Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Ζητούν την αυτονομία και αυτοτέλεια του Νοσοκομείου Μολάων!

Το Δ.Σ Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Μολάων, κατά τη συνεδρίασή του στις 10 Φεβρουαρίου 2017 εξέτασε το θέμα της επαναξιολόγησης του Οργανισμού εξαιτίας  σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας, που αυτό το διάστημα έχει προταθεί για διαβούλευση με ορίζοντα τον επανασχεδιασμό του υγειονομικού χάρτη.

ΜΟΛΑΟΙ. Οι Εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο των Μολάων επαναφέρουν το θέμα της αυτόνομης και αυτοτελούς λειτουργίας του Νοσοκομείου των Μολάων. Οι αδιαπραγμάτευτοι  λόγοι που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη Αυτονομίας - Αυτοτέλειας  του  Νοσοκομείου  Μολάων με δική του Μορφή - Σφραγίδα – Οργανισμό, είναι το κριτήριο των μακρινών αποστάσεων από επόμενες Υγειονομικές Μονάδες, οι ορεινοί όγκοι, το κακό οδικό δίκτυο της Νότιας Λακωνίας, η αύξηση της επισκεψιμότητας κατά τους θερινούς μήνες και εορταστικές περιόδους.

Οι εργαζόμενοι, εκπροσωπούμενοι από την Πρόεδρο Διονυσία Κρέζου και τον γραμματέα Σταύρο Παναγάκο σε σχετική ανακοίνωσή τους αναφέρουν μεταξύ άλλων τα εξής:
«Με βάση προτεινόμενων  συντελεστών του σχεδίου, στη Διοικητική Υπηρεσία καταργούνται οργανικές θέσεις στις υποστηρικτικές ομάδες της Υ. Ε κατηγορίας  [καθαριότητα, μαγειρεία,πλυντήρια κλπ].

Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία παραμένουν οι ίδιες θέσεις με τον προτεινόμενο συντελεστή.

Στην Ιατρική Υπηρεσία επικροτούμε την αύξηση των συντελεστών αρκεί να υλοποιηθούν προσλήψεις. Επανερχόμαστε σ' αυτό το σημείο στη πρόταση της μετατροπής θέσεων Αγροτικών Ιατρών σε μόνιμους Γενικούς Ιατρούς. Η απαίτησή μας αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία και μη μετρήσιμη από τους ιθύνοντες. Το κύμα φυγής προς το εξωτερικό και οι μειωμένες μνημονιακές αμοιβές των νέων Ιατρών τους αναγκάζουν να μην εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τις θέσεις στο Νοσοκομείο μας τα τελευταία χρόνια. Προτείνουμε τη μετατροπή των συγκεκριμένων θέσεων για το Νοσοκομείο και τη διατήρησή τους στα Περιφερειακά Ιατρεία.

Δημιουργία τμήματος ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ με αυτόνομο αριθμό Ιατρικού-Νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού.

Δημιουργία ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ . Η ανάγκη αυτή προκύπτει από τις ανάγκες του Χειρουργικού Τομέα του Νοσοκομείου καθώς και τις Αιμοδοσίες των φορέων στη Νότια Λακωνία.

Άμεσα ζητάμε την κάλυψη όλων των κενών ιατρικών οργανικών θέσεων.
Από τον Ιούνιο παραμένουν ακάλυπτες οι δύο θέσεις ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.
Επικουρικοί Ιατροί δεν εκδηλώνουν προτίμηση για αυτό ζητάμε την προκήρυξη μόνιμων θέσεων.
Ζητάμε μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους.
Να μην καταργηθεί καμία οργανική θέση.
Ναι στο δικαίωμα των πολιτών της Νότιας Λακωνίας για αύξηση των προσφερόμενων Υπηρεσιών Υγείας.
Να αποσυρθεί το Σχέδιο Νόμου με τις προτάσεις περι Ομογενοποιημένων Νοσοκομείων και Διασυνδεομένων.»
-----------------------------------
Πηγή: notospress.gr
-----------------------------------