Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ


Ερώτηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων για τους εκπαιδευτικούς γονείς ή συγγενείς ατόμων  με σοβαρή αναπηρία που έχουν ορισθεί ως δικαστικοί συμπαραστάτες, κατέθεσε ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς και Νήσων Κώστας Κατσαφάδος.

Στην ερώτησή του ο Βουλευτής επισημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι ο νόμος προβλέπει για τους δικαστικούς συμπαραστάτες διευκολύνσεις, εντούτοις οι εκπαιδευτικοί που έχουν οριστεί ως δικαστικοί συμπαραστάτες κάποιου μέλους της οικογένειάς τους που αντιμετωπίζει αναπηρία ή σοβαρό πρόβλημα υγείας, δεν τις απολαμβάνουν.

Όπως τονίζει ο κ. Κατσαφάδος, «παρότι, για τους γονείς εκπαιδευτικούς, ο νόμος 3848/2010 έκανε ένα βήμα, αναγνωρίζοντάς τους ως ειδική κατηγορία, ωστόσο η προϋπόθεση που θέτει για 12μηνη προϋπηρεσία αναπλήρωσης, στην πράξη καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο τον διορισμό τους», ενώ «δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για όσους εκπαιδευτικούς έχουν υπό την επιμέλειά τους άτομα με αναπηρία, και έχουν οριστεί ως δικαστικοί συμπαραστάτες.»

Η ερώτηση του κ. Κατσαφάδου έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η πολιτεία έχει την υποχρέωση να προστατεύει, να κατοχυρώνει και να διασφαλίζει τη διευκόλυνση, την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη, καθώς και την ομαλή και αδιάλειπτη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική, αλλά και εκπαιδευτική ζωή της χώρας, καθώς και των οικογενειών τους.

Στο πνεύμα αυτό, ο νομοθέτης, προβλέπει ότι όταν ένα μέλος έχει διοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 1666 του Αστικού Κώδικα ως δικαστικός συμπαραστάτης σε ένα μέλος της εξ αίματος ή εξ αγχιστείας της οικογένειάς του απολαμβάνει μια σειρά διευκολύνσεων από την Πολιτεία. 

Δυστυχώς μέχρι σήμερα, οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να διορισθούν στην εκπαίδευση και είναι γονείς παιδιών με αναπηρία ή συγγενείς που έχουν ορισθεί ως δικαστικοί συμπαραστάτες, λόγω αναπηρίας ή σοβαρού προβλήματος υγείας κάποιου μέλους στην οικογένειά τους, δεν απολαμβάνουν κάποιες διευκολύνσεις. 

Ειδικότερα, παρότι, για τους γονείς εκπαιδευτικούς, ο νόμος 3848/2010 έκανε ένα βήμα, αναγνωρίζοντάς τους ως ειδική κατηγορία, ωστόσο η προϋπόθεση που θέτει για 12μηνη προϋπηρεσία αναπλήρωσης, στην πράξη καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο τον διορισμό τους. Αντιστοίχως, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για όσους εκπαιδευτικούς έχουν υπό την επιμέλειά τους άτομα με αναπηρία, και έχουν οριστεί ως δικαστικοί συμπαραστάτες. 

Επειδή γονείς και συμπαραστάτες έχουν εξ ολοκλήρου την ευθύνη υπηρεσίας των ασθενών, ελλείψει δομών του Δημοσίου που να προσφέρουν αξιοπρεπείς υπηρεσίες στους τόπους διαμονής των ασθενών (ειδικά σε βαριές περιπτώσεις) σεβόμενες τις ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους,  

Επειδή το Υπουργείο θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τους γονείς και δικαστικούς συμπαραστάτες ως μια κατηγορία και να προτάσσει το διορισμό τους στον τόπο διαμονής του ασθενούς και τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης αυτών, η οποία είναι σωματικά, ψυχικά και οικονομικά αφόρητη, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι πρόκειται να κάνει προκειμένου να προτάξει τον διορισμό και να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς-γονείς παιδιών με αναπηρία και εκπαιδευτικούς- συγγενείς που έχουν ορισθεί ως δικαστικοί συμπαραστάτες ατόμων με σοβαρές αναπηρίες;
Πειραιάς 3 Φεβρουαρίου 2017

Ο ερωτών Βουλευτής
Κώστας Κατσαφάδος,
Βουλευτής Α’ Πειραιώς και Νήσων