Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Επί τέλους η διαδικτυακή σύνδεση των Κυθήρων σε υψηλές ταχύτητες γίνεται πραγματικότητα

Όπως τα παλιά καλά παραμύθια έτσι και ένα μοντέρνο παραμύθι που ξεκίνησε περίπου το 2008 με αρκετά στάδια καθυστέρησης αλλά και πολλαπλά στάδια διακοπών κατα  την διαρκεια της εξέλιξης του φθάνει πια σε ένα αίσιο τέλος και ολοκληρώνεται.

Πρόκειται για το παραμύθι της ολοκλήρωσης της σύνδεσης των Κυθήρων με το γρήγορο δίκτυο διαδικτυακής σύνδεσης.

Η τοποθέτηση του δικτύου της οπτικής ίνας διασχίζει όλο το νησί και ήδη από το 2013 υπήρξε σταδιακή σύνδεση στο νέο δίκτυο των περισσοτέρων οικισμών του νησιού, με την διαφορά όμως ότι η σύνδεση ΄με το υπόλοιπο δίκτυο της χώρας ήταν εφικτή μόνο μέσω εναερίων μέσων, περιορίζοντας έτσι τις δυνατότητες των γρήγορων συνδέσεων σε μέτριες ταχύτητες οι οποίες σε υπερβολική ζήτηση μειωνόντουσαν σημαντικά.

Στα πλαίσια του προγράμματος «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές περιοχές της Νότιας Ελλάδας» που εκτελείται από τον ΟΤΕ και προβλέπει την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών με στόχο την παροχή γρήγορου internet σχεδόν στο σύνολο της ελληνικής επαρχίας.


Ο Όμιλος ΟΤΕ ανέλαβε πριν από περίπου 2 χρόνια, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας» της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) που σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μέσω των εταιρειών OTE RURAL North και OTE RURAL South, την ανάπτυξη ενός δικτύου οπτικών ινών σε 2.247 «λευκούς» οικισμούς, χωρίς ευρυζωνική πρόσβαση, με σκοπό την χονδρική διάθεση ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Η συνολική επένδυση για την υλοποίησή του ανέρχεται σε €113 εκατ., εκ των οποίων τα €101 εκατ. προέρχονται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Σημειώνεται ότι οι υποδομές αυτές προβλέπεται να περάσουν στην κυριότητα του Ελληνικού δημοσίου μετά την πάροδο 15ετίας. Οι ίδιες επενδύσεις του Ομίλου ΟΤΕ για την υλοποίηση του έργου είναι επιπλέον των επενδύσεων που έχει προγραμματίσει για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υποδομών στη χώρα.

Στα Κύθηρα θα εγκατασταθεί δίκτυο οπτικής ίνας μήκους 35 χιλιομέτρων {καλύπτοντας πιθανώς και οικισμούς που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο προηγούμενο πρόγραμμα} με 22 καινούργιες καμπίνες που θα παρέχει ταχύτητες internet VDSL 30,50 και 100 Mbps και θα καλύψει σχεδόν το σύνολο του νησιού, ακόμα και πολύ μικρούς ή απομακρυσμένους οικισμούς. Το ίδιο δίκτυο θα εγκατασταθεί και στα Αντικύθηρα.


Οι νέες ευρυζωνικές ταχύτητες αναμένεται να βελτιώσουν την καθημερινότητα πολιτών και τοπικών επιχειρήσεων, καλύπτοντας καθημερινές ανάγκες και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα μεταξύ αστικών κέντρων και περιφέρειας.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, δήλωσε: «Η ψηφιακή ανάπτυξη και οι τηλεπικοινωνίες μπορούν, αναμφίβολα, να λειτουργήσουν ως η ατμομηχανή στην πορεία της Ελλάδας προς ένα πολύ καλύτερο αύριο, μετατρέποντας τη χώρα σε κόμβο εμπορίου και τηλεπικοινωνιών.

Στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης είναι τα οφέλη της νέας εποχής να τα απολαύσουν ισότιμα, όλοι οι Έλληνες. Χωρίς γεωγραφικούς και κοινωνικούς αποκλεισμούς. Τη συγκεκριμένη πολιτική, ακριβώς, υπηρετεί το πολύ σημαντικό αυτό έργο που αρχίζει από αύριο και παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις απομονωμένων και δυσπρόσιτων περιοχών της χώρας πρόσβαση στο γρήγορο Ίντερνετ.Εξέλιξη που θα φέρει άμεσα και πολύ σημαντικά οφέλη, τόσο μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, όσο και μέσω της σημαντικής ενίσχυσης της τοπικής ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο παράδειγμα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη κρίσιμων για τη χώρα υποδομών, για ένα έργο που κινητοποιεί τον ιδιωτικό τομέα σε περιοχές οι οποίες δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον.

Με απλά λόγια, ακριβώς στις περιοχές όπου το γρήγορο Ίντερνετ δεν θα έφτανε ποτέ, αν δεν υπήρχε η παρέμβαση της Πολιτείας. Όπως προβλέπεται από την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, το Δημόσιο, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και με την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων, ανοίγει την πόρτα της ψηφιακής εποχής ισότιμα, σε όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Είναι θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Τελικά, είναι θέμα Δημοκρατίας».

Το «Rural Broadband», στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας», υλοποιείται με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Μεταξύ Κυθήρων και Ελαφονήσου βρίσκεται από την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου το πλοίο TELIRI για την έναρξη εργασιών που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου της καλωδιακής διασύνδεσης των Κυθήρων με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Η αποστολή του TELIRI είναι η πόντιση καλωδίου οπτικής ίνας.που θα ολοκληρώσει πια την μόνιμη σύνδεση με το υπόλοιπο δίκτυο της περιοχής της Λακωνίας.


Υπολογίζεται ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση των Κυθήρων με οπτική ίνα με το ηπειρωτικό δίκτυο μέσω της πόντισης καλωδίου που θα ενώνει το νησί με την Πελοπόννησο.

Χρειάστηκαν βέβαια περίπου 10 χρόνια για να φθάσουμε σε αυτό το σημείο αλλά όπως λέει και ο σοφός λαός μας "Κάλιο αργά παρά ποτέ"
------------------------------------
Αντώνης Λαμπρινίδης
------------------------------------