Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Προσοχή στις φωτιές!!! Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας!!!

Είναι βέβαια προφανές ότι οι ανακοινώσεις δεν είναι εκείνες οι οποίες θα αποτρέψουν απρόσεκτους και ανεύθυνους συμπολίτες μας να προκαλέσουν πυρκαγιές. Κάθε ένας από εμάς οφείλει και πρέπει να γίνει προστάτης του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου της χώρας μας.

Με ευθύνη και σύναιση θα πρέπει να είμαστε όλοι μας ιδιαίτερα προσεκτικοί, για να αποτρέψουμε κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς που μπορεί να καταστρέψει τα δάση μας, τις περιουσίες μας, τον τόπο μας, ακόμα και τους ανθρώπους μας....

Η περσυνή χρονιά έφερε τα Κύθηρα σαν πρώτη είδηση στα δελτία ειδήσεων και παράλληλα μετέτρεψε τις καλοκαιρινές διακοπές πολλών συμπατριωτών μας σε αληθινό εφιάλτη. Ακόμη πολλές καλλιέργειες καταστράφηκαν και πολλοί συμπατριώτες μας οδηγήθηκαν στην απελπισία.


Το έργο της φωτιάς είναι ανεπανόρθωτο και η καταστροφή είναι ανεπίστρεπτη.

Η αντιπυρική περίοδος στην χώρα μας προσδιορίστηκε από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2011.

Οι περισσότερες πυρκαγιές είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας και οφείλονται στους παρακάτω λόγους:

• θερμές εργασίες (τροχός, ηλεκτροκόληση, οξυγονοκόληση, κοπή χόρτων με χορτοκοπτικό ή τρακτέρ κλπ),
• καύση ξηρών χόρτων ή σκουπιδιών από πολίτες,
• ρίψη βεγγαλλικών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,
• από εκδρομείς,
• ρίψη αναμμένων τσιγάρων

ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σύμφωνα με την 7/1996 Π.Δ. απαγορεύεται η εκτέλεση θερμών εργασιών χωρίς την έγγραφη άδεια της Πυρ/κής Υπηρεσίας.

Σαν θερμές εργασίες εννοούνται η ηλεκτροσυγκόλληση, η κοπή, η χρήση φλόγας ή οποιουδήποτε εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα και οποιαδήποτε άλλη εργασία παραγωγής θερμότητας εκτός και αν εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία των εργαλείων κάτω από τους 100 βαθμούς Κελσίου.

ΚΑΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Κατά την αντιπυρική περίοδο η καύση αγροτικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια που εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τον προβλεπόμενο δείκτη επικινδυνότητας και την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων που προκύπτουν από τις πυροσβεστικές διατάξεις 9/2000 και 9α/2005.

ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Από την εφαρμογή του Νόμου του Καλλικράτη (αρθρου 94 παρ.26 Ν.3852/2010) και σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.


Παρακαλούνται λοιπόν οι πολίτες για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

Επίσης θα θέλαμε επιπλέον να τονίσουμε και τα εξής:

Είναι υποχρέωση όλων μας να διαφυλάξουμε ακέραιο το φυσικό περιβάλλον του νησιού μας καθώς και τα αλσύλλια εντός και πέριξ των χωριών και των οικισμών.

Η βιοποικιλία και η ευεργετική παρουσία τους καθώς και η αισθητική τους είναι ανυπολόγιστης αξίας.

Γι’ αυτό θα πρέπει όλοι μας να δείχνουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την διατήρηση και την προστασία τους.

Το πράσινο της φύσης είναι η ίδια η ζωή μας. Οι πολίτες, η πολιτεία και όλοι μαζί οφείλουμε να το προστατεύσουμε με όλες μας τις δυνάμεις αλλά προπάντων να έχουμε την θέληση να το κάνουμε.
----------------------------
Αντώνης Λαμπρινίδης
----------------------------