Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Μισθολογική κατάταξη “προσωρινών” του ΑΣΕΠ - Τι ισχύει

Έγγραφο το Υπουργείου Οικονομικών ενημερώνει για τη μισθολογική κατάταξη όσων εργαζομένων είχαν προσληφθεί το 2009 με τους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ, σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος του Δήμου Παύλου Μελά προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου (Τμήμα Εφαρμογής Ενιαίου Μισθολογίου). 

Το Υπουργείο Οικονομικών, επικαλούμενο τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 21 του ν.3584/2007, διευκρινίζει τα εξής:
  • Για τον υπολογισμό τυχόν προσωπικής διαφοράς (η πράξη διορισμού των ανωτέρω υπαλλήλων έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία αρχικής πρόσληψης τους), θα πρέπει να γίνεται εικονική κατάταξη των υπαλλήλων αυτών από την ημερομηνία διορισμού, ως υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.
  • Η προσωπική διαφορά (άρθρο 27 του ν.4354/2015) καταβάλλεται από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της απόφασης διορισμού.
Ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο .pdf το έγγραφο
------------------------
Πηγή:  epoli.gr
------------------------