Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

ΑΛΛΑΓΕΣ στις ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ/ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Δημοσίων Υπαλλήλων

Θέματα μετατάξεων δημοσίων υπαλλήλων, ρυθμίζει το Άρθρο 39, του Νομοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών, «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και Ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή. 


Ειδικότερα, όπως αναλύει το epoli.gr λόγω της καθυστέρησης εφαρμογής της "κινητικότητας" προβλέπονται τα εξής, κυριότερα:

- Παρέχεται η δυνατότητα για μετατάξεις (πρόσκληση - ανακοίνωση πριν από τις 15/03/2017) να ολοκληρώνονται ακόμη και αν έχει υποβληθεί μόνον αίτηση του υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις 02/12/2016 (νόμος για την “κινητικότητα”).

- Παρατείνεται για όλους τους αποσπασμένους υπαλλήλους (που δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη) ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία υποδοχής μέχρι τη λήξη της απόσπασης και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15.4.2018.

- Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης για μετάταξη (30/04/2017) όσων υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών ήταν αποσπασμένοι κατά τη δημοσίευση του νόμου για το νέο σύστημα κινητικότητας.

- Τέλος, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη, σε καμία περίπτωση δεν θίγονται όσοι είναι αποσπασμένοι για λόγους συνυπηρέτησης

Αναλυτικά, το Άρθρο 39

 --------------------------------
Πηγή: epoli.gr
--------------------------------