Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Απολογισμός Περιφέρειας Αττικής για την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλιών ΕΣΠΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Όπως είναι σε όλους γνωστό, η αιρετή Περιφέρεια Αττικής ανέλαβε τη Διαχείριση του Π.Ε.Π. Αττικής μόλις την 1η Ιουλίου 2011. Κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό θέλω να επισημάνω τα εξής: Εδώ και έξι μήνες που έχουμε αναλάβει ως Περιφέρεια Αττικής τη διαχείριση του ΕΣΠΑ, δηλαδή τη χρηματοδότηση με κοινοτικά κονδύλια έργων και δράσεων, δουλεύουμε σκληρά και αποτελεσματικά.

Ο μεγάλος στόχος, που είναι η αύξηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών πόρων, πιστεύουμε ότι από τη δική μας πλευρά έχει επιτευχθεί. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με τους ίδιους ρυθμούς και το 2012. Χρειαζόμαστε, όμως, συνοπτικές και γρήγορες διαδικασίες απεμπλοκής από αγκυλώσεις και γραφειοκρατικά προβλήματα. Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε δεν υπάρχει χρόνος για άλλες καθυστερήσεις. Ειδικότερα θέλω να επισημάνω τα εξής:

Η Περιφέρεια Αττικής, λόγω ιδιομορφίας στην αρχιτεκτονική διαχείρισης του ΠΕΠ, είναι υπεύθυνη μόνον για το 40% του ΠΕΠ Αττικής. Το υπόλοιπο 60% ανήκει στην απόλυτη ευθύνη διαχείρισης κεντρικών φορέων των Υπουργείων Ανάπτυξης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού, χωρίς δυνατότητα άσκησης συντονισμού και ενεργειών επιτάχυνσης από πλευράς του Περιφερειάρχη Αττικής.

Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να συγκρίνεται με Περιφέρειες και Περιφερειάρχες που έχουν την ευθύνη και την αρμοδιότητα για το σύνολο του ΠΕΠ που διαχειρίζονται.

Ειδικότερα τώρα στο 2ο εξάμηνο του 2011 η Περιφέρεια αύξησε τον ρυθμό απορροφητικότητας κατά 31%. Έτσι, ενώ στο 1ο εξάμηνο έγιναν πληρωμές 57 εκατομμυρίων ευρώ, στο 2ο εξάμηνο που η ευθύνη περιήλθε στην αιρετή Περιφέρεια, οι πληρωμές ανήλθαν σε 71 εκατομμύρια Ευρώ (11,1 εκατομμύρια ανά μήνα). Να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Αττικής συνέχισε και τον Ιανουάριο 2012 να καταχωρεί πληρωμές /απορροφήσεις με τον ίδιο ρυθμό, δηλ. 11 εκατομμύρια Ευρώ.

Το Δεκέμβριο του 2011, με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη Αττικής, 29 έργα του ΠΕΠ Αττικής μεταφέρθηκαν στο Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η απόφαση αυτή υπαγορεύθηκε από λόγους εθνικού συμφέροντος, ώστε το Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος να μη χάσει πόρους λόγω του κανόνα Ν+3. (Κανόνας αυτόματης αποδέσμευσης-απώλειας πόρων από ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ στα ενδιάμεσα έτη υλοποίησης.)

Δυστυχώς, μαζί με τα έργα αυτά αφαιρέθηκαν από το ΠΕΠ Αττικής και μεταφέρθηκαν στο πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος συμβάσεις 82 εκατομμυρίων Ευρώ και δαπάνες/πληρωμές 50 εκατομμυρίων Ευρώ.

Αν δεν είχε μεσολαβήσει αυτή η διαδικασία, η αύξηση στο ΠΕΠ κατά το 2ο εξάμηνο του 2011, θα ήταν σε συμβάσεις από το 42,5% στο 52,3% δηλαδή αύξηση κατά 9,8 ποσοστιαίες μονάδες και σε δαπάνες/πληρωμές από το 22,2% στο 29,2%, δηλαδή αύξηση κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που θα τοποθετούσε την Περιφέρεια Αττικής στο μέσο του Πίνακα των Περιφερειών.

Θέλω να υπογραμμίσω με έμφαση ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει ως πρώτιστο στόχο να αυξηθούν περαιτέρω οι ρυθμοί απορρόφησης και συμβασιοποίησης στο Π.Ε.Π. Αττικής για το λόγο αυτό. Η Περιφέρεια Αττικής εργάζεται εντατικά σε αυτή την κατεύθυνση και είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο τον 1ο μήνα του 2012 έχουν ενταχθεί στο ΠΕΠ Αττικής νέα έργα 55 εκατομμυρίων Ευρώ και έχουν συναφθεί νέες συμβάσεις 30 εκατομμυρίων Ευρώ.

Στην προσπάθεια, όμως, αυτή πρέπει να είναι σύμμαχος το κεντρικό κράτος. Το επισημαίνω αυτό, διότι στον Προϋπολογισμό του 2012 και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αντί να αυξηθούν ή έστω να διατηρηθούν ίδιοι οι διατιθέμενοι πόροι για την Περιφέρεια Αττικής, παρατηρείται μία μείωση κατά 43 εκατομμύρια Ευρώ ενώ αντίθετα αυξάνονται οι διατιθέμενοι πόροι σε όλες τις άλλες Περιφέρειες.
--------------------------
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
--------------------------