Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Σε ΟΤΑ και Δημόσιο γνωστοί αθλητές

Με απόφαση, που υπογράφει η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, εκατόν πενήντα έξι (156) διακριθέντες αθλητές κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κατανέμονται σε Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρειες και φορείς του Δημοσίου.
 
 
Ακολουθούν σε επισυναπτόμενο αρχείο τα ονόματα 

---------------------------
Πηγή:  epoli.gr
---------------------------