Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

ΝΣΚ: “ΔΕΝ αποτελεί φόρο η ειδική εισφορά αλληλεγγύης”

Στο ερώτημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων “εάν αποτελεί φόρο εισοδήματος η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2014, Α’ 167), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 112 παρ.9 του ν. 4387/2016 (Α’ 85)” απάντησε – γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Α’ Τακτική Ολομέλεια). 


Ειδικότερα, κατά τη συνεδρίαση της 25ης Μαΐου 2017, η Α’ Τακτική Ολομέλεια του ΝΣΚ, επικαλούμενο κυριότερα το ν. 3986/2011 (Α’ 152) (νόμος για την εφαρμογή των στόχων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015) και το άρθρο 43Α του νέου ΚΦΕ (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) (ν.4172/2013), απαντά:

«Κατ’ ακολουθία των προεκτεθέντων, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους  (Α’ Τακτική Ολομέλεια) γνωμοδοτεί, ομοφώνως, ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2014, Α’ 167), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 112 παρ.9 του ν.4387/2016 (Α’ 85), δεν αποτελεί φόρο επί του εισοδήματος».

Ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο ολόκληρη η Γνωμοδότηση
------------------------------
Πηγή:  epoli.gr
------------------------------