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσιοποίησε σχέδιο για τη νησιωτική οικονομία. Πρόκειται για το ειδικό κεφάλαιο για την ανάπτυξη των ελληνικών νησιών περιλαμβάνεται στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2021 (αναπτυξιακό σχέδιο) που έχει εκπονήσει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.


Το θέμα των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, που βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της ατζέντας του υπουργείου Ναυτιλίας στην εν λόγω Στρατηγική έχει προσλάβει ιδιαίτερης σημασίας καθώς οι μεταφορές αποτελούν το «κλειδί» της προσδοκώμενης ανάπτυξης.

Άλλωστε μέσα στην 16ετία των μελετών της XRTC σε μόνιμη βάση στο συμπερασματικό τους εφιστάται η προσοχή για τις επιπτώσεις στη νησιωτική οικονομία από τους χειρισμούς που αφορούν στον ακτοπλοϊκό επιχειρηματικό και επιχειρησιακό τομέα. Ωστόσο τα ερωτήματα, όπως απορρέουν και από την εν λόγω μελέτη, εξακολουθούν να υφίστανται.

Με δεδομένο ότι η προσβασιμότητα είναι ίσως το πιο σημαντικό πρόβλημα των νησιών, έχει κριθεί από ετών αναγκαία η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός τόσο των επιβατικών όσο και των εμπορευματικών μεταφορών. Μάλιστα για πρώτη φορά η μελέτη της XRTC βάζει, στην πλέον κρίσιμη συγκυρία, και το θέμα των logistics που για τη νησιωτική χώρα θα μπορούσε να δώσει ρεαλιστικές λύσεις σε σωρεία προβλημάτων.

Ωστόσο στη στόχευση του αναπτυξιακού σχεδίου περιλαμβάνεται ο ανασχεδιασμός του χάρτη των ακτοπλοϊκών μεταφορών, για την πληρέστερη διασύνδεση των νησιών και ιδίως των πιο απομακρυσμένων, τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα όσο και μεταξύ τους (ακτινωτή διασύνδεση), καθώς και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου συνδυασμένων θαλάσσιων, αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών, ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη μετάβαση από και προς οποιοδήποτε κέντρο τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των εγχώριων ή και αλλοδαπών επισκεπτών.

Να σημειωθεί ότι το θέμα της ακτινωτή διασύνδεσης «πατάει» και σε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, που επί μία συναπτή 20ετία αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων και μελετών, που αφορά στις λιμενικές υποδομές αλλά και τις κατάλληλες υποστηρικτικές ανοδομές που απαιτούνται για να λειτουργήσει η ακτινωτή διασύνδεση.

Εκτός αυτών στη στόχευση επανέρχεται και το θέμα εφαρμογής του μεταφορικού ισοδύναμου τόσο για τις επιβατικές, όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές, με τη μορφή επιχορήγησης μειωμένης τιμής εισιτηρίου για τους μόνιμους κατοίκους και επίσης η ενίσχυση της παροχής Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για τις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές μεταφορές, ώστε να διατηρηθεί το ζωτικής σημασίας δίκτυο και να διασφαλιστεί η τακτικότητα των συνδέσεων.
-------------------------------------
Πηγή:  theseanation.gr
-------------------------------------