Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Συνεχίζουν σε χαμηλή πορεία οι τιμές ελαιολάδου και τον Σεπτέμβριο

Οι τιμές του ελαιολάδου συνεχίζουν τώρα και μήνες να είναι καθηλωμένες σε πολύ χαμηλά επίπεδα παρά το ότι σύμφωνα με διάφορες πληροφορίες, που συγκέντρωσε ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, τα αποθέματα ελαιολάδου στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη την χώρα είναι πολύ χαμηλά. Επίσης, παρά το ότι η αναμενόμενη νέα σοδειά φαίνεται να είναι αρκετά χαμηλή και κάτω του μέσου όρου για την Κρήτη αλλά και για την Ισπανία.

Έτσι οι τιμές, εκτός από λίγες εξαιρέσεις στην Κρήτη (Συνεταιρισμοί Πλατάνου και Ζάκρου, Ελαιοτριβείο Αεράκη στην Σητεία) και στην Πελοπόννησο, όπου λόγω του τρόπου πώλησης με δημοπρασίες είχαν φτάσει σε επίπεδα 2,55 -2,65 ευρώ, σε γενικό επίπεδο εξακολουθούν να κυμαίνονται σήμερα στην Κρήτη στα 2,05-2,25 ευρώ, στην Πελοπόννησο 2,35-2,40 ευρώ και στην Λέσβο 2,09 ευρώ.

Παράλληλα, όπως τονίζει ο ΣΕΔΗΚ, οι τιμές και στην Ισπανία παρουσίασαν τελευταία μια κάμψη όπου την τελευταία εβδομάδα η μέση τιμή κυμάνθηκε στα 1,92 ενώ η μέγιστη που αντιστοιχεί σε πολύ καλά ελαιόλαδα αντίστοιχα με τα δικά μας οξύτητας 0,3 έπεσε στα 2,04 από 2,46 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Ιταλία που τώρα και αρκετούς μήνες κυμαίνονται κατά 1 σχεδόν ευρώ υψηλότερα από ότι στην Ισπανία και Ελλάδα, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου άρχισαν να κάμπτονται παρουσιάζοντας μια μείωση κατά 1-3,5% και κυμάνθηκαν μεταξύ των διαφόρων περιοχών από 2,78 έως 3,57 ευρώ

Σύμφωνα με τον ΣΕΔΗΚ, η όλη κατάσταση είναι φανερό ότι είναι απόρροια των όσων έχουν διαμορφωθεί στην διεθνή αλλά και στις εθνικές αγορές, με ευθύνη της ΕΕ αλλά και των Εθνικών Κυβερνήσεων, καθώς βέβαια και των ίδιων των ελαιοπαραγωγών.

•Η ΕΕ ευθύνεται γιατί επιτρέπει την λειτουργία καρτέλ από τις μεγάλες διεθνείς Βιομηχανίες οι οποίες εκμεταλλευόμενες την πολυδιάσπαση της αγοράς διαμορφώνουν τις τιμές συνεχώς προς τα κάτω
•Οι Εθνικές Κυβερνήσεις κυρίως της Ισπανίας και Ελλάδας ευθύνονται για την ανεπάρκεια των ελέγχων και την έλλειψη συγκεκριμένης ελαϊκής πολιτικής
•Οι Ελαιοπαραγωγοί, μαζί με τα ελαιοτριβεία που στην Ελλάδα μεσολαβούν για το 80-90% των πωλήσεων ευθύνονται και αυτοί γιατί αντί να αντιστέκονται και να διαπραγματεύονται τις πωλήσεις και να πουλούν με δημοπρασίες σε μεγάλες ποσότητες, τελικά υποχωρούν και ενδίδουν σε χαμηλές τιμές.

Ο ΣΕΔΗΚ από την πλευρά του τονίζει πως παρά τα διοικητικά και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει, υποβάλλει υπομνήματα προς τα υπουργεία Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν:

•Την υποχρεωτική αναγραφή των ειδών των χρησιμοποιούμενων ελαίων στους καταλόγους των Μέσων Μαζικής Εστίασης
•Την αύξηση της μέγιστης επιτρεπτής συσκευασίας ελαιολάδου για τις επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Εστίασης
•Ρυθμίσεις στην διάθεση χύμα ελαιόλαδου.
-----------------
Πηγή: pasegs.gr
-----------------