Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Προσπάθεια αξιοποίησης των νερών της Γωνίας στα Μητάτα

Η προσπάθεια για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας δεν γνωρίζει από αργίες και εορτές! Σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, μαζί με τον Αντιδήμαρχο κ. Κομηνό, τους Δ.Σ. κ. Ζαντιώτη και κ. Κατσανεβάκη, τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Μητάτων κ. Σκλάβο και άλλους συνεργάτες μας επισκεφθήκαμε την περιοχή της Γωνίας στα Μητάτα, όπου υπάρχει μια σημαντική υδρομάστευση. 

Τις τελευταίες ημέρες έγινε πιλοτικός καθαρισμός της περιοχής από τον κ. Κατσανεβάκη και τον κ. Σκλάβο και το νερό που μαζεύτηκε σε 2 λάκους ήταν πάρα πολύ και σε λίγο χρόνο.

Η περιοχή έχει πάρα πολύ νερό, η μεγαλύτερη ποσότητα του οποίου παραμένει αναξιοποίητη επί πολλά χρόνια.

Εξετάζουμε την βέλτιστη λύση για την αξιοποίηση των νερών της Γωνίας.
Καλά Χριστούγεννα!
------------------------------------------
Στράτος Χαρχαλάκης
------------------------------------------