Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Κύριοι στο υπουργείο, στις αρμόδιες υπηρεσίες ακούτε;;;; Θα προβείτε σε ελέγχους, ΝΑΙ Η ΟΧΙ;;;;

ΕΝΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ!!!
"ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ"


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΟΣ : Υπουργό Ναυτιλίας
                Γραφ. Γενικού Γραμματέα ΥΝΑΝΠ
Λιμεναρχείο Πειραιά
Λιμεναρχείο Πατρών
Κοινοποίηση : Ναυτεργατικά Σωματεία – ΔΝΕΡ

Καταγγέλλουμε την Εταιρεία ΑΝΕΚ που με την ανοχή των Λιμενικών αρχών  προχώρησαν σήμερα σε μείωση της σύνθεσης του πλοίου ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ (1 ΜΑΓΕΙΡΟ - 1ΧΥΤΡΟ/ΣΤΗ - 1 ΕΠΙΚΟΥΡΟ) εφαρμόζοντας τον διαλυτικό νόμο  4150/13 που απαίτησαν οι εταιρείες και εφάρμοσαν πρόθυμα οι υπουργοί έκτοτε.
Ο παραπάνω νόμος και η κατάργηση του αποτέλεσαν πρωταρχικό αίτημα των ναυτεργατών και των σωματείων τους κατά τις τελευταίες κινητοποιήσεις.
Η Εταιρεία και κυρίως ο Υπουργός, είναι εκτεθειμένοι, απέναντι στην εθνική και διεθνή νομοθεσία αφού υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να εργάζονται  πάνω από τις ανθρώπινες δυνατότητες, να καλύπτουν θέσεις άλλων ειδικοτήτων,  (φροντιστή – μεταφορέα – β’ φροντιστή) παραβιάζοντας την νομοθεσία περί  ανάπαυσης και εν τέλει εξομοιώνοντας την σύνθεση των ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ με αυτή των ΠΟΝΤΟΠΟΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ.
Απαιτούμε άμεσα τον έλεγχο από μεικτό κλιμάκιο  (υπουργείο-ΠΝΟ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ MLC, Γιατρό) σε μια σειρά πλοίων της  Ακτοπλοΐας και της Γραμμής ΠΑΤΡΑ – ΙΤΑΛΙΑ για να τερματισθεί η απαράδεκτη κατάσταση και να αναδειχτούν οι συνέπειες στην υγεία των πληρωμάτων λόγο της σαδιστικής αντίληψης ορισμένων  περί επάνδρωσης των πλοίων.
Απαιτούμε επίσης να συνεδριάσει η ΠΝΟ με θέμα τις μειωμένες συνθέσεις και την  άμεση αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος.
-------------------------------------------------------
Πηγή: peiratikoreportaz.blogspot.gr
-------------------------------------------------------