Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Νέα ΚΑΠ: Τα κριτήρια για αγροτική ενίσχυση

Τη θέσπιση εθνικού πλαφόν για κάθε κράτος-μέλος, όσον αφορά στις άμεσες κοινοτικές ενισχύσεις στους αγρότες (ενιαία ενίσχυση), και τον ορισμό του ενεργού αγρότη -στον οποίο θα καταβάλλονται κοινοτικές ενισχύσεις- ως εκείνου του φυσικού ή νομικού προσώπου του οποίου τα ετήσια έσοδα από την αγροτική δραστηριότητα υπερβαίνουν το 5% του συνολικού του εισοδήματος, θα προβλέπουν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική ΚΑΠ μετά το 2014.

Aυτό επισημαίνει ο Ελληνας ευρωβουλευτής της Ν.Δ., Γιώργος Παπαστάμκος, προσθέτοντας ότι στις προτάσεις που θα υποβάλει η Κομισιόν η ενιαία ενίσχυση θα περιλαμβάνει μια βασική στρεμματική ενίσχυση, η οποία θα καταβάλλεται στους αγρότες κάθε κράτους-μέλους ανάλογα με τα περιφερειακά κριτήρια που θα επιλέξει αυτό και ένα ακόμα κομμάτι της θα αποτελείται από τις πρόσθετες ενισχύσεις (30% + 5% +2% του συνόλου του εθνικού πλαφόν άμεσων ενισχύσεων για γεωργοπεριβαλλοντικές πρακτικές, περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα και νέους αγρότες αντίστοιχα).

Δεν θα καταβάλλεται ενιαία κοινοτική ενίσχυση σε αγρότες με ατομικά δικαιώματα κάτω των 100 ευρώ ή με καλλιέργεια κάτω των 10 στρεμμάτων, ενώ θα προβλέπονται και περικοπές στα καταβαλλόμενα ποσά ενιαίας ενίσχυσης 20% για ποσά από 150.000 έως 200.000 ευρώ, 40% για 200.000 έως 250.000 ευρώ, 70% για ποσά 250.000 έως 300.000 ευρώ και 100% για ποσά άνω των 300.000 ευρώ.

Τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ θα προβλέπεται πως τα κράτη-μέλη θα προβούν σε γραμμική ποσοστιαία μείωση, μέχρι 3%, του συνόλου της βασικής ενιαίας ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο, που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθεματικό ατομικών δικαιωμάτων ενίσχυσης.
-----------------------------------
Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
-----------------------------------