Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

25 Μαρτίου 2017 Παρέλαση από μαθητές των σχολείων στην Πλατεία της Χώρας
------------------------------------------------------------------------------------------
Πηγή: TSIRIGOTV-PHOTO CERIGO ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ
------------------------------------------------------------------------------------------