Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΥ ΔΗΛΑΒΕΡΕΙΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΑΒΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
------------------------------------------------------------------------------------------
Πηγή: TSIRIGOTV-PHOTO CERIGO ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ
------------------------------------------------------------------------------------------