Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Σε ΦΕΚ οι Τροπολογίες - Νόμος για Ο.Τ.Α. και εργαζομένους

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», όπως ψηφίστηκε στη Βουλή και περιλαμβάνει σημαντικές προβλέψεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Κυριότερα, μεταξύ αυτών,

- Η κατάργηση της υποχρέωσης των Δήμων να ασκούν όλα τα ένδικα μέσα για υποθέσεις, που αφορούν δικαστικές αποφάσεις για τη μετατροπή συμβάσεων από ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ, γεγονός που ανοίγει το δρόμο να μην ασκήσουν ή να παραιτηθούν από τις εφέσεις που έχουν ασκήσει Δήμοι κατά δικαστικών αποφάσεων και η σύμβαση των εργαζομένων να μετατραπεί σε Αορίστου Χρόνου. (Άρθρο 54).
- Η αναδρομική ισχύς από 1.1.2016 των αποφάσεων περί αποζημιώσεως της εργασίας καθ’ υπέρβαση του ωραρίου για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών (Άρθρο 31).
- Τοπικά Χωρικά Σχέδια (Άρθρο 7).
- Κοιν.Σ.Επ. (Άρθρα 17 & 18).
- «Πράσινα Σημεία» (Άρθρο 21).
- Μισθώσεις ακινήτων Περιφερειών (Άρθρο 30).
- Παράταση του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» έως 30.06.2017 (Άρθρο 40).

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ
----------------------------
Πηγή:  epoli.gr
----------------------------