Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

Από αύριο η εφαρμογή του «αναβολόσημου» και η αύξηση των δικαστικών παραβόλων

Αναπροσαρμόζονται τα τέλη, τα παράβολα τα δικαστικά έξοδα, κ.λπ.
Από αύριο, Δευτέρα, αρχίζει η ισχύς του «αναβολόσημου» στις δίκες που οι δικηγόροι ζητούν την αναβολή εκδίκασης τους, το οποίο είναι από 20 έως 50 ευρώ ανάλογα με το βαθμό του δικαστηρίου, ενώ παράλληλα αυξάνεται το μεγαρόσημο, αλλά  αναπροσαρμόζονται  όλα τα τέλη, τα παράβολα καθώς και τα δικαστικά έξοδα που επιβάλλονται στην πολιτική, διοικητική και ποινική Δικαιοσύνη. 

Κατά κανόνα τα παράβολα αυξάνονται μόνο σε ορισμένες εξαιρέσεις μειώνονται.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νόμο  4446/2016 από αύριο  (ο νόμος προβλέπει από σήμερα, αλλά είναι Κυριακή -αργία) αναπροσαρμόζονται τα τέλη, τα παράβολα καθώς και τα δικαστικά έξοδα που επιβάλλονται στην πολιτική, διοικητική και ποινική Δικαιοσύνη. Παράλληλα, εντάσσονται προοδευτικά τα   τέλη, παράβολα και δικαστικά έξοδα στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών.

Έτσι, από αύριο και το εξής θα υπάρχει πλέον παράβολο αναβολής από 20 έως 50 ευρώ όταν οι δικηγόροι ζητούν την αναβολή εκδίκασης των υποθέσεως τους, ανάλογα με το βαθμό του δικαστηρίου,    εκτός των περιπτώσεων αποχής  των δικηγόρων, ενώ αντίθετα το παράβολο για την κατάθεση μήνυσης μειώνεται από τα 100 στα 50 και στα 70 ευρώ κατά περίπτωση.

Πάντως, υπενθυμίζεται, ότι η  Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος  είχε  εκφράζει  την αντίθεση της στην επιβολή του «αναβολόσημου» και την αύξηση του μεγαρόσημου.

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο τα παράβολα και τα δικαστικά έξοδα αναμορφώνονται από αύριο ως εξής:

Τύπος παραβόλου - Ποσό (ευρώ)

Έγκληση/Μήνυση  - 50/70 
Προσφυγή κατά κλήσης με κλητήριο θέσπισμα - 250
Προσφυγή κατά διάταξης του Εισαγγελέα  - 250
Δήλωση παράστασης Πολιτικής Αγωγής  - 40
Αναψηλάφηση - (495 400/500 ΚΠολΔ)
Αίτηση αναίρεσης - (495 250/300/400/450 ΚΠολΔ)  
Άσκηση έφεσης - (495 75/100/150 ΚΠολΔ) 
Αίτηση εξαίρεσης δικαστικού λειτουργού/υπαλλήλου  - 100
Διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων   - 65
Εξέταστρα διαγωνισμού συμβολαιογράφων   - 60
Αναστολή εκτέλεσης, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων-διόρθωσης-ερμηνείας (ΣτΕ) -50
Αίτηση ακύρωσης/υπαλ. προσφυγή/τριτανακοπή (ΣτΕ)  - 150

Αίτηση αναίρεσης σε διαφορές κοινωνικής ασφάλισης /άλλων - 150/350
 
Μεγαρόσημο   - 18

Παράβολα για χορήγηση αναβολής

Για πρώτη φορά   προβλέπεται ως προϋπόθεση για χορήγηση αναβολής στην πολιτική και διοικητική δικαιοσύνη παράβολο υπέρ ΤΑΧΔΙΚ από 20 έως 50 ευρώ. Ειδικότερα:
Ενώπιον του Ειρηνοδικείου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου 20 €
Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 30 €
Ενώπιον του Εφετείου 40 €
Ενώπιον του Αρείου Πάγου 50 €.
Ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 30 €
Ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 40 €
Ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 50 €      
Ενώπιον του ΣτΕ 50 €
----------------------------------
Πηγή:  protothema.gr
----------------------------------