Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Ερώτηση για αποστρατευθέντες Αστυνομικούς Διευθυντές

Ερώτηση στον Υπουργό Εσωτερικό για τους Αστυνομικούς

Διευθυντές που τέθηκαν εκτός οργανικών θέσεων και οδηγήθηκαν σε πρόωρη συνταξιοδότηση, κατέθεσε ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς και Νήσων Κώστας Κατσαφάδος. 

Όπως επισημαίνει ο Βουλευτής, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά, αξιωματικοί με απόφαση του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου κρίθηκαν αποστρατευτέοι με λιγότερα από 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας και σε ηλικία 53-55 ετών, κι ενώ προσέφυγαν στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο για επανάκριση, η Διοίκηση προχώρησε στην απόλυση και τη διαγραφή τους από το Σώμα, χωρίς να περιμένει την απόφαση του δευτεροβάθμιου οργάνου.

Ο κ. Κώστας Κατσαφάδος επισημαίνει ότι η αιφνίδια αποστράτευσή τους, οδηγεί τους αξιωματικούς να βγουν γρήγορα στη σύνταξη, η οποία όταν θα τους χορηγηθεί, θα είναι αρκετά  μικρότερη από το μισθό τους.

Η ερώτηση του κ. Κατσαφάδου έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Κατά τις τακτικές κρίσεις των Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας του Ιανουαρίου 2017, κρίθηκαν αποστρατευτέοι και τέθηκαν εκτός οργανικών θέσεων (Π.Δ. αρ. ΦΕΚ Γ΄ 36/23-1-2017), με άμεση συνέπεια την πρόωρη και βίαιη συνταξιοδότησή τους, αξιωματικοί με βαθμό Αστυνομικού Διευθυντή.

Αυτό είχε ως συνέπεια, όσον αφορά τη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά, την αποστρατεία του συνόλου των Αστυνομικών Δ/ντών της, καθώς και των δυο Ταξιαρχών της Διεύθυνσης. Κατά παράδοξο τρόπο, με απόφαση του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κρίθηκαν αποστρατευτέοι και τέθηκαν εκτός οργανικών θέσεων, αξιωματικοί με λιγότερα από 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας και ηλικιών από 53-55 ετών, ενώ παρέμειναν στην υπηρεσία και προήχθησαν στον βαθμό του Ταξιάρχου, εντός οργανικών θέσεων, Αστυνομικοί Δ/ντές με συνολική υπηρεσία άνω των 35 ετών και ηλικιών 59-60 ετών.   

Οι αξιωματικοί που τέθηκαν εκτός υπηρεσίας άσκησαν προσφυγή, όπως προβλέπει ο νόμος, για επανάκριση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου, η Διοίκηση όμως, χωρίς να περιμένει να κριθεί η προσφυγή από το Δευτεροβάθμιο όργανο, εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη και προχώρησε στην απόλυση και διαγραφή τους από το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας!

Οι αξιωματικοί αυτοί, οι οποίοι αποστρατεύτηκαν αιφνιδίως και προτού κριθούν από το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο, με τον τρόπο αυτό οδηγούνται σε ακούσια συνταξιοδότηση και βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρό βιοτικό πρόβλημα, καθώς, αρκετούς μήνες μετά, ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης δεν τους έχει χορηγήσει τη σύνταξή τους, η οποία, όταν θα τους χορηγηθεί, θα είναι αρκετά  μικρότερη από το μισθό τους.

Επιπλέον, τους τελευταίους μήνες, συζητείται η πρόταση εφαρμογής παράλληλης επετηρίδας αξιωματικών στα Σώματα Ασφαλείας, η οποία θα μπορούσε να αποκαταστήσει την αδικία σε βάρος Αστυνομικών Διευθυντών, αλλά είναι αμφίβολο αν θα έχει αναδρομική ισχύ για τις κρίσεις του Ιανουαρίου 2017. 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Για ποιο λόγο και με ποια κριτήρια αποστρατεύτηκαν οι εν λόγω αξιωματικοί με βαθμό Αστυνομικού Διευθυντή στις κρίσεις του Ιανουαρίου 2017;
2.Για ποιο λόγο αποστρατεύτηκαν πριν αποφανθεί το δευτεροβάθμιο όργανο, στο οποίο προσέφυγαν;
3.Πότε πρόκειται να θεσπιστεί η παράλληλη επετηρίδα στα Σώματα Ασφαλείας; Πρόκειται να έχει αναδρομική ισχύ, προκειμένου να δύνανται να συμμετέχουν και όσοι αποστρατεύτηκαν πρόωρα κατά τις τελευταίες κρίσεις;
4.Τι πρόκειται να πράξει, προκειμένου να αναθεωρήσει το απαρχαιωμένο, κατά γενική ομολογία, σύστημα αξιολόγησης της ΕΛΑΣ;

Πειραιάς 5 Ιουλίου 2017
Ο ερωτών Βουλευτής
Κώστας Κατσαφάδος
Βουλευτής Α’ Πειραιώς και Νήσων