Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Capital controls: Στα 1.800 ευρώ το μήνα το όριο ανάληψης από 1η Σεπτεμβρίου

Η σωρευτική ανάληψη 1.800 ευρώ ανά ημερολογιακό μήνα προβλέπεται στις νέες ρυθμίσεις για τους κεφαλαιακούς περιορισμούς που αποφάσισε το υπουργείο Οικονομικών και δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Διευκρινίζεται ότι με τις ρυθμίσεις αυτές δεν αυξάνεται το όριο ανάληψης αλλά δίνεται η δυνατότητα μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποιες μέρες να αναληφθούν σωρευτικά σε ένα μήνα.
Η κυριότερη αλλαγή ορίζει πως η σωρευτική ανάληψη των 1.800 ευρώ ανά ημερολογιακό μήνα θα ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου. 


Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, «μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των 1.800 ευρώ ανά ημερολογιακό μήνα».
Έως σήμερα η δυνατότητα αναλήψεων περιορίζεται στα 840 ευρώ ανά 14 ημέρες, δηλαδή 1.680 ευρώ ανά 28 ημέρες. Η απόφαση ακολουθεί τη νέα μείωση της έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) για τις ελληνικές τράπεζες κατά 1,6 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τους κεφαλαιακούς περιορισμούς, επιτρέπεται σε εταιρείες, που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και τηρούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας κωδικού πελάτη, ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι.

Επίσης επιτρέπεται από εργαζόμενο το άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εκτός αυτού στο οποίο ήδη τηρεί λογαριασμό, εφόσον ο νέος εργοδότης του καταβάλλει τη μισθοδοσία σε διαφορετικό πιστωτικό ίδρυμα από αυτό στο οποίο τηρεί λογαριασμό ο εργαζόμενος.

Σε ότι αφορά τα εμβάσματα από το εξωτερικό, ο αποδέκτης θα μπορεί να προχωρήσει σε ανάληψη του 50% των χρημάτων, αντί του 30% που ισχύει σήμερα. «Επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσοστού 50% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2017, μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς, που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με διαδικασία οριζόμενη από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών», αναφέρει το ΦΕΚ.

Επιτρέπεται, ακόμα, το άνοιγμα λογαριασμού από φυσικά πρόσωπα προκειμένου να κατατεθεί σε αυτόν το τίμημα ωρίμανσης από ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία, εφόσον δεν τηρούν ήδη λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα.

Ακόμα, επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον δεν τηρείται ήδη άλλος τραπεζικός λογαριασμός, από όσους είναι επαγγελματίες αγρότες υπό την έννοια του ν. 3874/2010.

Το σχετικό ΦΕΚ μπορείτε να το δείτε εδώ.
-----------------------------
Πηγή: ΑΜΠΕ
----------------------------