Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Σ.Ο.Α.Π ΚΑΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π

Διαβάζουμε στον ημερήσιο και στον διαδικτυακό τύπο τις ανακοινώσεις και τις δημοσιεύσεις δεκάδων δήμων που δημοσιεύουν το δικό τους Σχέδιο Χωρικής και  Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής  Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.).

Παράλληλα πιο κάτω αναδημοσιεύουμε πρόσφατο άρθρο της Capital σχετικά με το πρόγραμμα Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ατικής Παρέμβασης σε περιοχές της Αττικής.


Ο Δήμος μας όλα αυτά τα χρόνια βρισκόταν σε κατάσταση απόλυτης ύπνωσης και αδράνειας την στιγμή που δεκάδες Δήμοι, μικροί και μεγάλοι, μελετούσαν σχεδίαζαν και δημοσίευαν σχέδια και προγραμματισμούς και ελάμβαναν εγκρίσεις και ίσως αρκετοί από αυτούς προχωρούν ήδη στην υλοποίηση κατόπιν έγκρισης....

Και το ερώτημα είναι : ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΕΝ ΥΠΝΩΣΕΙ η κάποτε ΘΑ ΞΗΠΝΗΣΟΥΜΕ και θα εκμεταλευτούμε ότι νομικά διακαιούμαστε ;;;;;;
--------------------------------
Αντώνης Λαμπρινίδης
--------------------------------
Στις 17 Νοεμβρίου 2014 υπεγράφη από τους αρμόδιους υπουργούς και τον δήμαρχο Αθηναίων με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) το ΣΟΑΠ Αθήνας.

Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης αποτελεί πολεοδομικό εργαλείο που επιτρέπει την συνεργασία υπουργείων- Δήμου και την απευθείας χρηματοδότηση δράσεων του Δήμου από το ΕΣΠΑ.

Η πρώτη περιοχή στην οποία θα χρησιμοποιηθεί  είναι το διευρυμένο  ιστορικό κέντρο της Αθήνας, ενώ ακολουθεί και η Δυτική Αθήνα (έχει γίνει μελέτη, δεν έχει υπογραφεί με ΚΥΑ) και αναμένεται η προκήρυξη της μελέτης για τον Πειραιά.

Η στρατηγική και οι ειδικοί στόχοι του ΣΟΑΠ υλοποιούνται μέσω 54 ενεργειών, οι οποίες ομαδοποιούνται σε δεκαεπτά  (17) άξονες και αποτελούν τα επιχειρησιακά στοιχεία του.

Οι άξονες του ΣΟΑΠ ανά ειδικό στόχο είναι οι εξής:

1. Κοινωνική συνοχή
• προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω βελτίωσης των υποδομών και  των προσφερόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους
• έμφαση στον ρόλο της πολιτιστικής δημιουργίας και σε πολιτικές ενίσχυσής της

2. Οικονομική βάση
• ενίσχυση των παραγωγικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων της περιοχής με παράλληλη αξιοποίηση των αναπτυξιακών, συγκριτικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της
• μέτρα και δράσεις για το μετασχηματισμό προς πιο δυναμική κατεύθυνση των δραστηριοτήτων της οικονομικής βάσης της περιοχή

3. Περιβάλλον
• δημιουργία χώρων πρασίνου και βελτίωση και αναβάθμιση του υπάρχοντος πρασίνου της πόλης και του εξωαστικού χώρου
• ενίσχυση των περιβαλλοντικών υποδομών

4. Πολεοδομικός χώρος
• απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, καθώς και συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση των υπαρχόντων
• αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη σημαντικών τοποσήμων
• ανάδειξη συγκεκριμένης χωρικής ταυτότητας σε επιμέρους περιοχές
• ομαλή και ποιοτική διαχείριση της καθημερινότητας
• έμφαση στην βιώσιμη κινητικότητα
• αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού
• ανάπτυξης της ψηφιακής παρουσίας των δήμων

5. Ακίνητα
• αναθέρμανση της αγοράς των ακινήτων
• υποδειγματικές και πιλοτικές δράσεις για τα ακίνητα

6. Ασφάλεια
• αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικότητας
• ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στο δημόσιο χώρο

Οι Ενέργειες του ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας, είναι οι εξής:

Ενέργεια  1  Ενέργειες προώθησης της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού
Ενέργεια  2  Ειδικές δράσεις διευκόλυνσης της καθημερινότητας σε ευάλωτες ομάδες κατοίκων ή/και προβληματικές ζώνες
Ενέργεια  3  Βελτίωση των υποδομών περίθαλψης και πρόνοιας και της ίσης πρόσβασης σε αυτές
Ενέργεια  4  Ειδικές δράσεις για εντοπισμένα ακραία προβλήματα φτώχειας
Ενέργεια  5  Ενέργειες δια βίου μάθησης
Ενέργεια  6  Βελτίωση των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ενέργεια  7  Επιμόρφωση μεταναστών και Ρομά για διευκόλυνση κοινωνικής ένταξης (γλώσσα κλπ.) και για μείωση του ψηφιακού χάσματος
Ενέργεια  8  Εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για τους Ρομά (σκέλος στέγασης)
Ενέργεια  9  Μέτρα στεγαστικής πολιτικής
Ενέργεια  10  Στήριξη νέων μορφών κοινωνικής οικονομίας
Ενέργεια  11  Οριζόντια ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη  Δυτική Αθήνα
Ενέργεια  12  Κλαδική ανασυγκρότηση οικονομικής βάσης Δυτικής Αθήνας
Ενέργεια  13  Καθορισμός ειδικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις της Δυτικής Αθήνας, κυρίως μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου
Ενέργεια  14  Ειδικά μέτρα στήριξης του εμπορίου
Ενέργεια  15  Παρεμβάσεις ενίσχυσης αστικών cluster
Ενέργεια  16  Ενίσχυση διατροφικής γεωργίας
Ενέργεια  17  Ειδικά μέτρα στήριξης του τουρισμού
Ενέργεια  18  City Marketing και Branding Δυτικής Αθήνας
Ενέργεια  19  Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Ενέργεια  20  Αξιοποίηση ακινήτων του δημόσιου τομέα στη Δυτική Αθήνα
Ενέργεια  21  Μετακίνηση σημαντικών φορέων του δημοσίου τομέα στη Δυτική Αθήνα
Ενέργεια  22  Βελτίωση αστικής σήμανσης και πληροφόρησης
Ενέργεια  23  Ενέργειες υποστήριξης ΑΜΕΑ
Ενέργεια  24  Βελτίωση αστικής υποδομής υπέρ ΑΜΕΑ
Ενέργεια  25  Παρεμβάσεις ρυμοτομίας
Ενέργεια  26  Αναθεώρηση πολεοδομικού σχεδιασμού
Ενέργεια  27  Οικονομικά εργαλεία εφαρμογής πολεοδομικού σχεδιασμού
Ενέργεια  28  Δημιουργία Προδιαγραφών και Οδηγού για παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο
Ενέργεια  29  Αθλητικές υποδομές και δραστηριότητες άσκησης πληθυσμού
Ενέργεια 30 Δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Ενέργεια  31  Ειδικές Ζώνες Ανάπλασης
Ενέργεια  32  Νέες πεζοδρομήσεις
Ενέργεια  33  Αναβάθμιση επιλεγμένων εκτατικών κοινόχρηστων χώρων και μεγάλων χώρων πρασίνου
Ενέργεια  34  Αντιμετώπιση υψηλών πυκνοτήτων, εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων κλπ.
Ενέργεια  35  Αναμόρφωση πεζοδρομίων
Ενέργεια  36  Δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων του θεσμικού πλαισίου προστασίας και χρήσεις των διατηρητέων κτηρίων
Ενέργεια  37  Δράσεις για τα εγκαταλελειμμένα κτήρια
Ενέργεια  38  Αποκατάσταση προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους
Ενέργεια  39  Αντιπλημμυρική υποδομή
Ενέργεια  40  Καλλιτεχνικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο
Ενέργεια  41  Έξυπνη και Ψηφιακή Δυτική Αθήνα
Ενέργεια  42  Παρέμβαση στο κτιριακό όγκο – Απόσυρση
Ενέργεια  43  Οριζόντια μέτρα στήριξης αγοράς ακινήτων
Ενέργεια  44  Εξειδίκευση και εφαρμογή ΣΒΑΚ Δυτικής  Αθήνας
Ενέργεια  45  Προώθηση νέων χώρων στάθμευσης σε κατάλληλες θέσεις
Ενέργεια  46  Δίκτυο ποδηλατοδρόμων
Ενέργεια  47  Ενίσχυση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και οργανική ένταξη μέσων σταθερής τροχιάς στη Δυτική Αθήνα
Ενέργεια  48  Αντιμετώπιση ηχορρύπανσης
Ενέργεια  49  Αντιμετώπιση οπτικής ρύπανσης
Ενέργεια  50  Αστική γεωργία Πράσινες ταράτσες
Ενέργεια  51  Εκσυγχρονισμός του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
Ενέργεια  52  Σύστημα επανάχρησης του νερού
Ενέργεια  53  Αναβάθμιση διαχείρισης απορριμμάτων
Ενέργεια  54  Αντιμετώπιση της παραβατικότητας.
-----------------------
Πηγή:  capital.gr
-----------------------