Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Νέο πλαίσιο επιθεωρήσεων και ελέγχων για ro ro και ταχύπλοα

Η μαλτέζικη προεδρία κατέληξε σήμερα σε μια προκαταρκτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αντικείμενο μία εκσυγχρονισμένη αλλά αυστηρή νομοθεσία επιθεώρησης οχηματαγωγών (ro-ro) και  ταχύπλοων επιβατηγών.


Οι αναθεωρημένοι κανόνες θα δημιουργήσουν  ένα σαφές πλαίσιο για τους ελέγχους, εξαλείφοντας έτσι επικαλύψεις και ρυθμιστικά κενά που προκύπτουν από την εφαρμογή από τα κράτη μέλη διαφορετικών καθεστώτων επιθεώρησης, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το συμφωνηθέν σχέδιο οδηγίας θα μειώσει το διοικητικό φόρτο για τους πλοιοκτήτες και θα αυξήσει το χρόνο ο οποίος θα αξιοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς. αυξήστε το χρόνο κατά τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά πλοία.

«Οι απλουστευμένοι  κανόνες ελέγχου για πλοία ro-ro θα συνεχίσουν να διασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες μας, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Έργων Capital της Μάλτας, Ian Borg. 

Τα κράτη μέλη θα έχουν 24 μήνες μετά την έναρξη της οδηγίας σε ισχύ στη διάθεση τους για να ενσωματώσουν τις νέες διατάξεις στη νομοθεσία τους.  

 Η Προεδρία θα υποβάλει το αποτέλεσμα των συνομιλιών για έγκριση από τα κράτη μέλη κατά τις προσεχείς εβδομάδες.
-------------------------------
Πηγή:  ΑΜΠΕ
-------------------------------