Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Σύσταση Δημάρχου κ. Στράτου Χαρχαλάκη

Θέλω να παρακαλέσω να αφαιρεθούν ΑΜΕΣΑ όλες οι αφίσες εκδηλώσεων που έχουν κολληθεί σε κολώνες ΔΕΗ και πεύκα και αφορούν εκδηλώσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. 

Τη Δευτέρα θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. 

Ευχαριστώ.