Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Δυνατότητα πληρωμής έναντι για εισφορές ΟΓΑ από το νέο έτος

Τη δυνατότητα να πληρώνουν μέρος του οφειλόμενου ποσού για εισφορές ΟΓΑ και στη συνέχεια να προχωρούν σε εξόφληση, θα έχουν οι παραγωγοί από 1/1/2017 όπως προβλέπεται στο Νομοσχέδιο: «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)». του Υπουργείου Εργασίας που συζητείται σήμερα για να ψηφιστεί στη Βουλή.Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 του νομοσχεδίου, δίνεται η δυνατότητα από 1/1/2017 σε αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους να καταβάλλουν, σε πρώτη φάση, μέρος των ασφαλιστικών τους εισφορών και ταυτόχρονα να επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις μόνο για το εναπομείναν ποσό που οφείλουν.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα οι αγρότες ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν όλο το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούσε στο εξάμηνο και δεν ήταν δυνατή τμηματική καταβολή.Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όταν δεν ήταν σε θέση να καταβάλλουν χρήματα για όλο το εξάμηνο, να μην πληρώνουν καθόλου, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται χρέος.
Σύμφωνα με τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση, από το 2017 οι αγρότες θα είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν εισφορές ανά μήνα, σε μια προσπάθεια να τονωθεί και το νέο υπερταμείο (ΕΦΚΑ) που θα περιλαμβάνει και τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ.

Υπενθυμίζεται ότι θα δίνεται και η δυνατότητα μεταφοράς ποσού σε επόμενη πληρωμή εφόσον κάποιος παραγωγός θέλει να καταβάλει περισσότερα χρήματα από όσα καλείται να πληρώσει.
Άρθρο 59 - Μερική καταβολή ποσού εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών

Από 1.1.2017 το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που δεν καταβάλλεται βάσει των άρθρων 39 και 40 του ν. 4387/2016, κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους.

Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται, το επιπλέον ποσό μεταφέρεται ως πιστωμένο και συμψηφίζεται με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου χρονικού διαστήματος.

Εδώ το νομοσχέδιο όπως κατατέθηκε στη Βουλή
----------------------------------
Πηγή: agrotypos.gr
----------------------------------