Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

Επέκταση της ειδικής άδειας των 22 ημερών στο Δημόσιο [Εγκύκλιος]

Με τις νέες διατάξεις [άρθρο 149 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31.7.2017)] ορίζεται ότι, η ειδική άδεια των είκοσι δύο (22) ημερών ανά έτος χορηγείται και σε υπαλλήλους με τέκνα που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα αλλά δεν εργάζονται, σύμφωνα με εγκύκλιο της Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη. 

Με το νέο νομικό καθεστώς αναγνωρίζεται στους γονείς ατόμων με Δ.Α.Δ. ένα δικαίωμα που τους παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρουν τη φροντίδα που απαιτείται στα τέκνα τους.

Η ανωτέρω άδεια των είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημερών χορηγείται στους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία πάσχουν από Δ.Α.Δ. κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή παιδοψυχιατρικού τμήματος δημοσίου νοσοκομείου.

Η άδεια αυτή χορηγείται ανεξαρτήτως του εάν τα τέκνα χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας, συνεπώς δεν χρειάζεται γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής.

Για τη χορήγηση της άδειας σε υπαλλήλους που έχουν ενήλικα τέκνα τα οποία πάσχουν από Δ.Α.Δ. απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ότι το τέκνο δεν εργάζεται.

Ακολουθεί η Εγκύκλιος σε μορφή .pdf

--------------------------------
Πηγή:  epoli.gr
--------------------------------