Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Moody's: Αναβάθμισε το χρέος των ελληνικών τραπεζών

Η Moody's Investors Service ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση Caa3 στις καταθέσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς,

Την ίδια στιγμή, ο οίκος αναβάθμισε τη βασική πιστοληπτική αξιολόγηση (baseline credit assessment-BCA) σε caa2 από caa3, τη μακροπρόθεσμη μη εξασφαλισμένη αξιολόγηση στο Caa3 από Ca και την αξιολόγηση κινδύνου αντισυμβαλλομένου σε Caa2 από Caa3.


Ο οίκος σημειώνει ότι η αξιολόγηση καταθέσεων για την Alpha Bank και την Εθνική Τράπεζα έχει θετικά  outlooks, ενώ αυτή των Eurobank και Τρ. Πειραιώς έχει σταθερά outlooks.

Η αξιολόγηση καταθέσεων της Attica Bank επιβεβαιώθηκε στο Caa3 με σταθερό outlook, όπως και το BCA στο caa3, ενώ ο κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου αναβαθμίστηκε σε Caa2 από Caa3.

Η αναβάθμιση των τραπεζών ακολουθεί την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης της Ελλάδας η οποία οδήγησε σε αναβάθμιση των ελληνικών κυβερνητικών ομολόγων σε Caa2 (θετικό) από Caa3 (σταθερό).

Ο οίκος σημειώνει ότι το υψηλότερο BCAs αντανακλά κυρίως το βελτιωμένο λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα - το οποίο οδήγησε σε αναθεώρηση του προφίλ της χώρας σε 'Very Weak+' από 'Very Weak'  - καθώς και τις βελτιώσεις στο χρηματοδοτικό προφίλ των τραπεζών, τα χαμηλότερα κόστη χρηματοδότησης, την επιστροφή σε κερδοφορία από τις βασικές δραστηριότητες και την πιθανή συνέχιση της τάσης αυτής το 2017-18.

Επιπλέον, τα BCAs λαμβάνουν υπόψη τις προοπτικές για περαιτέρω μέτρια βελτίωση στα χρηματοοικονομικά θεμελιώδη των τραπεζών από την πιθανή επιστροφή περισσότερων καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα και την σταδιακή μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς η οικονομία ξεκινά να δείχνει σημάδια ανάκαμψης, αναφέρει ο οίκος.
--------------------------------
Πηγή:  capital.gr
--------------------------------