Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΔΜΗΕ

Ερώτηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος &Ενέργειας κατέθεσε ο Βουλευτής ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων Κώστας Κατσαφάδος, για τα υπέρογκα κόστη του Διαγωνισμού του ΑΔΜΗΕ για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ (για ένα έτος), με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό να φτάνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000€) με δικαίωμα προαίρεσης 50% (το συνολικό κόστος μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 375.000€).  


Στην ερώτησή του ο κ. Κατσαφάδος τονίζει, ότι το ίδιο λογισμικό για το οποίο έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός και στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς, στο ΚΑΤ, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις αναφορικά με το κόστος.

«Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς ανέρχεται στις δεκαεννιά χιλιάδες ευρώ (19.000€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στις δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ είναι ο συνολικός προϋπολογισμός προκήρυξης από την εταιρία ΣΤΑΣΥ, την ώρα που ο προϋπολογισμός για τον ΑΔΜΗΕ ανέρχεται στο ποσό των 250 χιλιάδων ευρώ με δικαίωμα προαίρεσης 50% (το οποίο μπορεί να φθάσει μέχρι και τις375 χιλιάδες ευρώ)», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Βουλευτής. 

Η ερώτηση του κ. Κατσαφάδου έχει ως εξής: 

«Κύριε Υπουργέ,

Ερωτήματα εγείρονται γύρω από τα προϋπολογισθέντα κόστη του Διαγωνισμού του ΑΔΜΗΕ για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ (για ένα έτος), με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό να φτάνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000€) με δικαίωμα προαίρεσης 50% (το συνολικό κόστος μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 375.000€). 

Το ίδιο λογισμικό για το οποίο έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός και στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς, στο ΚΑΤ, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις αναφορικά με το κόστος. 

Συγκεκριμένα, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς ανέρχεται στις δεκαεννιά χιλιάδες ευρώ (19.000€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στις δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ είναι ο συνολικός προϋπολογισμός προκήρυξης από την εταιρία ΣΤΑΣΥ, την ώρα που ο προϋπολογισμός για τον ΑΔΜΗΕ ανέρχεται στο ποσό των 250 χιλιάδων ευρώ με δικαίωμα προαίρεσης 50% (το οποίο μπορεί να φθάσει μέχρι και τις375 χιλιάδες ευρώ). 

Επισημαίνεται ότι ο όγκος των διαγωνισμών των 2 φορέων (ΑΔΜΗΕ, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς) είναι διαφορετικός, αλλά δεν μπορεί να επηρεάσει το κόστος σε τόσο μεγάλο βαθμό, από τη στιγμή που το λογισμικό δεν εγκαθίσταται σε υποδομές της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και διαχειρίζεται πλήρως από τον υποψήφιο ανάδοχο. Το λογισμικό δεν τροποποιείται με βάση τον όγκο των διαγωνισμών. Το μόνο που μπορεί να τροποποιηθεί είναι ο αριθμός των server με βάση τον όγκο των δεδομένων που αποθηκεύεται, που σε καμία περίπτωση δε δικαιολογεί αυτήν την υπέρογκη διαφορά στον προϋπολογισμό. Άλλωστε οι καθημερινές προμήθειες ενός Νοσοκομείου είναι πολύ περισσότερες από τις προμήθειες της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και άρα ο όγκος των δεδομένων αρκετά μεγαλύτερος.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Πώς είναι δυνατόν ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου στο ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς να ανέρχεται στις δεκαεννιά χιλιάδες ευρώ (19.000€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, του έργου της ΣΤΑΣΥ στα δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000€)  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ αντίστοιχα το έργο στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ να ανέρχεται στις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000€);

 Πειραιάς, 16 Φεβρουαρίου 2017              
Ο ερωτών Βουλευτής,                                                  
Κώστας Κατσαφάδος

Επισυνάπτονται:
1. Τεχνικές Προδιαγραφές διαγωνισμού ΑΔΜΗΕ
2. Τεχνικές Προδιαγραφές για τη διαδικασία ηλεκτρονικών προμηθειών ΓΝΑ Γεννηματά
3. Πρόσκληση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ΣΤΑΣΥ.