Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου

Έντονοι προβληματισμοί σε σχέση με την δημοσιοποίηση των θέσεων του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σχετικά με το κυνήγι, τον τρόπο άσκησής του, το μέλλον των κυνηγετικών οργανώσεων, το μέλλον της Θηροφυλακής, των επιστημονικών μελετών, κ.α.
Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 15/12/2014 και στην οποία ήταν παρόντα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών αλλά και της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, μετά από ανταλλαγή απόψεων και ανάλυση των προγραμματικών δηλώσεων του ΣΥΡΙΖΑ, κρίθηκε σκόπιμο ότι πρέπει όλες οι Κυνηγετικές Οργανώσεις και οι κυνηγοί να ενημερωθούν σχετικά.


Όλες αυτές οι θέσεις – συμπεράσματα της ανωτέρω συνάντησης συμπεριλαμβάνονται στο από 30/12/2014 "Ενημερωτικό Δελτίο" του Δ.Σ. της Κ.Σ.Ε. που ακολουθεί.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
«Γιατί απειλείται το κυνήγι»
Όπως είναι γνωστό, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος μαζί με όλες τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, έχουν ως κύριο αντικείμενο και βασικό στόχο: α) την διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, β) την πάταξη της λαθροθηρίας και γ) την αύξηση του θηραματικού πλούτου και την υπεράσπιση της κυνηγετικής δραστηριότητας.
Ο ρόλος αυτός των Κυνηγετικών Οργανώσεων ασκείται: α) μέσω της δομής και λειτουργίας τους, όπως ο Νόμος ορίζει και β) μέσω της κάθε φορά ισχύουσας σχετικής Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας.
Είναι κατά συνέπεια αυτονόητη η υποχρέωσή μας να ενημερώνουμε τα μέλη μας, δηλαδή τους κυνηγούς, για τους κινδύνους που απειλούν την κυνηγετική μας δραστηριότητα με αποτέλεσμα, στην ουσία, την κατάργησή της. Όταν δε, αυτός ο διαγραφόμενος κίνδυνος αποτελεί επίσημη δέσμευση στο Κυβερνητικό Πρόγραμμα του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, η ανάγκη της ενημέρωσης των κυνηγών– πολιτών καθίσταται επιτακτική από κάθε άποψη. Δεν έχει δε, κανένα προπαγανδιστικό, κομματικό ή πολιτικό χαρακτήρα. Πρόκειται, αποκλειστικά και μόνο για το κυνήγι, με το οποίο ασχολούνται 200.000 πολίτες, ανεξάρτητα πολιτικής τοποθέτησης, που εμείς εκπροσωπούμε.

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, στο Πρόγραμμά του δηλώνει επισήμως:
1.     “Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι παύουν να έχουν οποιεσδήποτε ειδικές σχέσεις με την Δασική Υπηρεσία και εποπτεύονται απότην Πολιτεία, όπως όλα τα Σωματεία” !!
Αυτό σημαίνει:
α)      Πλήρης διάλυση των Κυνηγετικών Οργανώσεων
β)      Κατάργηση των πόρων προς αυτές, με αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία ανάθεσης των απαραίτητων για την έκδοση της ετήσιας Ρυθμιστικής Απόφασης για το κυνήγι, επιστημονικών μελετών και προφανώς αποδοχή των ισχυρισμών (πλήρως ατεκμηρίωτων) των αντικυνηγετικών οργανώσεων.
γ)       Χωρίς πόρους απόλυση του προσωπικού και των επιστημονικών συνεργατών των Οργανώσεών μας και απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας.
δ)      Κατάργηση όλων των Προγραμμάτων Καταμέτρησης Θηραματικών πληθυσμών και των δραστηριοτήτων μας στη φύση για τη βελτίωση και αναβάθμιση των βιοτόπων.
ε)       Κατάργηση όλων των συνεργασιών μας με Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού, για την εξασφάλιση της αειφόρου θήρας, κ.λ.π., κ.λ.π.

2.     “Κατάργηση διατάξεων με τις οποίες παραχωρούνται δημόσιες εξουσίες σε ιδιωτικούς φορείς στον τομέα της δασοφυλακής- θηροφυλακής”.
Αυτό σημαίνει:
α)      Διάλυση της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων που αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό Φορέα Θηροφύλαξης, όπως έχει επισήμως αναγνωρισθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό!
β)      Πολλές δασικές υπηρεσίες έχουν εγγράφως αναγνωρίσει ότι η συνεργασία με τη Θηροφυλακή μας έχει αποδώσει αποτελεσματικά στην προσπάθεια της θηροφύλαξης για την οποία οι δημόσιοι υπάλληλοι και τα σχετικά απαραίτητα μέσα, δεν επαρκούν!
γ)       Το Συνέδριο της Γραμματείας της Συνθήκης της Βέρνης με συμμετοχή αντικυνηγετικών ΜκΟ, έχει επισήμως αναγνωρίσει το έργο της Θηροφυλακής μας!
δ)      Επίσης, το Birdlife και η Ορνιθολογική Εταιρεία έχουν αναγνωρίσει μείωση της λαθροθηρίας στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια - (από τότε δηλαδή που υπάρχει η Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων).
ε)       Η Ορνιθολογική Εταιρεία σε δήλωσή της ανέφερε ότι χωρίς τους κυνηγούς δεν υπάρχει Θηροφύλαξη!
στ)     Χωρίς δε αποτελεσματική θηροφύλαξη δεν επιτρέπεται το κυνήγι, όπως ρητά έχει αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας και  γι’ αυτό παλαιότερα, λόγω έλλειψης αποτελεσματικής θηροφύλαξης, ακύρωσε τη σχετική Ρυθμιστική και απαγόρευσε το κυνήγι στην Ελλάδα.
     Είναι απολύτως βέβαιο ότι με την κατάργησητης Θηροφυλακής μας θ’απαγορευτεί το κυνήγι σε όλη τη χώρα!

3.     Επανακαθορισμός της κυνηγετικής περιόδου για την προστασία της Ορνιθοπανίδας.
Αυτό σημαίνει μείωση των περιόδων θήρας για διάφορα είδη:
α)      Περιφρονώντας την Απόφαση C-167/2003 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία δέχθηκε τη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 79/409 της Ε.Ε. και αναγνώρισε ως σύννομες τις υφιστάμενες περιόδους θήρας, με αποτέλεσμα η χώρα μας να μην έχει ποτέ καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για θέματα κυνηγίου! και
β)      Υιοθετώντας, εμμέσως πλην σαφώς, τις προτάσεις των αντικυνηγετικών ΜκΟ για έναρξη θήρας όλων των θηραμάτων την 1η Οκτωβρίου και λήξη όλων τον Ιανουάριο!! (εκτός τριχωτών θηραμάτων)
γ)       Παρά το γεγονός ότι σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες το κυνήγι ορισμένων πτερωτών επιτρέπεται όλο το χρόνο και η έναρξη αρχίζει από τον Ιούλιο!

4.     “Συνεργασία με τα Σωματεία περίθαλψης και προστασίας ζώων”
Αυτό σημαίνει:
α)      Υιοθετούνται πλέον οι φανατικοί αντικυνηγετικοί ισχυρισμοί των πάσης μορφής φιλοζωϊκών σωματείων με τις ακραίες και καθαρά συναισθηματικής μορφής θέσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την επιστήμη και το περιβάλλον.
β)      Γι’ αυτό άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι “Ζώα της άγριας πανίδας δολοφονούνται ως«σπορ», χωρίς ουσιαστικό έλεγχο από την Πολιτεία, για την χομπίστικη ικανοποίηση μιας μειοψηφικής μερίδας πολιτών”!
γ)       Δηλαδή, 200.000 νόμιμοι πολίτες – κυνηγοί είναι δολοφόνοι από χόμπι!
δ)      Και παρ’όλο που δεν υπάρχει “ουσιαστικός έλεγχος από την Πολιτεία”  πρέπει να καταργηθεί η Θηροφυλακή μας;;!!

5.     “περαιτέρω περιορισμός της κυνηγετικής δραστηριότητας χρονικά/χωρικά”
Αυτό σημαίνει:
α)      Ότι οι προστατευόμενες περιοχές (ΖΕΠ) που καλύπτουν το 35% της χώρας μας (τις περισσότερες σ’ όλη την Ευρώπη) θα αυξηθούν με αντίστοιχες απαγορεύσεις για το κυνήγι!
β)      Καμία Μελέτη, καμία Οδηγία της Ε.Ε. δεν υποστηρίζουν αύξησή τους. Όταν μάλιστα οι Ζώνες αυτές δεν έχουν ορισθεί από προτάσεις των Κυνηγετικών Οργανώσεων αλλά από πρόταση της Ορνιθολογικής!!

Η ουσιαστική κατάργηση του κυνηγίου στη χώρα μας από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης πηγάζει από μία ιδεοληψία, δεν έχει σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, αντίθετα επιβαρύνει ουσιαστικά το περιβάλλον και στη σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας μας, αφαιρεί ετησίως ενάμιση δισεκατομμύριο ευρώ (1,5 δις) από την πραγματική οικονομία, με αποτέλεσμα, όχι την μείωση αλλά την αύξηση της ανεργίας. 

Πρέπει να τονίσουμε με έμφαση ότι η πολιτική για το κυνήγι που προγραμματίζει η Αξιωματική Αντιπολίτευση παραγνωρίζει, δυστυχώς, το γεγονός ότι στις τοπικές κοινωνίες της υπαίθρου, το κυνήγι συνεχίζει να αποτελεί μέρος συλλογικών αξιών, κουλτούρας, αλλά και πολύτιμο στοιχείο κοινωνικής συνοχής. 
-----------------------------------------------------------
Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου 
-----------------------------------------------------------